Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Onderwijs

Verbinding onderwijs en werkveld voor duurzame toekomst

Onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Het klinkt als een open deur, een vanzelfsprekendheid die zo voor de hand ligt dat men er geen woorden aan hoeft te besteden. In theorie zal iedereen het belang beamen van een opleiding die goed voorbereidt op een baan. Het waarmaken in de praktijk vergt echter de nodige inspanning. Huug de Deugd, lid van het college van bestuur, en Jorien Schreuder, clustermanager Techniek, Ontwerpen

‘Ontregel’ de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs

Geert de Wit zit in de raad van bestuur van de Kinderopvanggroep. Hoe kijkt hij aan tegen de toekomst van de kinderopvang in Nederland? Kwaliteit van de kinderopvang Hoe kijken jullie vanuit de eigen organisatie naar de toegevoegde waarde van kinderopvang? “Wij vinden sinds jaar en dag dat kinderopvang, naast een arbeidsmarktinstrument – want dat is het ook – tevens dient tot de ontwikkeling van het kind. Wij geloven nadrukkelijk

Kinderen zijn werk in uitvoering

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel ‘vlieg!’ werkt alleen als je vleugels hebt en je die gebruiken kunt”, opent Jolles met een treffende vergelijking. Het kinderbrein is hongerig naar nieuwe kennis. De eerste jaren van het leven groeien de hersenen snel. De omgeving is heel belangrijk

De kracht van POM’s

Minstens een kwart van alle peuters en kleuters heeft taal-en of spraakproblemen. Om grote achterstanden te voorkomen is het van belang dat in de taalgevoelige periode (tot 5 jaar), dergelijke problemen worden gesignaleerd en hieraan te werken. Samenwerking Omdat het lastig is om bij vermoedens van een achterstand een volledig beeld te schetsen van de problemen en te achterhalen wat het kind nodig heeft, kan de hulp van een pedagogisch

Gewoon meedoen

Alle kinderen willen het liefst zo gewoon mogelijk meedoen in het onderwijs en in de maatschappij in de brede zin. Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking, of met een chronische ziekte, psychiatrische of gedragsstoornis hebben vaak te maken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan blijven doen? Welke ontwikkelingen spelen op dit vlak? We stelden de vraag aan Cor de Ruiter (bestuurder),

35% van de basisschoolkinderen heeft problemen met prikkelverwerking

In iedere klas zijn er kinderen die moeite hebben met concentreren. Die concentratieproblemen kunnen het gevolg zijn van de manier waarop ze prikkels verwerken. Een pilotstudie van het Welten-instituut laat zien dat tot wel 35% van de basisschoolkinderen problemen heeft met prikkelverwerking. Dat uit zich in dromerig of juist onrustig gedrag, prikkelvermijdend of juist heel erg druk gedrag. Céleste Meijs, Inge van der Wurff en Renate de Groot, onderzoekers bij

Meisjes in basisonderwijs presteren beter dan jongens

Meisjes en jongens van 8-12 jaar verschillen in de vaardigheid van het leren. Meisjes zijn daarin gemiddeld beter, dat blijkt uit een groot onderzoek van Marleen van Tetering en hoogleraar Jelle Jolles (Neuropsychologie) van de Vrije Universiteit Amsterdam en Renate de Groot van de Open Universiteit dat is gepubliceerd in het tijdschrift Frontiers in Psychology. Ook de opleiding van de ouders blijkt van belang: kinderen van hoger opgeleide ouders presteren

Rekenvaardigheden verbeteren dankzij beweegprogramma’s

Kinderen die op school meerdere malen per week en gedurende een langere tijd beweegprogramma’s volgen, presteren beter met rekenen en wiskunde. Dit blijkt uit een literatuurstudie uitgevoerd door de afdeling sociale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc samen met 12 internationale experts. Onderzoeker Amika Singh: “Programma’s blijken pas effectief als ze over een langere periode en op intensieve wijze worden aangeboden. Daarom pleiten wij voor meer investeringen van de overheid

1271 genvarianten ontdekt gelinkt aan opleidingsniveau

Aan het onderzoek namen meer dan 1,1 miljoen proefpersonen deel. Daarmee is het een van de grootste genetische onderzoeken tot nu toe. De resultaten zijn op 23 juli jl. gepubliceerd door het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics. Eerder ontdekten onderzoekers, geleid door VU-hoogleraar Philipp Koellinger (Complex Trait Genetics / CNCR) 74 genetische varianten die geassocieerd zijn met opleidingsniveau. Aysu Okbay, corresponderend auteur en universitair docent aan de VU: “Deze keer

Aantal afgestudeerde verpleegkundigen gestegen

In 2016/’17 haalden 9,4 duizend mbo’ers en hbo’ers een diploma verpleegkunde. Dat waren er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar eerder. Het jaarlijks aantal afgestudeerden is sinds 2012/’13 sterk toegenomen. Eind 2016 waren 8 op de 10 van de in 2005/’06 gediplomeerden werkzaam als geregistreerd verpleegkundige. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Verpleegkundigen worden op het mbo (niveau 4) en op het hbo opgeleid. Elk