Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Onderwijs

De kracht van POM’s

Minstens een kwart van alle peuters en kleuters heeft taal-en of spraakproblemen. Om grote achterstanden te voorkomen is het van belang dat in de taalgevoelige periode (tot 5 jaar), dergelijke problemen worden gesignaleerd en hieraan te werken. Samenwerking Omdat het lastig is om bij vermoedens van een achterstand een volledig beeld te schetsen van de problemen en te achterhalen wat het kind nodig heeft, kan de hulp van een pedagogisch

Gewoon meedoen

Alle kinderen willen het liefst zo gewoon mogelijk meedoen in het onderwijs en in de maatschappij in de brede zin. Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking, of met een chronische ziekte, psychiatrische of gedragsstoornis hebben vaak te maken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan blijven doen? Welke ontwikkelingen spelen op dit vlak? We stelden de vraag aan Cor de Ruiter (bestuurder),

35% van de basisschoolkinderen heeft problemen met prikkelverwerking

In iedere klas zijn er kinderen die moeite hebben met concentreren. Die concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop ze prikkels verwerken. Een pilotstudie van het Welten-instituut laat zien dat tot wel 35% van de basisschoolkinderen problemen heeft met prikkelverwerking. Dat uit zich in dromerig of juist onrustig gedrag, prikkelvermijdend of juist heel erg druk gedrag. Céleste Meijs, Inge van der Wurff en Renate de Groot, onderzoekers bij

Meisjes in basisonderwijs presteren beter dan jongens

Meisjes en jongens van 8-12 jaar verschillen in de vaardigheid van het leren. Meisjes zijn daarin gemiddeld beter, dat blijkt uit een groot onderzoek van Marleen van Tetering en hoogleraar Jelle Jolles (Neuropsychologie) van de Vrije Universiteit Amsterdam en Renate de Groot van de Open Universiteit dat is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology. Ook de opleiding van de ouders blijkt van belang: kinderen van hoger opgeleide ouders presteren

Rekenvaardigheden verbeteren dankzij beweegprogramma’s

Kinderen die op school meerdere malen per week en gedurende een langere tijd beweegprogramma’s volgen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Dit blijkt uit een literatuurstudie uitgevoerd door de afdeling sociale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc samen met 12 internationale experts. Onderzoeker Amika Singh: “Programma’s blijken pas effectief als ze over een langere periode en op intensieve wijze worden aangeboden. Daarom pleiten wij voor meer investeringen van de overheid

1271 genvarianten ontdekt gelinkt aan opleidingsniveau

Aan het onderzoek namen meer dan 1,1 miljoen proefpersonen deel. Daarmee is het een van de grootste genetische onderzoeken tot nu toe. De resultaten zijn op 23 juli jl. gepubliceerd door het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics. Eerder ontdekten onderzoekers, geleid door VU-hoogleraar Philipp Koellinger (Complex Trait Genetics / CNCR) 74 genetische varianten die geassocieerd zijn met opleidingsniveau. Aysu Okbay, corresponderend auteur en universitair docent aan de VU: “Deze keer

Aantal afgestudeerde verpleegkundigen gestegen

In 2016/’17 haalden 9,4 duizend mbo’ers en hbo’ers een diploma verpleegkunde. Dat waren er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar eerder. Het jaarlijks aantal afgestudeerden is sinds 2012/’13 sterk toegenomen. Eind 2016 waren 8 op de 10 van de in 2005/’06 gediplomeerden werkzaam als geregistreerd verpleegkundige. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Verpleegkundigen worden op het mbo (niveau 4) en op het hbo opgeleid. Elk

Continu leren in de moderne zorgsector

De werkdruk voor professionals in de zorg ligt hoog. Veranderingen in financiering betekenen soms dat organisaties meer met minder moeten doen. Tegelijkertijd streeft de sector naar het omarmen van innovatie en continuïteit van zorg waarbij verschillende zorgprofessionals en instellingen samen een goed doorlopende behandeling aanbieden. Dat vraagt om innovatieve werknemers die kritisch en mensgericht, maar ook in technologische oplossingen kunnen denken. Dit soort zorgprofessionals ontstaan niet vanzelf. Om vernieuwende zorg

Opleidingen en cursussen voor hoogwaardige zorg

De wereld is aan constante verandering onderhevig, en dat geldt ook voor de zorg. Niet alleen heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de richting van meer individuele en op maat gesneden behandelingen, ook wordt steeds vaker gebruikgemaakt van digitale toepassingen. Een context die maakt dat professionals zich voortdurend moeten laten bijscholen met kennis die up-to-date is, stelt Hedda van ’t Land, directeur van RINO Groep. Op welke manier is de

Het gaat stapsgewijs beter

Sommige jongeren zetten al vrij vroeg, soms al op twaalfjarige leeftijd, de eerste stappen op het criminele pad. Om te voorkomen dat zij op zulke jonge leeftijd in het strafrecht terechtkomen, is het noodzakelijk om in te zetten op preventie. Dat kan door op tijd in gesprek te gaan met de ouders en door steunstructuren rondom een gezin aan te leggen. Het is immers veel beter om vanuit hulp en