Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Stress

‘Hoe je op stress reageert, hangt af van je leeftijd’

Ouderen kunnen beter op thuis-gerelateerde stress anticiperen dan jongvolwassenen, maar blijken deze vaardigheid minder goed in te kunnen zetten om de effecten ervan om te draaien. Dat blijkt uit onderzoek van the North Carolina State University. 223 volwassenen Aan de studie namen in totaal 223 volwassenen deel, waarvan 107 tussen de 18 en 36 jaar oud en 116 tussen de 60 en 90 jaar oud. Allen werden zij gevraagd om

Dagelijkse frustraties kunnen latere gezondheid beïnvloeden

Iedereen heeft weleens te maken met kleine stressmomenten. Leiden ze echter tot aanhoudende negatieve emoties, dan kunnen ze op de langere termijn ernstige gevolgen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van the National Institute on Aging en the National Institutes of Health. Stress loslaten Voor het onderzoek, dat onlangs is verschenen in het tijdschrift Psychological Science, wilden de wetenschappers bestuderen in hoeverre het nuttig is om stress te laten gaan en

Last van stress? Neem een Facebookpauze!

Wie regelmatig spanningen ervaart, zou er goed aan doen een tijdelijke Facebookstop in te lassen. Dat blijkt uit onderzoek van the University of Queensland, recent verschenen in the Journal of Social Psychology. Actieve Facebookgebruikers Voor hun studie analyseerden de wetenschappers 138 actieve Facebookgebruikers. Zij werden verdeeld in twee groepen. De eerste groep werd gevraagd om de applicatie gedurende vijf dagen te verwijderen, terwijl de anderen niets aan hun gedrag hoefden

Psychosociale factoren bij hart- en vaatziekten

Wanneer de oorzaken van hart- en vaatziekten ter sprake komen, worden meestal lichamelijke factoren als overgewicht, roken of een te hoog cholesterol genoemd. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat psychosociale factoren eveneens een grote risicofactor vormen voor het krijgen en verergeren van hart- en vaatziekten. Wie zich langere tijd somber, gestrest of angstig voelt, heeft langdurig stresshormonen in het bloed, schrijft de Hartstichting op hun website. “Die hormonen hebben meerdere

Werkstress bij mannen leidt tot online pestgedrag

Onlangs werd bekend dat jongeren die slecht slapen, hun agressie in de digitale wereld afreageren door anderen te pesten. Nu laat nieuw onderzoek van de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen zien dat op dagen dat mannen veel stress op het werk ervaren, ze zich kwader voelen en zich eveneens online afreageren. “Terwijl mannen ervoor kiezen om deze negatieve gevoelens online te ventileren, zoeken vrouwen eerder steun bij hun partner

Werk en gezondheid in wisselwerking

De werkzame beroepsbevolking in Nederland telt volgens de meest recente schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ruim 8,6 miljoen mensen. Van die groep verzuimt 45 procent gemiddeld vier van elke honderd werkdagen. Het totale verzuim resulteert in een financiële last voor werkgevers van 11 miljard euro per jaar in loondoorbetalingskosten. Waar verzuim wegens griep of een andere kortdurende ziekte onvermijdelijk is, geeft bijna een kwart (24 procent)

Vrouwenhart kwetsbaarder voor mentale stress?

Zowel lichamelijke als mentale stress is slecht voor de gezondheid. Laatstgenoemde kan druppelsgewijs leiden tot bloedvaatvernauwingen met op de lange termijn hart- en vaatziekten tot gevolg. Nou blijkt uit nieuw onderzoek dat wat mentale stress betreft, vooral het vrouwenhart kwetsbaar is. Dit geldt nog meer voor vrouwen die al met hart- en vaatziekten kampen. Volgens de wetenschappers van Rollins School of Public Health komen de bloedvaten van vrouwen onder grotere

Traumatische gebeurtenissen geen invloed op werktevredenheid

Op jaarbasis wordt circa een kwart van de werkende bevolking geconfronteerd met traumatische gebeurtenissen, zoals criminaliteit, ongevallen, ernstige ziekte of dood van een dierbare. Een deel van de getroffenen kampt met zeer ernstige posttraumatische stress symptomen. Deze gebeurtenissen en symptomen blijken echter –tegen de verwachtingen in– geen negatieve invloed te hebben op de werktevredenheid. Degenen met een geringe werktevredenheid waren daarvoor al ontevreden. Ondanks hun klachten zijn getroffen werknemers dus

Zelfhulpboek effectieve therapievorm bij burn-out/stress

Ongeveer 1 op de 3 werknemers ervaart stress op de werkvloer. Steeds vaker leidt dit uiteindelijk tot burn-out. Helaas lijkt de groep die hulp zoekt vaak niet meteen terecht te kunnen. Hier kunnen uiteenlopende redenen voor zijn (geen of weinig financiën, lange wachtlijsten et cetera). Zelfhulpboek Onderzoekers van de Universiteit van Basel wilden achterhalen of er een mogelijkheid is om aan deze groep eerder hulp te bieden. Dit blijkt inderdaad