Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Medische begeleiding en emotionele ondersteuning

Longkanker raakt zowel de patiënt als de directe omgeving

Longkanker – en meer specifiek niet-kleincellige longcarcinoom – raakt niet alleen de patiënt, maar heeft ook verregaande gevolgen voor zijn of haar kennis- en familiekring. Daarnaast laat het de verpleegkundigen die dag in dag uit met de patiënt bezig zijn ook zeker niet onberoerd. Wat is het effect van longkanker op de directe omgeving van de patiënt? Marcel de Ruiter, senior oncologieverpleegkundige bij het Erasmus MC, geeft uitleg. Wat voor

Slechtnieuwsgesprekken en emotionele ondersteuning bij niet-kleincellige longcarcinoom

De diagnose niet-kleincellige longcarcinoom kan een ontwrichtend effect hebben op het leven van de patiënt en zijn of haar directe omgeving, en dit is ook vaak niet het laatste slechtnieuwsgesprek. Het is dan ook zaak dat de patiënt tijdens het hele behandeltraject de juiste emotionele ondersteuning krijgt. Marcel de Ruiter, senior oncologieverpleegkundige bij het Erasmus MC, vertelt over zijn rol in dit proces. Hoe wordt een slechtnieuwsgesprek voorbereid? “Wij kunnen

De vier domeinen van palliatieve zorgverlening

Wanneer het over palliatieve zorgverlening gaat denken mensen vooral aan pijnverlichting op het sterfbed, maar het omvat zoveel meer. Sander de Hosson, longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis en auteur van het boek Slotcouplet, vertelt over de vier domeinen van palliatieve zorg. Wat is palliatieve zorgverlening? “Palliatieve zorg beslaat alle zorg voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte, waarbij de nadruk ligt op het verlichten van lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel lijden.

Palliatieve zorg bij patiënten met longcarcinoom

Uit recentelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat er onder de Nederlandse bevolking nog veel onduidelijkheid bestaat over palliatieve zorgverlening. Hoe moet dit verbeterd worden en wat kan palliatieve zorg betekenen voor patiënten met longcarcinoom? Longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis – en tevens auteur van het boek Slotcouplet – geeft uitleg. Hoe kijkt de buitenwereld naar palliatieve zorgverlening? “Uit het onderzoek is