Ondersteuning bij longkanker

Een gehavend lichaam verdient steun in het hoofd

Als je lichaam je in de steek laat zoals het bij longkanker kan voelen, wil je hoofd ook wel eens gaan protesteren. Angst, onmacht en onzekerheid zijn emoties die er vaak mee gepaard gaan. Maar hoe je daarmee omgaat, is niet voor iedereen een tweede natuur. Daarom pleit Longkanker Nederland voor kosteloze psychosociale hulp, mocht iemand daaraan behoefte hebben. Want dat steuntje in de rug kan enorm belangrijk zijn als