Psychose

Enge situaties beleven voor behandeling psychose

Een psychose heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Psychosepatiënten zijn vaak achterdochtig en vermijden andere mensen en plaatsen. Hierdoor kunnen zij niet goed meedoen in de maatschappij en vereenzamen ze. Om patiënten op een veilige manier hun angsten te laten overwinnen, kunnen behandelaren gebruikmaken van virtual reality (VR). Deze behandelmethode is nog volop in ontwikkeling, maar biedt goede perspectieven. Vrezen voor eigen leven Een psychose ontstaat meestal

Hoe effectief werkt cognitieve gedragstherapie bij schizofrenie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) helpt mensen met schizofrenie na een eerste psychose niet beter bij het oppakken van hun leven dan de gangbare Vroege Interventie Psychose-behandeling. Dat toonde een ZonMw-doelmatigheidsonderzoek aan. Toch pleit prof.dr. Lieuwe de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen in het AMC, er níet voor deze therapievorm voor schizofrenie af te schrijven. ‘Negatieve symptomen’ Verward gedrag, wanen en hallucinaties van mensen met schizofrenie vallen op en kunnen bedreigend overkomen. Juist

Virtual Reality therapie helpt mensen met een psychose

Mensen met psychose die gepaard gaat met extreme achterdocht kunnen hun paranoia en angst overwinnen door te oefenen in Virtual Reality-omgevingen. Ze zijn na een therapie met Virtual Reality (VR) minder bang, vermijden sociale situaties minder vaak en kunnen dingen doen die ze soms al jaren niet meer durfden, zoals met de bus reizen of naar de sportschool gaan. Het effect van de VR-behandeling is duidelijk groter dan de standaardbehandeling.

Psychiatrische diagnostiek altijd een ontdekking

Succesvol herstel van psychische aandoeningen begint met een goede diagnose. Classificatie en interpretatie van de symptomen geven richting aan de behandeling en voorkomen dat er in den blinde medicijnen of psychotherapie wordt voorgeschreven. Ook patiënten willen graag weten wat er aan de hand is. Het stellen van een goede diagnose kan echter lastig zijn. Een kwetsbaar proces Volgens Aartjan Beekman, hoofd van de afdeling psychiatrie van het VUMC en oud-voorzitter

Antipsychotica gebruik bij dementie kan omlaag

Mensen met dementie krijgen in verpleeghuizen in Nederland vaak pillen voorgeschreven tegen symptomen als apathie, prikkelbaarheid, agitatie of agressie. De voorgeschreven pillen hebben echter een beperkt succes en in het geval van antipsychotica een hoog risico op ernstige bijwerkingen. Sarah Janus, promovenda van de Universiteit Twente: “Een afname van het antipsychoticagebruik onder mensen met dementie is zeer noodzakelijk. De bijwerkingen zijn vaak erger dan het beoogde effect.” Vragenlijst Janus onderzocht

“Laat het stigma niet overheersen”

Uit de geschiedenis komt de bipolaire stoornis naar voren als een heel bekend ziektebeeld, dat al sinds de oude Grieken wordt beschreven. Desondanks heersen er nog veel stigma’s rondom deze psychische aandoening. Wat is stigmatisering precies en hoe ermee om te gaan? “Focus op wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn, in plaats van het stigma te laten overheersen”, zegt Catherine van Zelst, Projectmedewerker Onderzoek bij Kenniscentrum Phrenos.

Metabole klachten bij psychotische patiënten vaak niet behandeld

De helft van de mensen met een psychotische aandoening in Nederland die last hebben van metabole klachten als ernstig verhoogde bloeddruk of cholesterol, worden hier niet of onvoldoende voor behandeld. Onder andere door de antipsychotica die zij gebruiken, hebben zij een verhoogd risico op metabole ziekten. De geldende richtlijnen hiervoor worden niet voldoende nageleefd, omdat behandelaars zich vaak niet bewust zijn van het hogere risico dat psychotische patiënten lopen. Dit

Jongeren wachten lang met het zoeken van hulp bij psychiatrische stoornis

Na het ontstaan van een psychiatrische stoornis duurt het vaak vele jaren voordat jongeren hulp zoeken. Hoe vroeger in het leven psychiatrische stoornissen zijn ontstaan, des te langer duurt het voordat jongeren hulp zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van socioloog Dennis Raven van het Universitair Medisch Centrum Groningen, uitgevoerd in samenwerking met GGZ Friesland. Raven publiceert over zijn onderzoek in Epidemiology and Psychiatric Sciences. Zijn artikel is door de European

“Schizofrenie zien als leerschool”

Bij Lerrie (29) kwam in 2012 naar voren dat hij schizofrenie heeft. Zelf vindt hij het belangrijk om op een positieve en humorvolle manier met de stoornis om te gaan. “Ik ben het als een kans gaan zien. Dankzij humor zijn de negatieve associaties die ik met schizofrenie had langzaam verdwenen. Het gaat zelfs zo ver dat ik tegenwoordig cabaretvoorstellingen geef”, vertelt hij. Wanneer kwamen bij jou de eerste symptomen

Traumabehandeling effectief bij mensen met psychosen

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van David van den Berg. “De zorg dat deze groep patiënten hun behandeling niet aankunnen blijkt onterecht.” PTSS diagnose ontbreekt vaak Mensen met psychosen zijn vaak het slachtoffer van mishandeling en misbruik in hun jeugd. Deze ervaringen vergroten de kans op het ontwikkelen van