Parkinson

Integrale parkinsonzorg krijgt vorm

Hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen Bas Bloem (Radboud universitair medisch centrum) en zijn collega-hoogleraar neurologie Teus van Laar (Universitair Medisch Centrum Groningen) zijn fanatiek pleitbezorgers van integrale netwerkzorg rondom Parkinsonpatiënten. Niet alleen zorgt het volgens hen voor een betere kwaliteit van leven voor de patiënt, maar ook voor aanzienlijke kostenbesparingen. Gespecialiseerd netwerk De laatste jaren hebben zij en vele andere bevlogen betrokkenen hard gewerkt om integrale Parkinsonzorg vorm te geven. Parkinson kent

‘Nieuwe’ risicofactor voor Parkinson ontdekt

Onderzoekers hebben een nieuwe risicofactor ontdekt waarbij de ziekte van Parkinson zich al op vroegere leeftijd kan ontwikkelen dan doorgaans het geval is. Na een academische samenwerking op wereldniveau is er een specifiek gen ontdekt, die bij enkelvoudige mutatie de ziekte in een vroeg stadium initieert. De resultaten van het grootschalig onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Brain’. Vroege ontwikkeling Parkinson bij PINK1-gen Het belang van de resultaten is

‘Nieuwe test ontdekt mogelijk Parkinson’

Onderzoekers van de University of Edinburgh zijn een stap dichterbij gekomen in het ontwikkelen van een test die Parkinson in een vroeg stadium ontdekt. Experimentele test In de methode ontwikkeld door de wetenschappers worden stalen van ruggenmergvloeistof afgenomen bij patiënten. In analyse van de vloeistof wordt er vervolgens op zoek gegaan naar een molecuul die gerelateerd is aan Parkinson. In 19 van de 20 stalen hebben ze deze met succes

Parkinson mogelijk gelinkt aan NAH

De effecten van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wijzen op een mogelijk verband met het krijgen van de ziekte Parkinson. Onderzoekers leggen in een uitgave van JAMA Neurology de associatie tussen bewusteloosheid als gevolg van een hoofdtrauma met een verhoogde kans op Parkinson. NAH en Parkinson Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een vorm van hersenletsel die ontstaan is vanuit een oorzaak buiten het lichaam. Dit kan bijvoorbeeld een val zijn, een klap

Een blik op de ziekte van Parkinson

De bekende motorische symptomen van de ziekte van Parkinson zijn al lang bekend. Toch verdient een aantal symptomen een nieuwe visie. Neuroloog Ad Vermeij legt uit: “Als neurologen hebben we heel lang de klassieke motorische symptomen als stijfheid, traagheid, beven en balansstoornissen als kern van het ziektebeeld gezien. Het was altijd de basis waarop we de diagnose hebben gebaseerd. Maar in de beschrijving van de ziekte, zoals Parkinson die 200

Beweging voor de Parkinson-patiënt

Een Parkinson-patiënt heeft vaak moeite met bewegen. Anderzijds is het juist van belang om te blíjven bewegen. Nico Leenders, professor in de neurologie aan het UMCG, geeft uitleg. Verschillende uitingen van de ziekte “Een hapering in de motoriek is vaak de aanleiding om naar de huisarts te gaan. Daarom is de ziekte van Parkinson meer bekend vanuit het patroon van bewegingsstoornissen. De laatste jaren is meer aandacht gekomen voor andere

Patiëntenverhaal ziekte van Parkinson

In augustus 2008 werd bij Henriët de ziekte van Parkinson vastgesteld. Ze was toen 44 jaar. “Ik werkte in een callcenter en merkte op een gegeven moment dat ik verschillende handelingen niet meer tegelijkertijd kon doen. Ik kon bijna niet meer typen. Met die klachten kwam ik bij de huisarts terecht.” Henriëts symptomen De huisarts stuurde Henriët naar de neuroloog, die na een aantal tests Parkinson vaststelde. “En dan val

Professionalisering van de zorg voor Parkinson

Het is belangrijk om de zorg voor Parkinson te organiseren in netwerken van professionals. Zij zijn gespecialiseerd in een goede behandeling van de Parkinsonpatiënt, met als resultaat een betere kwaliteit van leven. Projectleider Marten Munneke van ParkinsonNet licht toe waarom deze professionalisering onmisbaar is: “In de basis wordt een kwalitatief zo hoog mogelijke levensstandaard bereikt door het zo goed mogelijk instellen van de medicijnen.” Vroege behandeling door de fysiotherapeut “Vooral in de

De ziekte van Parkinson: méér dan trillende handen

Iedereen heeft wel een beeld bij de ziekte van Parkinson: trillende handen, moeizaam praten, stijfheid en schuifelend lopen. Deze motorische symptomen zijn echter slechts het topje van de ijsberg. De niet-zichtbare symptomen zijn veel ingrijpender. Dan gaat het om een verhoogde kans op dementie, depressies of problemen met de ontlasting. De behandeling van de ziekte is vooral gericht op de onderdrukking van deze symptomen. De behandeling: medicatie en hersenoperaties De symptomen