Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Jeugd-ggz

Meer aandacht nodig voor psychische kwetsbaarheid bij kinderen

Ontwikkeling kent momenten waarop iets moet lukken, anders is de kans verkeken, vertelt Wouter Staal. De hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie, bijzonder hoogleraar Autismespectrumstoornissen en kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter licht toe: “Ik ben nu vijftig en vrij kansloos als ik een nieuwe taal wil leren. Op vierjarige leeftijd was het echter geen probleem geweest.” Hetzelfde principe gaat op voor zorg en interventies rondom psychiatrische problematiek: hoe eerder men begint,

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht, taalachterstand of niet meer naar school gaan”, vertelt Jeanine ten Haaf, programmamanager bij Lokalis. De vragen en thema’s verschillen vaak erg per wijk. “Onze uitdaging is om met ouders meer preventieve groepsgerichte aanpakken te vinden die ouders helpen en ook

Ouderbegeleiding 3.0: De ouder als mens

Ouderbegeleiding ging lange tijd vooral over het overbrengen van pedagogische opvoedtips. Die aanpak voldoet volgens experts niet meer aan de noden van nu. Ouder zijn gaat over het opvoeden van je kind. Maar de vraag die steeds vaker gesteld wordt in de hulpverlening: kan een kind wel goed worden opgevoed wanneer ouders hun eigen leven niet op orde hebben? Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool van Leiden,

Contextueel behandelen goed voor gezin én hulpverlener

Bijna twee miljoen Nederlanders lijden aan een psychische aandoening, zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressie. Kinderen van ouders met psychische problemen hebben een verhoogd risico om zelf ook problemen te ontwikkelen, maar andersom kan zwangerschap en de zorg voor kinderen de problemen van ouders doen verergeren. Gelukkig is dat geen wetmatigheid en gaat het vaak goed. Toch maken veel ouders zich zorgen over het effect van hun eigen problemen op hun

‘Met je eigen wortels groei je het mooist’

In Nederland leven ruim 118.000 kinderen in een onveilige gezinssituatie. Zij worden onder meer blootgesteld aan huiselijk geweld of ernstige verwaarlozing. De gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen zijn vaak desastreus, en hun ontwikkelingsachterstand kan bij daaropvolgende generaties vergelijkbare problemen geven. Mariska van Esveld is manager van het Integraal Ambulant Team en vertelt hoe de negatieve spiraal kan worden doorbroken. Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van onveilige gezinssituaties? “Vaak

Doelen nieuwe jeugdwet nog niet gerealiseerd

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Nederland doet het over het algemeen goed op dit gebied: in 2013 concludeerde Unicef in een rapport dat Nederlandse kinderen het gelukkigst waren in vergelijking met 28 andere rijke landen. In de praktijk gaat het echter niet met alle

Vroeginterventie kinderen voorkomt problemen later

Voor kinderen in de baby,- peuter en kleutertijd met kinderpsychiatrische problematiek, is het van groot belang om zo vroeg mogelijk de juiste zorg te bieden. Het vroegsignaleren van de problematiek om vervolgens passende zorg bieden, speelt namelijk een grote rol in het voorkomen van psychiatrische problemen op latere leeftijd, vertellen Martine van Dongen-Boomsma (kinder- en jeugdpsychiater en zorglijnmanager behandelzaken Infants) en Eric Keizers (zorglijnmanager bedrijfsvoering Infants) van Karakter, een centrum