Leven met acuut coronair syndroom

Leven met acuut coronair syndroom

Coronaire Hartziekte (CHZ), ofwel coronair lijden, is een chronische ziekte. Wat betekent dat voor de patiënt en hoe moet een patiënt zijn of haar leven daar goed op inrichten? Dr. Rik Hermanides is interventiecardioloog in Isala te Zwolle. Hij bespreekt hoe het leven met coronair lijden eruitziet. Hoe moet de patiënt zijn of haar leven inrichten als sprake is van chronisch coronair syndroom? “Na het doormaken van een event als

Coronair lijden: na het ziekenhuis en wat de patiënt zelf kan doen

Na behandeling van coronair vaatlijden in het ziekenhuis is het nog niet over voor de patiënt. Het gaat immers om een chronische vaatziekte, die een bepaalde leefstijl vraagt. Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG in Groningen vertelt hoe het proces er na ontslag uit het ziekenhuis uitziet. Welke adviezen en tips geeft u patiënten mee bij ontslag uit het ziekenhuis? “Het is vooral belangrijk dat patiënten zich gaan houden

Coronair vaatlijden: na de behandeling

Er zijn verschillende behandelingen voor de aanpak van coronair vaatlijden. Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG te Groningen vertelt over het verblijf in het ziekenhuis en wat de patiënt na de behandeling kan verwachten. Wat kan een patiënt verwachten na een operatieve behandeling tegen coronair vaatlijden? “Als het gaat om een bypassoperatie, dan verblijft de patiënt meestal één dag op de intensive care en daarna nog zeven tot tien

Na de diagnose coronair lijden

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de volgende stappen zijn. Wat zijn de eerste stappen na de diagnose coronair vaatlijden? “Als de diagnose coronair lijden (CHZ) is gesteld, begin je over het algemeen met medicatie. Dat is de hoeksteen van de behandeling. Het gaat daarbij om medicatie