Kind

Psychische aandoeningen bij jongens en meisjes

Waar je bij een lichamelijke aandoening de vinger vaak direct op de zere plek kunt leggen, is dat bij een psychische aandoening veel lastiger. Want waar de aanhoudende pijn, emoties of het gedrag van een kind vandaan komt is in veel gevallen een raadsel. Wel zijn er verschillende factoren die de psychische gezondheid van een kind beïnvloeden. De waardering van de eigen psychische gezondheid is subjectief. Maar volgens de jeugdgezondheidszorg

Chemokuur bij kinderen beïnvloedt kortetermijngeheugen op latere leeftijd

De behandeling van kanker bij kinderen is de voorbije jaren erg verbeterd, maar zelfs na volledige genezing laten de ziekte en de bijbehorende therapie sporen na. Tot nu toe was echter nog weinig bekend over de problemen die optreden. Daarom hebben de KU Leuven en het UZ Leuven onderzocht wat de neuropsychologische gevolgen zijn bij jongvolwassenen die als kind een kankerbehandeling hebben ondergaan. Daaruit blijkt dat de voormalige kankerpatiënten minder

Leven met zeldzame kinderziekten in onzekerheid

Er is veel aandacht voor kinderen met veelvoorkomende ziekten als diabetes of kanker. Publiciteitsacties in overvloed en onderzoekers zijn constant bezig met onderzoeken naar deze ziekten. Over zeldzamere kinderziekten is daarentegen weinig bekend en onderzoek gebeurt nog maar op kleine schaal. Toch zijn er in Nederland ongeveer 250.000 mensen met een zeldzame aandoening. In Europa stellen we dat een ziekte zeldzaam is als hij bij minder dan één op de

Van de jeugd naar een gelukkig volwassen leven

Niet voor iedereen is de overstap van de jeugd naar het volwassen leven even gemakkelijk. Met name voor kinderen in de jeugdzorg, de jeugd-ggz en kinderen met een licht verstandelijke beperking kan dit een opgave zijn. Tot 18 jaar vallen zij onder de jeugdwet, maar zodra zij 18 jaar worden, komen zij onder een ander regime. Als gevolg hiervan vallen deze jongvolwassenen vaak tussen wal en schip. Het is voor

De juiste studie kiezen

Veel jongeren krijgen tijdens of na de opleiding het gevoel dat zij een verkeerde keuze hebben gemaakt. Omdat de opleiding niet past of omdat ze eigenlijk in een ander vakgebied geïnteresseerd zijn. Hierdoor komt uitval of studievertraging veel voor. Andere studenten maken, om een studieschuld te voorkomen, een opleiding af waar ze weinig passie voor hebben. Hoe kan dit anders? Studieloopbaan geen lineair pad “Toen ik zelf van de universiteit

Een op de honderd moeders heeft meer dan vijf kinderen

Nederland telt op Moederdag 2017 bijna 5 miljoen moeders. De helft van hen heeft twee kinderen, een vijfde heeft er één. Een op de vijf moeders heeft drie kinderen. Grote gezinnen zijn niet gebruikelijk: een op de tien moeders kreeg vier of meer kinderen, slechts één procent heeft er minimaal zes. Dat meldt het CBS. Jonge moeders hebben meestal (nog) maar één kind, zij kunnen er nog meer krijgen. Ruim

Kinderen met malaria extra aantrekkelijk voor muggen

Wagenings onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die besmet zijn met de malariaparasiet, extra aantrekkelijk ruiken voor muggen die malaria kunnen overdragen. Hoge concentraties van de parasiet in het bloed van het kind, zorgen ervoor dat het kind een voor muggen heel aantrekkelijke geur afgeeft. Twee maal zoveel muggen reageren op de geur van geïnfecteerde kinderen. Zo zorgt de malariaparasiet ervoor dat hij zich kan verplaatsen naar een andere gastheer. Geuren

Geen verband tussen antidepressiva en autisme

Het nemen van antidepressiva tijdens zwangerschap lijkt het risico op autisme bij het kind niet te verhogen. Dit suggereren twee nieuwe onderzoeken naar de ontwikkelingsstoornis. Beiden zijn in de Journal of the American Medical Association gepubliceerd. Onderzoek naar antidepressiva en autisme Eerdere onderzoeken wezen op een verband tussen blootstelling aan antidepressiva en autisme bij kinderen. Dit was al het geval in het eerste trimester van de zwangerschap, en veroorzaakte bezorgdheid

Dikke peuters grotere aanleg voor hart- en vaatziekten

Kinderen geboren met een laag geboortegewicht, hebben een grotere kans op het krijgen van ouderdomsziekten, zoals en hart- en vaatziekten en obesitas, vooral als zij tijdens hun eerste levensjaren snel toenemen in gewicht. Omdat overgewicht in essentie een gevolg is van meer energie innemen dan verbruiken, heeft kinderarts Arend Van Deutekom onderzocht of dit verband is terug te voeren op verstoringen in de energiebalans. “Uit mijn onderzoek blijkt dat wanneer

Stamceltherapie toont belofte voor de behandeling van autisme

Een onderzoek naar stamceltherapie voor de behandeling van autistische kinderen biedt hoopgevende resultaten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat in de medische uitgave STEM CELLS gepubliceerd is. Onderzoek naar stamceltherapie Het onderzoek van The Duke University werd onder 25 jonge kinderen met autisme verricht. Hierbij werd vastgesteld of een transfusie met eigen navelstrengbloed kon helpen bij het behandelen van de ontwikkelingsstoornis. In dit navelstrengbloed zitten zeldzame stamcellen die kunnen veranderen