Longkanker

Alleen behandelen als patiënt daar baat bij heeft

Voor de behandeling van longkanker bestaan diverse therapieën: chemotherapie, radiotherapie, targeted therapy en immunotherapie. Momenteel zijn voor immunotherapie twee geneesmiddelen geregistreerd in Nederland. Om niet onnodig medicijnen te geven aan patiënten, wordt eerst nagegaan hoe groot de kans op respons is. Jan von der Thüsen, patholoog in het Erasmus MC, legt uit hoe dat wordt vastgesteld. “De twee geneesmiddelen voor immunotherapie grijpen in op een interactie die plaatsvindt tussen de

Behandelmogelijkheden uitgezaaide longkanker

De laatste jaren zijn er veel mogelijkheden bijgekomen voor de behandeling van uitgezaaide longkanker. Tot 2010 was chemotherapie de enige vorm van behandeling die op grote schaal werd toegepast. Sindsdien zijn artsen steeds beter gaan begrijpen hoe longkanker in elkaar zit en wat de onderliggende genetische afwijkingen zijn, vertelt Egbert Smit, longarts in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. “Zo ontstond de eerste aanloop naar personalized medicine, waarbij je de

“Longkanker is een sluipmoordenaar”

De relatie tussen roken en longkanker is een stevige, maar niet iedereen met longkanker is een roker. Toch worden mensen met longkanker vaak met een stigma geconfronteerd. Longarts Wanda de Kanter en Caroline Steenwijk (lid van de patiëntenadviesraad van patiëntenvereniging Longkanker Nederland), nuanceren de zaak en bespreken welke ontwikkelingen verder spelen. Veel longkankerpatiënten krijgen een stigmatiserend stempel opgedrukt, want veel mensen gaan ervan uit dat longkankerpatiënten (ex-)rokers zijn. Oftewel een

Longkanker: goede diagnostiek voor goede therapie

Voor een goede, gerichte behandeling van longkanker is een precieze diagnose essentieel. Nu de diagnosemogelijkheden zich snel ontwikkelen en uitbreiden, wordt ook de behandeling steeds beter. Prof. dr. Ed Schuuring (Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP)) en prof. dr. Harry Groen (longarts), beiden verbonden aan het UMCG te Groningen, bespreken de stand van zaken. Hoe verhouden de diagnose en behandeling van longkanker zich momenteel tot elkaar? Groen: “De behandeling

Dichterbij een bloedtest voor longkanker

Binnen enkele jaren zal slechts een buisje bloed nodig zijn om de meest voorkomende vorm van longkanker op te sporen. Dit blijkt uit onderzoek van VUmc. Een nieuwe bloedtest kan met 91% zekerheid vaststellen of iemand vergevorderde, niet-kleincellige longkanker heeft. Met een zekerheid van 81% kan ook longkanker in een vroeg stadium worden vastgesteld. Hierdoor hoeft een patiënt in de toekomst minder biopten en CT-scans te ondergaan. Hierover publiceren Myron

Andere screening leidt tot betere behandeling longkankerpatiënt

​Met een andere test dan de huidige standaardtest kan beter worden voorspeld of een patiënt met longkanker reageert op therapie op maat. Het gaat om patiënten met niet-kleincellige longkanker die een bepaalde genafwijking (ALK translocatie) hebben. Met de test kan de genafwijking eenvoudiger en sneller worden vastgesteld, waardoor de patiënt eerder een betere behandeling op maat kan krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCG onder leiding van longarts Anthonie

Longkankerpatiënten verdienen meer compassie

Wie longkanker heeft, lijdt niet alleen aan de ziekte zelf maar wordt ook nog eens geconfronteerd met het ‘longkankerstigma’. Veel mensen vinden nog steeds dat longkanker een kwestie is van ‘eigen schuld dikke bult’. Deze houding maakt dat veel patiënten en hun familie zich afsluiten van de buitenwereld en moeite hebben met het zoeken en accepteren van hulp. Compassie bij longkanker, geen verwijten Wie vertelt dat hij of zij longkanker

Patiëntenverhaal longkanker

Met pijn in zijn rug ging meneer Dienaar naar de huisarts. Het betekende het begin van een ziekteverloop dat er in eerste instantie niet rooskleurig voor hem uitzag. Er werd longkanker geconstateerd. Nadat hij besloot mee te doen aan een medisch onderzoek – in de vorm van immunotherapie – dat aansloeg, geniet hij weer volop van het leven. Diagnose van de longkanker Het was een schitterende dag in april van

Patiëntenverhaal longkanker: “Ik heb geluk gehad”

In februari 2015 werd bij Julia Schoonderbeek (62) longkanker geconstateerd. De aanleiding is vrij bijzonder. “Ik kreeg twee implantaten in mijn kaak. Het was nogal een ingreep en ik kreeg er enorme pijn in mijn nek van. De huisarts dacht zelfs aan een nekhernia en stuurde me door naar de neuroloog. Uit de CT-scan bleek dat ik geen nekhernia had, maar de artsen zagen wel een plekje op mijn long.

Longkanker: een bedenkelijke inhaalslag

Longkanker is en blijft een van de meest dodelijke vormen van kanker. Sinds de jaren 50 is onomstotelijk vast komen te staan dat roken in 90 procent van de gevallen de oorzaak is van longkanker. Vrouwen die roken hebben 12 keer meer kans op longkanker, mannen zelfs 22 keer. Voor wie nog niet is doordrongen van het directe verband, zijn er andere cijfers. Het verschil tussen mannen en vrouwen Longkanker