Borstkanker

Nieuwe genetische oorzaken borstkanker ontdekt

Onderzoekers en artsen van onder meer het UMC Utrecht hebben in een wereldwijd, omvangrijk onderzoek 65 nieuwe genetische factoren ontdekt die wijzen op een verhoogd risico op borstkanker. Het onderzoek is uitgevoerd door 550 onderzoekers op zes verschillende continenten. Borstkanker Er is het DNA van 275 duizend vrouwen, van wie er 146 duizend borstkanker hebben, onderzocht. Door het onderzoek denken de onderzoekers in de toekomst beter het persoonlijk risico op

Het belang van erfelijkheidsonderzoek bij BRCA-mutaties

Een genmutatie is een verandering in de erfelijke eigenschappen van het DNA. In sommige gevallen kan dit een verhoogd risico op kanker veroorzaken, zoals bij de mutatie in het BRCA-gen. Voor de erfelijke aanleg voor borstkanker zijn ruim twintig jaar geleden twee genen ontdekt die daarbij een rol kunnen spelen: BRCA1 en BRCA2. Wanneer er vermoedens bestaan van een erfelijke aanleg voor borst- en eierstokkanker en deze kankervormen meer dan

Er valt te kiezen bij borstreconstructie

Wanneer een vrouw borstkanker heeft, betekent dit veelal dat de borst(en) deels of geheel verwijderd moeten worden. In deze gevallen kan gekozen worden voor borstreconstructie, waarbij deze operatie direct of later uitgevoerd kan worden, en waarbij lichaamseigen en/of lichaamsvreemd materiaal gebruikt kan worden. Tegenwoordig zijn er vele opties wat betreft borstreconstructie. Niet iedereen is hiervan op de hoogte. Hoog tijd voor een overzicht dus. Voorheen, wanneer iemand borstkanker had, werd

Betere kwaliteit van leven door kortere hormoontherapie

Het gebruik van hormoontherapie, vijf jaar na behandeld te zijn voor borstkanker in een vroeg stadium, heeft in de meeste gevallen nauwelijks toegevoegde waarde. Onnodige bijwerkingen, waaronder gewrichtspijn en stemmingswisselingen, kunnen voorkomen worden door de duur van de therapie te verkorten. Dat blijkt uit onderzoek bij bijna tweeduizend patiënten, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet Oncology. Medicatie na borstkanker Patiënten die borstkanker in een vroeg

Borstkanker blijkt verbonden aan een bacteriële disbalans

Vrouwen met onvoldoende niveaus van de bacteriële soort Methylobacterium lopen meer risico om borstkanker te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek dat recent is gepubliceerd in het tijdschrift Oncotarget. Verband bacteriën en ziektes Het menselijk microbioom, ofwel het totale aantal bacteriën in ons lichaam, speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van ziektes. Zo bleek uit eerder onderzoek dat onze darmbacteriën zijn verbonden aan een tal van aandoeningen, zoals Parkinson en

Meebeslissen over eigen borsten van belang

Het krijgen van de diagnose borstkanker heeft veel invloed op het leven van een vrouw. Afhankelijk van het type tumor en de kenmerken van de patiënt wordt gekozen voor een bepaald behandeltraject. Dit kan variëren van een volledige borstamputatie tot een borstsparende operatie. Welke behandeling er ook gekozen wordt, belangrijk is dat de patiënt altijd mee kan beslissen over het te bewandelen traject. Deze shared decision making vormt een belangrijk

Voorlichting over aanvullende behandeling bij borstkanker kan beter

Veel borstkankerpatiënten komen in aanmerking voor een aanvullende behandeling, bedoeld om de kans op terugkeer van hun ziekte te verkleinen. De informatievoorziening over deze behandelmogelijkheden is nog niet optimaal. Dat ontdekte gezondheidswetenschapper Ellen Engelhardt. Zij promoveerde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Vaak geen ‘juiste’ keuze Voor de behandelbeslissing over aanvullende behandeling bestaat er medisch gezien vaak geen ‘juiste’ keuze. Een arts kan een aanvullende behandeling met een borstkankerpatiënt

Mogelijk nieuwe behandeling voor triple negatieve borstkanker

Wetenschappers van de University of Freiburg hebben onderzoek gedaan naar een potentieel nieuwe behandeling voor triple negatieve borstkanker, een agressief subtype van de ziekte. De studie is recent gepubliceerd in het tijdschrift Cancer Research. Stamcelachtige stamcellen Voor het onderzoek richtten de wetenschappers zich op zogenaamde stamcelachtige cellen. Dit zijn cellen die lijken op normale stamcellen, maar ondertussen de groei van tumoren stimuleren. Ze kunnen zich snel aanpassen en zijn in

Neoadjuvante behandeling bij borstkanker

Door snelle ontwikkelingen in de neoadjuvante systemische behandeling van bepaalde vormen van borstkanker, is de prognose voor deze patiënten enorm verbeterd. Op termijn zou het wellicht mogelijk zijn om een operatie of nabehandeling met radiotherapie achterwege te laten. Dr. Agnes Jager is oncoloog en verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam. Ze bespreekt de stand van zaken. Wat is een neoadjuvante systemische behandeling? “Als borstkanker wordt ontdekt, is het belangrijk

Verhoogt nachtelijke blootstelling aan licht het risico op borstkanker?

Slecht nieuws voor vrouwen die in gebieden wonen met veel licht in de omgeving. Onderzoekers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health suggereren namelijk dat nachtelijke blootstelling aan licht het risico op borstkanker verhoogt. Dit geldt met name voor vrouwen die nachtdiensten draaien. Er is al eens eerder onderzoek gedaan naar het verband tussen kanker en licht. De wetenschappers suggereerden dat blootstelling aan licht tijdens de nacht kan