Kind

Van goed lezen gaan kinderen meer lezen

Kinderen die boeken verslinden zijn meestal goede lezers, en kinderen die zelden een boek lezen hebben vaak dyslexie. Is hun leesvaardigheid het gevolg van hoeveel ze geoefend hebben? Of pakken goede lezers liever een boek dan dyslectici? Psychologen en gedragsgenetici van de Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met de Universiteit van Oxford, onderzochten dit bij 6.000 zevenjarige tweelingparen. Ze ontdekten dat hoe goed kinderen lezen beïnvloedt hoeveel ze lezen, en

Pedagogische kwaliteit als vanzelfsprekend uitgangspunt

Goede kinderopvang is van groot belang. Het is dan ook gerechtvaardigd dat de overheid sinds dit jaar de kwaliteitseisen van de kinderopvangorganisaties heeft verhoogd, zegt Tine Oudshoorn, directeur van Vlietkinderen. Kunt u iets vertellen over de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang? “Zoals de naam al zegt, is de wet bedoeld om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Hierbij is de centrale vraag: hoe ontwikkelen jonge kinderen zich en

Effecten ADHD-medicijnen op schoolprestaties klein

Medicatie voor kinderen met ADHD heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin zij 37 jaar onderzoek analyseerden. Zij adviseren daarom behandelaren om medicatie niet voor te schrijven met als doel schoolprestaties te verbeteren. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry. Verminderen van aandachtsproblemen Zeventig procent

Gezondheidsrisico’s kind groter na medisch ingrijpen bij bevalling

Kinderen die zijn geboren na medisch ingrijpen, bijvoorbeeld met weeënopwekkers, een vacuümpomp of een keizersnede, hebben vaker gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit de analyse van gegevens van bijna 500.000 Australische kinderen van gezonde moeders die tussen 2000 en 2008 na een ongecompliceerde zwangerschap werden geboren. In deze studie is een duidelijk verband aangetoond, maar het is nog te vroeg om te stellen dat de geboorte-interventies rechtstreeks leiden tot de slechtere gezondheid.

Vroegtijdig screenen op psychosociale gevolgen van kanker bij kinderen

De meerderheid van de kinderen met kanker laat tijdens behandeling veel psychosociale veerkracht zien. Een op de vijf kinderen houdt echter last van gedragsproblemen die zorgen voor belemmeringen in het dagelijks leven. Medisch psycholoog Simone Sint Nicolaas ontdekte dat het mogelijk is om vroegtijdig te screenen op de risicofactoren voor deze problemen. Hierdoor kunnen gezinnen die dat nodig hebben op tijd extra zorg krijgen. Op 21 maart promoveert Sint Nicolaas

Kind met astma heeft blijkbaar aangepast DNA

Er is meer inzicht in de rol van DNA bij kinderen met astma. Op hun DNA zijn 14 plekken vastgesteld, die samenhangen met astma. Het bijzondere eraan is dat deze 14 plekken in de eerste 4 jaar van hun leven zijn veranderd. De DNA-veranderingen hangen samen met de activatie van immuuncellen, die belangrijk zijn bij het bestrijden van virale infecties. De bevindingen afkomstig uit een grote internationale epigenetische studie onder

Kinderen krijgen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Veel paren die de beslissing nemen kinderen te willen, gaan een van de spannendste en mooiste perioden in hun leven tegemoet. Helaas is een uitbreiding van het gezin niet voor iedereen vanzelfsprekend. Menig stel heeft hulp nodig bij het vervullen van hun kinderwens. Voor hen brengt deze periode veel onrust en stress. Meer begrip en durven spreken over de situatie kan deze stellen helpen in deze moeilijke fase. “Iedereen begint,

Erfelijk belast en een kinderwens

Nederland telt naar schatting 2000 draagsters van hemofilie, stelt de website van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten. Hoewel de meeste draagsters de symptomen van deze zeldzame stollingsstoornis in mindere mate ervaren dan mannen met hemofilie, heeft de ziekte ook voor vrouwen een grote impact, met name bij een kinderwens. Naast het risico op complicaties tijdens de zwangerschap, moeten draagsters rekening houden met de kans dat zij de ziekte overdragen aan

Het kind centraal stellen in de jeugdzorg

Vraag de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) hoe het is om de portefeuille Jeugd te beheren en hij wijst op de instrumenten waarover gemeenten beschikken nu tal van overheidstaken op dit beleidsterrein door het rijk zijn overgedragen. Dat biedt volgens hem ruimte om op lokaal niveau het welzijn van het kind centraal te stellen. Vooral over de beter wordende samenwerking met plaatselijke organisaties en de creativiteit die daarbij vrijkomt is

‘Kind met beperking verdient uitdaging’

Het vinden van passende dagbesteding en onderwijs voor een jong kind met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is voor veel ouders een langdurige zoektocht. Zo ook voor Marleen de Vries, de moeder van de 7-jarige Teun. “Ons kind verdient het om zich verder te ontwikkelen in een uitdagende omgeving.” Ernstige hersenschade Vijf weken voordat Marleen uitgerekend was, voelde ze plotseling dat er iets mis was. Tot op dat moment waren