Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Kenmerken van IPF

Goede voorlichting over IPF van belang voor patiënt

Longfibrose is een zeldzame, chronische ziekte van de longen, waarbij verlittekening van het longweefsel optreedt. Hierdoor kunnen de longen niet goed functioneren. Het longvolume neemt af en het lukt het lichaam niet om voldoende zuurstof op te nemen. Als gevolg hiervan ervaart de patiënt kortademigheid, benauwdheid en vermoeidheid. Een andere veelgehoorde klacht is hoesten. In Nederland wordt zo’n 1000 keer per jaar de diagnose longfibrose gesteld. Daarom is het een

Patiëntenverhaal fibrose

Op zijn 65e verjaardag gaat Jan Houtepen tegen de vlakte. Op de spoedeisende hulp constateren de artsen dat hij al drie weken Q-koorts heeft. Het duurt drie maanden voor de infectie zijn lichaam heeft verlaten. Omdat hij klachten houdt, doet de longarts aanvullend onderzoek. De arts stelt vast dat Jan lijdt aan idiopathische pulmonale fibrose (IPF). Sterke daling van longvolume en zuurstofdoorlating Op dat moment is zijn longvolume gedaald tot

Diagnose en kenmerken van IPF

Nieuwe behandeling van IPF is noodzakelijk Mensen met de zeldzame longziekte idiopathische pulmonale fibrose of IPF overleven gemiddeld twee tot vijf jaar na de diagnose. Een longtransplantatie is de enige manier om de ziekte voorgoed te bestrijden, maar uiteraard kleven daar ook de nodige risico’s aan  en hooguit 5% van de IPF patiënten komt daarvoor in aanmerking. Een nieuwe behandeling is daarom een noodzaak. Sinds 1 april vergoeden nu ook

IPF: een slechte prognose

Idiopathische Pulmonale Fibrose (IPF) is een ernstige longziekte met een slechte prognose. Longarts Marlies Wijsenbeek-Lourens van het Erasmus MC geeft uitleg over onder andere de oorzaken, symptomen en behandeling van IPF. Is er een verschil tussen longfibrose en IPF? Longfibrose is een verzamelnaam voor een groep zeldzame longziekten die gemeen hebben dat ze voor verlittekening van het normale longweefsel zorgen. Doordat de longen zo hun elasticiteit verliezen, functioneren ze minder