NAH

(Chronisch) vermoeid: CVS en ME zijn niet hetzelfde

Klachten van vermoeidheid spelen dagelijks een rol in het leven van veel mensen. Vermoeidheid is vaak te verhelpen door rust te pakken en bij wijze van spreken kunnen we de volgende ochtend weer vol energie aan de slag. Toch is er een relatief kleine groep mensen voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. Bij deze groep wordt het ritme van hun dagelijkse patronen en gedragingen verstoord door aanhoudende vermoeidheidsklachten, waardoor

Coma revalidatie vaak inadequaat

Mensen die een ernstig hersenletsel oplopen en in een coma raken, kunnen in Nederland rekenen op optimale medische hulpverlening in de acute fase in het ziekenhuis. Echter, als het aankomt op coma revalidatie is de medische zorg nog niet in staat om adequaat in te spelen op de behoefte voor deze patiënten. Bewustzijn patiënt na coma Patiënten die vanuit het coma de ogen openen, maar aanvankelijk geen tekenen van bewustzijn

Het belang van professionele hulp bij hersenletsel

In 2013 werd Jolanda Geurts-Thijssen getroffen door een herseninfarct. Ze vertelt openhartig hoe ze langzamerhand, samen met haar thuisbehandelaar en omgeving, leerde omgaan met haar hersenletsel. Hoe ontstond je herseninfarct? “Ik was aan het werk en voelde me niet zo lekker. Toen mijn vriendin de volgende dag langskwam, schrok ze van hoe ik eruit zag. Ze belde 112, vertelde hoe ze me had aangetroffen en even later stond de ambulance

De toepassingen van cognitieve revalidatie

Kennis en ervaring moet je delen, vindt Luciano Fasotti, bijzonder hoogleraar Klinische Neuropsychologie. Al twintig jaar ontwikkelt en evalueert hij binnen de cognitieve revalidatie nieuwe behandelingen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hij is blij te zien dat ‘zijn’ methodieken opgevolgd worden in binnen- en buitenland en dat steeds meer instellingen patiënten behandelen met zijn gedachtegoed. De gevolgen van hersenletsel Cognitieve revalidatie richt zich op de vaak onzichtbare gevolgen van

Zoektocht naar de juiste zorg voor hersenletsel

Vermoeidheid is een van de klachten die veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben. Daarom is het zonde dat hun toch al beperkte energie vaak opgaat aan het telkens opnieuw moeten uitleggen wat er aan de hand is, het proberen te voldoen aan eisen die de samenleving stelt en het proberen te vinden van de juiste zorg. Inrichting van de zorg rondom NAH De zoektocht naar de juiste zorg is vaak

Niet-aangeboren hersenletsel verdient een beter zorgmodel

Hoewel niet-aangeboren hersenletsel meer en meer aandacht krijgt, is de zorg rondom NAH niet optimaal. Hoe kan de zorg in de revalidatie- en chronische fase verbeterd worden? NAH: complex en veelvoorkomend Professor Gerard Ribbers is als hoogleraar neurorevalidatie verbonden aan het Erasmus MC en het Rijndam Revalidatie Centrum, beide te Rotterdam. “NAH varieert van beroertes tot schedelongevallen, maar betreft ook mensen met infecties en hersenschade na reanimatie. Dat geeft allerlei

De invloed van NAH op gezin en gezinsleven

Per jaar worden ruim 19.000 kinderen en jongeren en circa 110.000 volwassenen getroffen door niet-aangeboren hersenletsel. Het kan gaan om klein letsel waarvan de gevolgen gering zijn. Maar NAH kan ook leiden tot grote veranderingen in karakter, gedrag, leervermogen en tot zware emotionele stoornissen. Dit heeft niet alleen invloed op de patiënt maar ook op diens partner en kinderen. Of, als het gaat om een kind, op de ouders en

Patiëntenverhaal niet-aangeboren hersenletsel

Nik is 26 jaar en heeft niet-aangeboren hersenletsel door een hersenvliesontsteking die hij kreeg als peuter. Maar Nik is een knokker. “Toen ik negen was, werd me verteld dat ik mijn hele leven 24-uurs begeleiding nodig zou hebben. Dacht het niet! Als ik geluisterd zou hebben naar wat de dokters over me zeiden, had ik nu met een vette stempel op mijn hoofd in een internaat gezeten. En kijk: ik

Erkenning en herkenning van NAH

Slechts 20% van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft dit opgelopen bij een ernstig trauma. In die gevallen wordt het vrijwel altijd direct herkend. Bij 80% ontstaat NAH na relatief klein letsel waarmee mensen soms niet eens naar het ziekenhuis of de huisarts gaan. Als dan later klachten optreden, worden die door huisartsen en andere zorgprofessionals doorgaans niet aan NAH toegeschreven. Waarom herkennen professionals NAH vaak niet? In de

Hersenletsel na reanimatie

Onze hersenen hebben zuurstof nodig. Sterker nog, ze kunnen niet zonder. Gemiddeld kan een mens vier tot vijf minuten met een verminderde zuurstoftoevoer naar de hersenen, maar als die tijd langer is, treedt er schade op. En als de zuurstoftoevoer langer uitblijft, wordt het hersenletsel ook groter. Bij zowel korte als lange reanimatie (bijvoorbeeld na een hartaanval of bijna-verdrinking) kunnen mensen problemen van dit niet-aangeboren hersenletsel ondervinden. Goede revalidatie is