NAH

Emoties de baas na hersenletsel

Na een beroerte, hersenoperatie of ongeluk ervaren veel mensen de gevolgen van hersenletsel. Zij kampen met veranderde emoties, zoals acceptatieproblemen of een kort lontje. Het programma Hersenz leert hen beter omgaan met emoties. Thuis begint het pas, zeggen mensen met hersenletsel vaak. Na de acute fase in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum blijkt het niet zo makkelijk om het gewone leven weer op te pakken. De gevolgen van het hersenletsel

Hersenletsel betekent vaak meer dan zichtbare schade

Hersenletsel dat ontstaat na de geboorte wordt niet-aangeboren hersenletsel (NAH) genoemd. De Hersenstichting legt uit dat er twee type oorzaken voor NAH te onderscheiden zijn. NAH kan ontstaan door trauma. De oorzaak bevindt zich dan buiten het lichaam, zoals letsel door een val, ongeluk of harde klap op het hoofd. Er kan ook sprake zijn van niet-traumatisch hersenletsel. Wanneer dit het geval is, ontstaat het letsel door een proces in

Ondersteuning voor (on)zichtbare kwetsbaarheid

Voor kwetsbare doelgroepen zijn aangepaste woonvormen van groot belang om te kunnen participeren in de maatschappij. Dat geldt voor mensen met een zichtbare kwetsbaarheid, zoals ouderen, maar ook voor mensen bij wie niet direct zichtbaar is dat er iets aan de hand is. Niet-aangeboren hersenletsel Een aandoening waar niet altijd evenveel aandacht voor is, vanwege de veelal onzichtbare kenmerken, is niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bij iemand met NAH is sprake van

“Ik wil nu mijn mede-NAH’ers helpen”

Suzanne (32) is in februari 2008 frontaal van rechts aangereden, toen ze al fietsend de weg overstak bij groen licht. Door het ongeluk heeft ze permanente hersenbeschadiging opgelopen. Door de jaren heen leert ze nog steeds meer en beter omgaan met haar NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Ze zet zich nu in voor mede-NAH’ers om ervoor te zorgen dat het nog vaak onbekende ziektebeeld meer op de kaart wordt gezet. Wat is

‘Hersenletsel zorgt voor een breuk in je levenslijn’

Felice (57) kreeg tien jaar geleden door een trap tegen haar hoofd niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ze functioneert nu wat trager dan tien jaar geleden, maar dat weerhoudt haar er niet van om toch te blijven werken en naar mogelijkheden te zoeken om bepaalde punten in haar leven te verbeteren. Hoe is NAH bij jou ontstaan? “Tijdens een danstraining kreeg ik van een medecursist per ongeluk een veel te harde

Terugkeren naar de arbeidsmarkt bij NAH

Bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is er sprake van beschadigingen van het brein. Die ontstaan als gevolg van een CVA (Cerebro Vasculair Accident), ofwel een beroerte. Bij jonge mensen is NAH vaak het gevolg van een ongeluk. Mensen met NAH kunnen te maken krijgen met lichamelijke en/of cognitieve beperkingen die arbeid bemoeilijken of onmogelijk maken. Hoe vinden deze patiënten hun weg terug naar de arbeidsmarkt? Tolbrug Specialistische Revalidatie is het revalidatiecentrum

Sinustrombose: van reizende jurist naar huismus

Op 14 oktober 2011 raakte Elisheva onwel tijdens een werkbijeenkomst. Ze kon nog net bij haar directe collega aangeven dat zij zich echt niet goed voelde. “Mijn rechterarm bewoog raar en ik reageerde niet op vragen van hem. Het enige wat ik mij kan herinneren is dat ik in een ambulance werd gehesen. Achteraf hoorde ik van mijn collega dat ik in de ambulance wartaal sprak, voornamelijk in het Engels.”

Aantal 65-plussers met hersenletsel stijgt

Steeds meer ouderen lopen hersenletsel op, soms fataal, door vallen. Het aantal jongere slachtoffers van hersenletsel loopt terug, met name doordat het wegverkeer veiliger wordt. Dat blijkt uit onderzoek over de periode 1998-2012, uitgevoerd door Spoedeisende Hulp arts Crispijn van den Brand in samenwerking met VeiligheidNL. In de onderzochte periode is het totaal aantal patiënten dat per jaar met traumatisch hersenletsel terechtkwamen op de afdelingen spoedeisende hulp van Nederlandse ziekenhuizen,

Niet-aangeboren hersenletsel vraagt juiste begeleiding!

Een terugkeer naar de arbeidsmarkt na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is behoorlijk confronterend. NAH is hersenschade die is ontstaan ten gevolge van ziekte of een ongeval. De gevolgen van hersenletsel zijn meestal niet zichtbaar zoals mentale vermoeidheid en vertraging in het opnemen van informatie. Deze gevolgen worden vaak niet opgemerkt of er is onvoldoende kennis over, waardoor de persoon in kwestie overschat wordt in zijn mogelijkheden op dat moment. Natascha van

Arbeidspotentieel bij mensen met NAH onvoldoende benut

Jaarlijks zijn er naar schatting 30.000 mensen die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) oplopen en na enige tijd weer de arbeidsmarkt op willen maar niet altijd kunnen. Een deel slaagt erin om met begeleiding te re-integreren, maar loopt in het traject tegen verschillende obstakels aan. Enerzijds vanwege de gevolgen die NAH met zich meebrengt. Anderzijds doordat er weinig rekening wordt gehouden met deze groep door een gebrek aan kennis bij buitenstaanders. Voor