Kanker Algemeen

Kanker en de toekomst

De laatste jaren is er veel bereikt op het gebied van kankerbestrijding. Voor veel vormen ging het risico omlaag of verbeterde de kans op overleving na de diagnose. Toch zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren aanzienlijk toenemen. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? gastauteur: Annemieke Hoogland van gezondheidsnet.nl Door verminderd risico en verbeterde overlevingskansen is het sterftecijfer bij meer dan helft van alle vormen van kanker gedaald. Ook voor alle

Terug naar de werkvloer: re-integratie bij kanker

De diagnose kanker is een hard gelag voor wie het overkomt. Werkgevers denken (nog te) vaak dat iemand met kanker niet meer terugkeert in het arbeidsproces. Ten onrechte, want kanker wordt meer en meer een chronische ziekte. De drempel om weer aan het werk te gaan Laurence Maes is manager belangenbehartiging bij Levenmetkanker en gespecialiseerd in kanker en arbeid. Over re-integratie vertelt ze: “Omdat de diagnose zo ingrijpend is, horen we

Kanker heb je samen

De diagnose kanker geeft een schok. Uiteraard voor de patiënt zelf, maar naasten als familie, vrienden of collega’s voelen dat net zo. Psycho-oncologische centra en inloophuizen zijn er voor mensen met kanker én hun naasten. Klachten na de diagnose “Spanning, stress, angst, onzekerheid, boosheid, verdriet, slapeloosheid. De diagnose kanker in je omgeving kan tot uiteenlopende, serieuze psychische en fysieke klachten leiden”, stelt psychologe Heike Mesch. Heike is verbonden aan het

Kanker, wat is dat nou?

De oorzaken van kanker zijn net zo talrijk als er soorten kanker zijn. “Kanker kun je overal in je lichaam krijgen, van je grote teen tot het puntje van je neus”, zegt Otto Visser van het Integraal Kankercentrum Nederland. IKNL registreert alle mensen die kanker krijgen en houdt bij hoe het ze vergaat. Fouten in het DNA Alle weefsels en organen in ons lichaam bestaan uit miljarden cellen. Die cellen

Feiten en fabels over kanker

Er is veel te doen rondom kanker; het lijkt wel alsof je het óveral van kunt krijgen. Van bijvoorbeeld deodorant, luchtverfrissers en de zon. Maar wat is daarvan waar? We zetten de vele verzinsels en waarheden over kanker op een rij. De rol van voeding Zo bevatten groenten en fruit anticarcinogenen, dat zijn stoffen die kanker tegengaan. Een dieet met veel groente en fruit heeft een beschermend effect tegen kanker

Bijwerkingen bij chemotherapie

Chemotherapie is gericht op het afremmen, vernietigen van sneldelende cellen. Nadeel is dat dit ook invloed heeft op de gezonde sneldelende cellen. Het resultaat is dat de patiënt te maken krijgt met bijwerkingen. Twee voorbeelden: het mondslijmvlies en maagslijmvlies Verpleegkundig consulent Evert van den Berken legt uit: “Dat kan onder meer leiden tot ontsteking van het slijmvlies van de overgang van mond– naar keelholte en dat kan problemen met slikken

Voeding en kanker: gezond eten loont!

Gezonde voeding helpt sommige kankervormen te voorkomen. Momenteel wordt onderzocht of gezond eten ook bijdraagt aan herstel. Ellen Kampman, Persoonlijk Hoogleraar Voeding en Kanker aan Wageningen UR legt uit: “Op basis van onderzoek is berekend dat 30% van alle kanker zou kunnen worden voorkomen door gezond eten en meer bewegen. Dat geldt met name voor kankersoorten die in onze westerse samenleving veel voorkomen op oudere leeftijd, zoals borst-, darm-, long-

Psycho-oncologische zorg in de steigers

De impact van het hebben van kanker is nog tamelijk onderbelicht. Een keten van zorgverleners kan helpen. “Er is relatief weinig ruimte in de medische praktijk om de psychische impact van het hebben van kanker te bespreken”, legt internist-hematoloog-oncoloog Aart Beeker van het Spaarne Ziekenhuis de vinger op de zere plek. Het belang van een nauwe samenwerking Bespreken kan juist een grote toegevoegde waarde hebben. Beeker is ervan overtuigd dat

Moe van chemo

Alert op het HB-gehalte. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende bijwerkingen van chemotherapie. En dat effect kan helaas lang aanhouden. Meestal heeft het te maken met een verlaagd HB-gehalte. Hoe komt dat en wat kun je eraan doen? Vermoeidheid en futloosheid zijn vaak gehoorde lichamelijke klachten tijdens en na de chemotherapie. Een van de mogelijke oorzaken is een tekort aan rode bloedlichaampjes, ook wel anemie of bloedarmoede genoemd. Cijfers

Oncologisch netwerk bewijst waarde

Een oncologisch netwerk is niet anders dan welk ander netwerk dan ook: in verschillende ziekenhuizen worden delen van de oncologische zorg bedreven. Die zorg kent uiteraard wel de nodige samenhang. Waarom is er samenwerking binnen een netwerk? Internist-hematoloog Rineke Leys licht toe: “Enerzijds gebeurt dat omdat vanwege normen bepaalde aantallen patiënten behandeld moeten worden voor chirurgische ingrepen. In ziekenhuis A kun je dan bijvoorbeeld ingrepen aan het maagdarmkanaal concentreren, in