Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Mutatiebepaling

Hoge resolutie DNA-foto van uitgezaaide kanker geeft inzicht in behandelopties

Nederlandse onderzoekers hebben met behulp van DNA-analyse voor het eerst een gedetailleerd overzicht gemaakt van het landschap van DNA-fouten in duizenden uitgezaaide tumoren. Op 23 oktober 2019 is de studie “Pan-cancer whole genome analyses of metastatic solid tumors” in het gerenommeerde tijdschrift Nature gepubliceerd. De onderzoekers tonen daarin aan wat de verschillen zijn tussen uitgezaaide en primaire tumoren. Bij 62% van de patiënten zijn er aanknopingspunten gevonden voor mogelijke behandelingen

3D-eiwit model van nieuwe genetische veranderingen in een tumor draagt bij aan een betere voorspelling van de effectiviteit van longkanker behandeling

Longkanker ontstaat meestal door roken. Vrijwel altijd is er sprake van vele veranderingen in het genetisch materiaal (DNA). Bij een deel van de longkankerpatiënten is sprake van bepaalde veranderingen in het genetisch materiaal waartegen een specifiek geneesmiddel beschikbaar is. Er wordt veel onderzoek gedaan hoe deze tumoren het best te behandelen zijn. Elke longkankerpatiënt is anders en heeft daarom baat bij een zo persoonlijk mogelijk behandelplan (personalized care). Prof. Dr.

(Moleculair) diagnostisch onderzoek bij de Pathologie kan nieuwe behandelmogelijkheden bieden voor longkankerpatiënten

Longkanker is een zeer agressieve vorm van kanker, waarbij een juiste en snelle diagnose zeer belangrijk is. De pathologie speelt een cruciale rol bij de diagnose en de afweging welke behandeling het best is voor de kankerpatiënt. Ed Schuuring is professor en hoofd van het laboratorium voor Moleculaire Pathologie als klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP) en Wim Timens is professor, patholoog en hoofd van de afdeling pathologie en

Pathologisch onderzoek essentieel voor kankerdiagnose

Longkanker staat in de top 10 meest voorkomende doodsoorzaken. Een sterke motivatie om te investeren in verbeterde onderzoeksmethodes en behandelopties. Wim Timens is professor en hoofd van de afdeling Pathologie en Medische Biologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij zet uiteen hoe een biopt wordt afgenomen. Een patiënt komt met klachten, zoals kortademigheid of pijn op de borst, meestal bij de longarts terecht. Als klinisch onderzoek doet vermoeden dat

Mutatiebepaling bij niet-kleincellige longcarcinoom

Om gerichte behandeling mogelijk te maken bij longkanker kan de arts aan de hand van moleculaire diagnostiek bepalen of de longtumor bepaalde mutaties bevat. Mutaties zijn veranderingen in het DNA van een cel. Voor sommigen geldt dat ze ervoor zorgen dat de tumorcellen ongecontroleerd groeien. Van een aantal mutaties is dit bekend en die zitten o.a. in de volgende genen: KRAS, EGFR, ALK, ROS, BRAF, HER2. Jan von der Thüsen,

Longcarcinoom: van mutatiebepaling naar behandeling

Klinisch patholoog Jan von der Thüsen bekijkt bijna op dagelijkse basis onder de microscoop tumorweefsel van patiënten die geïndiceerd zijn met longcarcinoom. Door moleculaire diagnostiek bepalen klinisch pathologen om wat voor type carcinoom het gaat om de behandeling meer aan te passen aan de patiënt. Von der Thüsen legt uit wat de rol van biomarkers hierin zijn. “Biomarkers zijn aanwijzingen in tumorcellen in het longweefsel die de aard van de