LVB

‘Wij willen jongeren toekomstperspectief bieden op sociaal, ecologisch en economisch gebied’

Om van de geijkte paden af te kunnen wijken, startte Danny van Hempel twaalf jaar geleden Doenersdreef Zorg. Inmiddels wonen er rond de honderd LVB-jongeren en jongvolwassenen met hun vijfentwintig kinderen op de vijf verschillende locaties in de regio Almere. “Danny is creatief in het bedenken van nieuwe integrale concepten. Hij komt altijd met nieuwe ideeën hoe het nog beter kan op het gebied van educatie, betaald werk en bijvoorbeeld

Doenersdreef leert jongeren met LVB het leven te leven

“Doenersdreef is een organisatie die ontzorgt”, begint Mariëlle Stitzinger. Zij maakt sinds anderhalf jaar deel uit van het bestuur van Doenersdreef. “Wij leren jongeren en jongvolwassenen met een LVB het leven te leven. Werk, opleiding, recreatie, inkomen, alles wat bij leven hoort komt hier aan de orde. Wij willen dat zij zo zelfstandig mogelijk actief in de maatschappij kunnen meedraaien.” Ondersteuning jongeren en jongvolwassenen met LVB Twaalf jaar geleden ging

‘Jongeren met LVB zijn tot enorm veel in staat’

Ruim 10% van de Nederlandse jongeren heeft een IQ-score tussen de 50 en 70 en is daarmee licht verstandelijk beperkt (LVB). Het stigma dat dit label met zich meebrengt, speelt hen vaak gedurende hun hele leven parten. Onterecht vindt Danny Hempel, eigenaar van centrum Doenersdreef Zorg voor jongeren met LVB. Hij legt uit dat zij met de juiste begeleiding en toewijding een verrijking zijn voor de maatschappij. Waar lopen jongeren

De impact van een beperkt kind op het hele gezin

Een kind met een ernstig meervoudige beperking heeft een grote invloed op de rest van het gezin. Doordat er bijvoorbeeld aanpassingen aan het huis, de carrière, vakanties en dagelijkse routine moeten worden gemaakt, is de impact van een beperkt gezinslid merkbaar op praktisch, financieel en emotioneel niveau. Ook wanneer een kind niet langer thuis woont is dit het geval. Ouders van een kind met een ernstig meervoudige beperking zijn namelijk

Een passende benadering voor mensen met een LVB

De beste manier om criminaliteit effectief terug te dringen en recidive te beperken, is door een interventie in te zetten die aansluit op de persoon en op het delict dat gepleegd is. Helaas worden mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het strafrecht vaak niet als zodanig herkend, waardoor ze niet op een passende manier benaderd worden. “Een passende interventie is cruciaal om te voorkomen dat mensen gefrustreerd raken,

Rekening houden met een licht verstandelijke beperking

Naar schatting heeft zestien procent van de Nederlandse bevolking een IQ-score lager dan 85. Voor sommigen een reden om hen het label ‘licht verstandelijke beperking’ te geven. Maar LVB is meer dan alleen een intelligentiescore. Ook het vermogen om zich aan dagelijkse situaties aan te passen, vormt een belangrijke indicator. Een vaardigheid waar in de digitale samenleving een steeds groter beroep op wordt gedaan. Een reis met het openbaar vervoer,

Een betere toekomst voor LVB-jongeren

Aan jongeren met een licht verstandelijke beperking zie je uiterlijk niets. Maar innerlijk kampen zij met een achterstand. Zo kent een LVB-jongere met een kalenderleeftijd van zestien jaar vaak een functionele leeftijd van een kind van negen. Dat zorgt voor overvraging vanuit zijn omgeving. Daarnaast hebben deze jongeren moeite met emoties en sociaal gedrag. Op allerlei wijzen lopen zij vast in hun ontwikkeling. Tijdelijke en gerichte opvoeding, begeleiding en behandeling

Gelijke arbeidskansen voor mensen met LVB

Een tijdelijke baan, financiële onzekerheid en maar weinig vertrouwen in de zelfstandige kwaliteiten. Dit lot is veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) beschoren als het gaat om hun kansen op de arbeidsmarkt. De houding van werkgevers tegenover deze mensen is echter niet meer van deze tijd, vindt Xavier Moonen, bijzonder lector ‘Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ bij Zuyd Hogeschool. Licht verstandelijke beperking vullen leegte Ondanks stimulerende

Delinquenten met een LVB vragen om specifieke expertise

Na het plegen van een delict kan een dader in de strafrechtketen terechtkomen. Wanneer de misdaad samenhangt met een stoornis en/of een licht verstandelijke beperking (LVB), dient hij of zij de juiste behandeling te krijgen. Specifieke expertise en samenwerking in de keten zijn hierbij essentieel. Daders met een licht verstandelijke beperking Een laag IQ in combinatie met criminaliteit is een controversieel thema, stelt Robert Didden, gz-psycholoog en hoogleraar Orthopedagogiek Radboud

Trainingshuis voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

In een trainingshuis in het noorden van Nederland wonen elf jongeren met een licht verstandelijke beperking. Ze leren er zelfstandig wonen en worden geholpen bij het vinden van werk, dagbesteding of school en bij het invullen van de vrije tijd. De jongeren, die in leeftijd variëren van 18 tot 23 jaar, hebben de beschikking over een appartement met eigen sanitair en kookgelegenheid. Daarnaast is er een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Leren om