Kind

Kinderopvang Den Helder: ‘betrokken, ontdek en ontwikkel’

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina is naast verzorgingstehuis De Zorgcirkel gevestigd en deelt de gemeenschappelijke tuin. In eerste instantie is de kinderopvang ingericht voor de medewerkers van het verzorgingstehuis, maar uiteraard staan zij ook open voor aanmeldingen van buitenaf. Kinderopvang op werkplek SKDH heeft op

Kinderopvang in Nederland: hoe (goed) doen we het eigenlijk?

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland. Wat betekent dit voor de sector, wie controleert de kwaliteit en hoe doen we het in vergelijking met het buitenland? Goede opvang is van groot belang voor de veilige ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom heeft de overheid in 2017 een

‘Loek heeft het nog regelmatig over ze’

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. Doordat zij hulp nodig hebben op het gebied van communicatie, gedrag of sociale ontwikkeling, bijvoorbeeld. Deze kinderen hebben vaak meer zorg of begeleiding nodig dan kinderopvang en scholen doorgaans kunnen bieden. Maar waar vind je die zorg? Ondersteuning in een

Is private equity in de kinderopvang wenselijk?

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden op jonge leeftijd. Hoe groot is het probleem van privaat geld in de sector? Kinderopvang is niet alleen een arbeidsmarktinstrument, maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen voordat ze naar het primair onderwijs gaan. Uit onderzoek

Vergroten van zelfstandigheid met oog voor talent

In Nederland wonen ongeveer 3,8 miljoen kinderen en jongeren. Met verreweg de meesten van hen gaat het doorgaans goed. Maar er zijn ook kinderen die extra begeleiding op hun ontwikkelpad nodig hebben. Of het nu gaat om gedrag of sociaal emotionele ontwikkeling, kinderen uit kwetsbare gezinnen, maar ook met een beperking of specifieke diagnose. KluppluZ kan met hun aanpak deze kinderen de extra ondersteuning bieden die ze nodig hebben, zonder

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht, taalachterstand of niet meer naar school gaan”, vertelt Jeanine ten Haaf, programmamanager bij Lokalis. De vragen en thema’s verschillen vaak erg per wijk. “Onze uitdaging is om met ouders meer preventieve groepsgerichte aanpakken te vinden die ouders helpen en ook

Ouderbegeleiding 3.0: De ouder als mens

Ouderbegeleiding ging lange tijd vooral over het overbrengen van pedagogische opvoedtips. Die aanpak voldoet volgens experts niet meer aan de noden van nu. Ouder zijn gaat over het opvoeden van je kind. Maar de vraag die steeds vaker gesteld wordt in de hulpverlening: kan een kind wel goed worden opgevoed wanneer ouders hun eigen leven niet op orde hebben? Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en ouderbegeleiding aan de Hogeschool van Leiden,

‘Ontregel’ de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs

Geert de Wit zit in de raad van bestuur van de Kinderopvanggroep. Hoe kijkt hij aan tegen de toekomst van de kinderopvang in Nederland? Kwaliteit van de kinderopvang Hoe kijken jullie vanuit de eigen organisatie naar de toegevoegde waarde van kinderopvang? “Wij vinden sinds jaar en dag dat kinderopvang, naast een arbeidsmarktinstrument – want dat is het ook – tevens dient tot de ontwikkeling van het kind. Wij geloven nadrukkelijk

Veranderende wereld maakt jeugdketen relevanter dan ooit

“Wij Zijn Jong is een brede, landelijke speler binnen de jeugdketen. Wij bekommeren ons om de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 21 jaar, in het licht van de toekomst waarin zij zich staande zullen moeten houden. Met ruim 2.500 medewerkers zetten wij ons in voor de ontwikkeling van die kinderen en jongeren. Onze taak is vormend, om zo te zorgen dat zij als zelfstandige, sociale en bekwame burgers onderdeel

Kinderen zijn werk in uitvoering

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel ‘vlieg!’ werkt alleen als je vleugels hebt en je die gebruiken kunt”, opent Jolles met een treffende vergelijking. Het kinderbrein is hongerig naar nieuwe kennis. De eerste jaren van het leven groeien de hersenen snel. De omgeving is heel belangrijk