Kind

Kan DNA-reparatie leiden tot genetisch gemodificeerde superbaby’s?

Deze week is bekend gemaakt dat wetenschappers erin geslaagd zijn het DNA van een embryo dusdanig te repareren dat een ernstige hartafwijking kan worden voorkomen. Hierdoor wordt een oude discussie nieuw leven ingeblazen: is ingrijpen in menselijk DNA wel wenselijk? Docent Biomedische genetica Marc van Mil van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht bespreekt de voor- en nadelen. “Ik snap dat dit onderwerp gevoelig ligt”, zegt Van Mil. “Want

Alarm om gehoorverlies jonge kinderen

Bijna een op de vijf kinderen tussen de 9 en 11 jaar lijdt aan gehoorverlies. Voor een deel van hen is dit blijvend. Onderzoekers zien een relatie met het veelvuldig hebben van een oorontsteking. Klachten De onderzoekers van het Erasmus MC hebben voor het eerst in Nederland gemeten hoe vaak gehoorverlies voorkomt bij een grote groep jonge kinderen zonder klachten. De resultaten publiceren zij vrijdag 28 juli online in het

Ondersteuning bij studiekeuze van levensbelang

Het maken van de juiste studiekeuze is erg belangrijk omdat het de rest van iemands leven kan beïnvloeden. Het kan voor scholieren echter erg lastig zijn deze keuze te maken. Ondersteuning bij het keuzeproces is daarom essentieel. Verkeerde keuze Ondanks dat het aantal mensen dat met hun vervolgopleiding stopt afneemt, blijft de uitval hoog, vertelt Thom de Graaf, voorzitter van Vereniging Hogescholen. Een van de redenen hiervoor is het maken

Betere afstemming jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transities in het onderwijs én in de jeugdzorg: dat impliceert dat op het snijvlak van deze grootheden niet alles direct van een leien dakje loopt. Dat is dan ook het geval: kinderen die op school en thuis extra ondersteuning nodig hebben, komen nog te vaak in de knel te zitten. Aanhaken regulier onderwijs Ze kunnen onvoldoende aanhaken in het reguliere onderwijs en worden (te) laat doorverwezen naar het speciaal onderwijs

Aantal verdrinkingen bij mensen met migratieachtergrond afgenomen

In 2016 verdronken 86 inwoners van Nederland. Het aantal verdrinkingen is de afgelopen twintig jaar steeds minder geworden, vooral bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Kinderen tussen de 5 en 10 jaar uit deze groep worden naar verhouding het vaakst slachtoffer van verdrinkingsongevallen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Afname van 33% Hoewel verdrinking relatief vaak voorkomt bij mensen met een niet-westerse achtergrond, wordt het verschil met

Opvang op jonge leeftijd goed voor kinderen

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat is gestegen. Het gaat om een toename van twaalfduizend kinderen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS). Toch zijn er nog zo’n veertigduizend peuters die niet naar speelzaal of opvang gaan. “In Nederland heerst nog altijd een zekere moederschapscultuur”, zegt Ruben Fukkink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Vader is aan het werk, moeder zit thuis met

Diverse samenleving komt terug in de klas

De diversiteit in de samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Leerlingen komen met uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden en referentiekaders op school. Voor leraren ligt de uitdaging in het rekening houden met deze verschillen, onderwijs bieden dat aansluit bij hun belevingswereld en een klassenklimaat creëren waarin alle leerlingen zich thuis en veilig voelen. Pluriforme samenleving Van scholen wordt bovendien verwacht dat ze leerlingen toerusten voor participatie in een pluriforme samenleving. De

Hoe werkt het tienerbrein?

Om jongeren de kans te bieden hun talenten optimaal te ontwikkelen, is het van belang goed te begrijpen hoe het tienerbrein werkt en hierop in te spelen in het onderwijs. In tegenstelling tot wat veel volwassenen denken, rijpen de hersenen van jongeren door tot ver na het twintigste jaar. Volwassenen moeten dan ook leren tieners te beschouwen als werk in uitvoering. “Ze zijn in ontwikkeling tot vlinder, maar zijn vooralsnog

Waarom zijn sommige peuters agressiever?

Jonge kinderen vertonen meer agressief gedrag als hun zenuwstelsel niet adequaat reageert op stresssituaties en ze tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan risicofactoren als roken of psychische problemen van de moeder. Dat concludeert promovendus Jill Suurland van Universiteit Leiden. Langdurig onderzoek agressief gedrag Vaak vechten, anderen expres pijn doen en woedend reageren bij verdriet of frustraties. Al in de vroege kindertijd vertonen sommige kinderen problematisch gedrag. Pedagoog Suurland onderzocht de

Psychische aandoeningen bij jongens en meisjes

Waar je bij een lichamelijke aandoening de vinger vaak direct op de zere plek kunt leggen, is dat bij een psychische aandoening veel lastiger. Want waar de aanhoudende pijn, emoties of het gedrag van een kind vandaan komt is in veel gevallen een raadsel. Wel zijn er verschillende factoren die de psychische gezondheid van een kind beïnvloeden. De waardering van de eigen psychische gezondheid is subjectief. Maar volgens de jeugdgezondheidszorg