Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Stress

Werk en gezondheid in wisselwerking

De werkzame beroepsbevolking in Nederland telt volgens de meest recente schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 8,6 miljoen mensen. Van die groep verzuimt 45 procent gemiddeld vier van elke honderd werkdagen. Het totale verzuim resulteert in een financiële last voor werkgevers van 11 miljard euro per jaar in loondoorbetalingskosten. Waar verzuim wegens griep of een andere kortdurende ziekte onvermijdelijk is, geeft bijna een kwart (24 procent)

Vrouwenhart kwetsbaarder voor mentale stress?

Zowel lichamelijke als mentale stress is slecht voor de gezondheid. Laatstgenoemde kan druppelsgewijs leiden tot bloedvaatvernauwingen met op de lange termijn hart- en vaatziekten tot gevolg. Nou blijkt uit nieuw onderzoek dat wat mentale stress betreft, vooral het vrouwenhart kwetsbaar is. Dit geldt nog meer voor vrouwen die al met hart- en vaatziekten kampen. Volgens de wetenschappers van Rollins School of Public Health komen de bloedvaten van vrouwen onder grotere

Traumatische gebeurtenissen geen invloed op werktevredenheid

Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Degenen met een geringe werktevredenheid waren daarvoor al ontevreden. Ondanks hun klachten zijn getroffen werknemers dus

Zelfhulpboek effectieve therapievorm bij burn-out/stress

Ongeveer 1 op de 3 werknemers ervaart stress op de werkvloer. Steeds vaker leidt dit uiteindelijk tot burn-out. Helaas lijkt de groep die hulp zoekt vaak niet meteen terecht te kunnen. Hier kunnen uiteenlopende redenen voor zijn (geen of weinig financiën, lange wachtlijsten et cetera). Zelfhulpboek Onderzoekers van de Universiteit van Basel wilden achterhalen of er een mogelijkheid is om aan deze groep eerder hulp te bieden. Dit blijkt inderdaad