Psychose

Psychiatrische diagnostiek altijd een ontdekking

Succesvol herstel van psychische aandoeningen begint met een goede diagnose. Classificatie en interpretatie van de symptomen geven richting aan de behandeling en voorkomen dat er in den blinde medicijnen of psychotherapie wordt voorgeschreven. Ook patiënten willen graag weten wat er aan de hand is. Het stellen van een goede diagnose kan echter lastig zijn. Een kwetsbaar proces Volgens Aartjan Beekman, hoofd van de afdeling psychiatrie van het VUMC en oud-voorzitter

Antipsychotica gebruik bij dementie kan omlaag

Mensen met dementie krijgen in verpleeghuizen in Nederland vaak pillen voorgeschreven tegen symptomen als apathie, prikkelbaarheid, agitatie of agressie. De voorgeschreven pillen hebben echter een beperkt succes en in het geval van antipsychotica een hoog risico op ernstige bijwerkingen. Sarah Janus, promovenda van de Universiteit Twente: “Een afname van het antipsychoticagebruik onder mensen met dementie is zeer noodzakelijk. De bijwerkingen zijn vaak erger dan het beoogde effect.” Vragenlijst Janus onderzocht

“Laat het stigma niet overheersen”

Uit de geschiedenis komt de bipolaire stoornis naar voren als een heel bekend ziektebeeld, dat al sinds de oude Grieken wordt beschreven. Desondanks heersen er nog veel stigma’s rondom deze psychische aandoening. Wat is stigmatisering precies en hoe ermee om te gaan? “Focus op wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn, in plaats van het stigma te laten overheersen”, zegt Catherine van Zelst, Projectmedewerker Onderzoek bij Kenniscentrum Phrenos.

Metabole klachten bij psychotische patiënten vaak niet behandeld

De helft van de mensen met een psychotische aandoening in Nederland die last hebben van metabole klachten als ernstig verhoogde bloeddruk of cholesterol, worden hier niet of onvoldoende voor behandeld. Onder andere door de antipsychotica die zij gebruiken, hebben zij een verhoogd risico op metabole ziekten. De geldende richtlijnen hiervoor worden niet voldoende nageleefd, omdat behandelaars zich vaak niet bewust zijn van het hogere risico dat psychotische patiënten lopen. Dit

Jongeren wachten lang met het zoeken van hulp bij psychiatrische stoornis

Na het ontstaan van een psychiatrische stoornis duurt het vaak vele jaren voordat jongeren hulp zoeken. Hoe vroeger in het leven psychiatrische stoornissen zijn ontstaan, des te langer duurt het voordat jongeren hulp zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van socioloog Dennis Raven van het Universitair Medisch Centrum Groningen, uitgevoerd in samenwerking met GGZ Friesland. Raven publiceert over zijn onderzoek in Epidemiology and Psychiatric Sciences. Zijn artikel is door de European

“Schizofrenie zien als leerschool”

Bij Lerrie (29) kwam in 2012 naar voren dat hij schizofrenie heeft. Zelf vindt hij het belangrijk om op een positieve en humorvolle manier met de stoornis om te gaan. “Ik ben het als een kans gaan zien. Dankzij humor zijn de negatieve associaties die ik met schizofrenie had langzaam verdwenen. Het gaat zelfs zo ver dat ik tegenwoordig cabaretvoorstellingen geef”, vertelt hij. Wanneer kwamen bij jou de eerste symptomen

Traumabehandeling effectief bij mensen met psychosen

Traumabehandeling bij mensen met psychosen is effectief en leidt niet tot verslechtering, zoals jarenlang werd gevreesd door professionals in de psychiatrie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van David van den Berg. “De zorg dat deze groep patiënten hun behandeling niet aankunnen blijkt onterecht.” PTSS diagnose ontbreekt vaak Mensen met psychosen zijn vaak het slachtoffer van mishandeling en misbruik in hun jeugd. Deze ervaringen vergroten de kans op het ontwikkelen van

Patiëntenverhaal psychose

Nog maar net 21 was Marcel toen zijn zus hem meenam naar de huisarts. Marcel was verward, achterdochtig, vertrouwde niemand meer. Zijn ouders en zus begrepen niets van zijn gedrag. Hij zelf ook niet. De huisarts verwees Marcel door naar het ziekenhuis waar een psychose werd gediagnosticeerd. Vier jaar later gaat het weer goed met Marcel. “Maar dat heb ik wel te danken aan de hulp die me is geboden.

Patiëntenverhaal psychosegevoeligheid

Henk (50) kampt met psychosegevoeligheid. Hij vertelt uitgebreid en openhartig hoe het dagelijks leven er voor hem uit ziet. Wat waren je eerste klachten? “Mijn eerste klachten waren paranoia en het wantrouwen van de mensen om me heen. Zo besprak ik weleens mijn problemen met mijn moeder in de keukenkelder op fluisterende toon en dan nog meende ik dat mijn vader het kon horen boven op de hooizolder. Ik dacht

Patiëntenverhaal psychosegevoeligheid

Elsbeth (46) is psychosegevoelig. Hierdoor moet ze goed letten op haar levensstijl: “In totaal heb ik zes keer een psychose gehad, ook was ik een tijdlang chronisch psychotisch.” Genoeg slaap, regelmaat, en medicijnen zorgen er onder andere voor dat haar psychoses wegblijven. Wat waren je eerste klachten? “Toen ik 22 jaar was kreeg ik voor de eerste keer een psychose. Maar ik heb vanaf mijn 14e al last van psychische