Kind

Samen op naar een gezonde levensstijl bij kinderen

Kinderen raken steeds verder verwijderd van de natuur. Beweging wordt niet gestimuleerd. Ze besteden te veel tijd achter beeldschermen en te weinig tijd buiten. Hierdoor kampen zij met problemen als overgewicht en een motorische achterstand. Ouders hebben te weinig oog voor het belang van gezonde voeding en buitenspelen. En kinderen te weinig kennis over de natuur. Opgroeien met zitten Hoe vliegen we dit aan? In deze tijd groeien Nederlandse kinderen

Ontwikkelen kinderen zich beter in kritische periodes?

Tijdens de kindertijd kunnen veel vaardigheden en functies alleen in zogenaamde kritische periodes geleerd worden. Er wordt verondersteld dat het openen en sluiten van deze kritische periodes gebeurt in de hersenschors, de buitenste schil van de hersenen. Onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut hebben echter ontdekt dat een structuur diep in het brein een cruciale rol speelt bij de regulatie van deze kritische periodes. Deze ontdekking, gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke

Elk kind heeft behoefte aan een veilig (t)huis

Sommige kinderen kunnen – tijdelijk of permanent – niet bij hun ouders wonen vanwege opvoedproblemen of omdat het thuis te onveilig is. Voor deze kinderen kan plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis een oplossing zijn. Met de komst van de nieuwe Jeugdwet is er binnen de jeugdzorg veel veranderd en dat leidt soms tot problemen in de uitvoering. Gemeenten hebben in de Jeugdwet de opdracht gekregen om kinderen die echt

Goede begeleiding autisme kan met coaching op maat

Naar schatting heeft 1 procent van de bevolking een vorm van autisme. Een grote handicap voor met name kinderen met autisme, is dat hun aandoening voor de buitenwereld niet zichtbaar is. Dat zorgt voor veel onbegrip en vertraging, juist daar waar snel hulp nodig is. Voor een duurzame behandeling van autisme is het van groot belang dat de stoornis zo vroeg mogelijk door de omgeving wordt herkend en geaccepteerd. Rutger

Een betere toekomst voor LVB-jongeren

Aan jongeren met een licht verstandelijke beperking zie je uiterlijk niets. Maar innerlijk kampen zij met een achterstand. Zo kent een LVB-jongere met een kalenderleeftijd van zestien jaar vaak een functionele leeftijd van een kind van negen. Dat zorgt voor overvraging vanuit zijn omgeving. Daarnaast hebben deze jongeren moeite met emoties en sociaal gedrag. Op allerlei wijzen lopen zij vast in hun ontwikkeling. Tijdelijke en gerichte opvoeding, begeleiding en behandeling

Ouders blijken kind van hetzelfde geslacht voor te trekken

Vraag een gemiddelde ouder aan welk kind hij of zij de voorkeur geeft en het antwoord zal zijn dat hij niet kan kiezen. Onderzoekers hebben echter aangetoond dat dit niet klopt. Wanneer het aankomt op het uitgeven van geld, neigen moeders hun dochter voor te trekken en vaders hun zoon. Denkbeeldige kinderen Het onderzoek bestond in totaal uit vier delen en is recent gepubliceerd in the Journal of Consumer Psychology.

Ongewenst kinderloos: leven tussen onzekerheid en hoop

Het is voor veel vrouwen al van kleins af aan de gedroomde toekomst: een leuke partner vinden en een of meerdere kinderen krijgen. Een leven met kinderen lijkt in onze maatschappij vaak zo vanzelfsprekend, maar voor veel vrouwen en stellen loopt dit toch anders. Wanneer een stel eenmaal besluit zwanger te willen worden, lukt dit in 80 procent van de gevallen binnen een jaar. Wanneer een natuurlijke zwangerschap na een

“Er wordt onvoldoende naar kinderen geluisterd”

Voor 90 procent van de Nederlandse kinderen is het vanzelfsprekend dat zij dagelijks gebruik kunnen maken van het recht op onderdak, zorg en onderwijs. Bij de 10 procent die overblijft, is wel sprake van schending van deze en andere kinderrechten. Wat zijn belangrijke verbeterpunten? Kinderrechten in Kinderrechtenverdrag Er wordt nog onvoldoende naar kinderen geluisterd, vindt Noortje Beukeboom (20) van het jongerenbestuur van het Jeugd Welzijns Beraad (JWB). Medebestuurder Luka Mrak

Kinderopvang in Nederland staat onder druk

In een kwart van de Nederlandse gemeenten is sprake van een demografische krimp en daalt door de vergrijzing de behoefte aan kinderopvang, terwijl op andere plaatsen de vraag door verbeterde economische omstandigheden juist toeneemt. Tegelijk stellen ouders steeds hogere eisen aan de flexibiliteit van gastouders, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Verbreding van aanbod Daarnaast neemt de noodzaak tot verbreding van het aanbod toe en groeit de behoefte aan samenwerking tussen kinderopvang,

Belang van het kind voorop

Op tal van plekken worden initiatieven genomen om tot meer samenwerking te komen tussen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdzorg. Een van de belangrijkste doelstellingen is het doortrekken van leer- en ontwikkellijnen voor kinderen. Een kind van 3 jaar is immers nog steeds hetzelfde kind wanneer het 4 jaar wordt. Goede samenwerking Er is daarom een goede samenwerking nodig rondom het kind. De belangrijke spelers in de eerste, vormende, jaren van