Verslaving

Vooral hoogopgeleiden roken minder

Steeds minder mensen roken, maar de verschillen in rookgedrag tussen mensen met verschillend opleidingsniveau worden steeds groter. Waar het aandeel rokers onder hoogopgeleiden sinds 1989 bijna is gehalveerd, daalde dit minder hard onder laagopgeleiden. Ook roken laagopgeleiden vaker dagelijks en zijn zij vaker zware rokers dan hoogopgeleiden. Dit blijkt uit de laatste cijfers uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut. Verschil tussen hoogopgeleiden en

Verslaving: “Ik kan geen maat houden, ik wil altijd meer”

Lisanne (52) heeft door haar verslaving de voogdij over haar kinderen verloren, zeven jaar op straat gezworven en had geen eigenwaarde meer over. Nu heeft ze een goede baan, leuke mensen om zich heen en kan ze geregeld haar kinderen zien. Hoe is jouw alcoholverslaving ontstaan? “Ik heb van huis uit nooit geleerd hoe ik met mijn gevoelens moet omgaan… als ik huilde, kreeg ik er nog een klap erbovenop

Het leven van een alcoholist, drugsverslaafde en carrièreman

Jan-Peter (48) nam als tiener zijn eerste drankje. Vanaf dat moment goot de alcohol er met liters in. Een alcoholist was geboren. Een man met grote plannen zag zijn toekomst in duigen vallen. En toch, een man met ambitie komt er wel, zo blijkt ook uit zijn verhaal. Jarenlang een drankprobleem “Een van de therapeuten zei ooit tegen mij: ‘Als je een drankprobleem gaat analyseren, dan is het al vanaf

Is social media de oorzaak van sociale isolatie?

Jonge mensen die veel tijd spenderen op social media blijken uit nieuw onderzoek zich juist meer sociaal geïsoleerd te voelen. Ironisch gezien lopen extreme gebruikers van sociale netwerken een tweemaal hoger risico op sociale isolatie vergeleken met minder actieve gebruikers, onderschrijft het onderzoek. Onderzoek naar social media en eenzaamheid Volgens hoofdonderzoeker Brian Primack herinneren deze bevindingen ons eraan dat social media geen wondermiddel is tegen eenzaamheid. Hij is lid van

Verslaafde voelt beloning moeilijk aan

Verslaafden kunnen moeilijk leren wanneer zij een beloning kunnen verwachten. Dit leerprobleem kan verklaren waarom zij gevoeliger zijn voor verslaving en dus moeilijk van hun verslaving afkomen. Dit concluderen onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit op basis van een uitgebreide literatuurstudie die op 1 februari in JAMA Psychiatry is gepubliceerd. Verslaving Mensen met een verslaving verwerken beloningen anders in hun hersenen dan mensen zonder verslaving. Maar zijn ze

Hoe ongezond leven jongvolwassenen?

Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) houden er een ongezondere leefstijl op na dan volwassenen van 25 jaar of ouder. Ze geven vaker aan dat ze roken, cannabis gebruiken en veel alcohol drinken. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS in samenwerking met RIVM en het Trimbos-instituut. In 2014/2015 meldt ruim 36 procent van de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) wel eens te roken. Van de volwassenen van 25 jaar of

Tijdige hulp bij verslaving

Het kan jaren duren voordat iemand een verslaving erkent. Schaamte speelt daarbij een grote rol. Vaak moet er eerst iets goed misgaan voordat er hulp wordt gezocht. Om dit te voorkomen is het herkennen van signalen en laagdrempelige hulp van groot belang. Geregeld presenteert het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) een rapport met daarin de kerncijfers van verslavingszorg in Nederland. Uit het rapport van 2015 blijkt dat er

Duurzaam herstel begint tijdens behandeling

Er bestaat een enorm gat tussen het aantal mensen dat met een verslaving kampt en de mensen die daadwerkelijk hulp zoeken. Dat heeft veelal met schaamte te maken volgens Derk Versteegh, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van Changes GGZ. Daarnaast wordt de verslaving vaak door de omgeving (familie/partner) in stand gehouden, door de negatieve consequenties te verzachten voor de verslaafde. “Verslaving komt binnen alle lagen van de bevolking voor, maar mensen denken

Verslaafden centraal in eigen behandelproces

Als iemand met verslavings-problematiek hulp zoekt, is het belangrijk die hulp vroeg en dichtbij te bieden en af te stemmen op de individuele situatie. “Er moet absoluut een klik zijn met de gesprekspartner”, stellen Nanda den Hollander en Albert Wolters, beiden facilitator bij Brijder Web Amstelland, proeftuin voor herstelgericht werken. “Als de cliënt zelf de hulpverlener of ervaringsdeskundige kiest en de regie heeft over hoe het behandelproces vorm krijgt, verlaag

Verslaving wordt vaak niet herkend

Naar schatting speelt bij dertig tot vijftig procent van de mensen die voor psychische problemen in behandeling komen ook verslaving een rol. Het is van belang om bij de behandeling van de klachten deze combinatie als uitgangspunt te nemen. Vaak is onduidelijk of de verslaving de psychische problemen heeft veroorzaakt of omgekeerd. Feit is dat de twee aandoeningen elkaar meestal versterken. Middelen zoals soft- en harddrugs kunnen bijvoorbeeld een psychose