Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Onderwijs

Aantal afgestudeerde verpleegkundigen gestegen

In 2016/’17 haalden 9,4 duizend mbo’ers en hbo’ers een diploma verpleegkunde. Dat waren er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar eerder. Het jaarlijks aantal afgestudeerden is sinds 2012/’13 sterk toegenomen. Eind 2016 waren 8 op de 10 van de in 2005/’06 gediplomeerden werkzaam als geregistreerd verpleegkundige. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Verpleegkundigen worden op het mbo (niveau 4) en op het hbo opgeleid. Elk

Continu leren in de moderne zorgsector

De werkdruk voor professionals in de zorg ligt hoog. Veranderingen in financiering betekenen soms dat organisaties meer met minder moeten doen. Tegelijkertijd streeft de sector naar het omarmen van innovatie en continuïteit van zorg waarbij verschillende zorgprofessionals en instellingen samen een goed doorlopende behandeling aanbieden. Dat vraagt om innovatieve werknemers die kritisch en mensgericht, maar ook in technologische oplossingen kunnen denken. Dit soort zorgprofessionals ontstaan niet vanzelf. Om vernieuwende zorg

Opleidingen en cursussen voor hoogwaardige zorg

De wereld is aan constante verandering onderhevig, en dat geldt ook voor de zorg. Niet alleen heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de richting van meer individuele en op maat gesneden behandelingen, ook wordt steeds vaker gebruikgemaakt van digitale toepassingen. Een context die maakt dat professionals zich voortdurend moeten laten bijscholen met kennis die up-to-date is, stelt Hedda van ’t Land, directeur van RINO Groep. Op welke manier is de

Het gaat stapsgewijs beter

Sommige jongeren zetten al vrij vroeg, soms al op twaalfjarige leeftijd, de eerste stappen op het criminele pad. Om te voorkomen dat zij op zulke jonge leeftijd in het strafrecht terechtkomen, is het noodzakelijk om in te zetten op preventie. Dat kan door op tijd in gesprek te gaan met de ouders en door steunstructuren rondom een gezin aan te leggen. Het is immers veel beter om vanuit hulp en

Rekening houden met een licht verstandelijke beperking

Naar schatting heeft zestien procent van de Nederlandse bevolking een IQ-score lager dan 85. Voor sommigen een reden om hen het label ‘licht verstandelijke beperking’ te geven. Maar LVB is meer dan alleen een intelligentiescore. Ook het vermogen om zich aan dagelijkse situaties aan te passen, vormt een belangrijke indicator. Een vaardigheid waar in de digitale samenleving een steeds groter beroep op wordt gedaan. Een reis met het openbaar vervoer,

Innovatief onderwijs voor een sector in beweging

Er worden goede vakmensen opgeleid op het mbo aan de hand van landelijk voorgeschreven beroepsvereisten. De snelle ontwikkelingen in sectoren zoals de zorg, techniek en landbouw vragen echter van onderwijsinstellingen dat ze verder kijken en studenten meer meegeven dan enkel de voorgeschreven kernvaardigheden. Zodoende leidt het Koning Willem I College studenten niet alleen op tot vakmensen, maar tot T-shaped professionals: mensen die goed zijn in hun vak en daarnaast ook

Samenwerken in het belang van de patiënt

Netwerken, innovaties en een goede afstemming van het zorgaanbod zijn essentieel om een optimale organisatie van zorg en welzijn te kunnen realiseren. Dat zegt Marlou de Kuiper, opleidingsmanager van de master ‘Innovatie in Zorg en Welzijn’ aan de Hogeschool Utrecht. Wat is het belang van zorginnovaties? “Vernieuwingen zijn nodig om de zogenoemde triple aim te bereiken. Dit betekent dat niet één, maar drie doelen tegelijkertijd nagestreefd worden. In de eerste

Tieners met dwangstoornis kampen met leer- en geheugenproblemen

Een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD) leidt bij tieners tot moeilijkheden met leren en dingen onthouden. Dat stellen onderzoekers aan de University of Cambridge in een nieuwe studie gepubliceerd in Psychological Medicine. Verminderde doelgerichtheid en cognitieve flexibiliteit bemoeilijken het leerproces. Vermogen om te onthouden Voor de studie werden 36 tieners met OCD en hetzelfde aantal leeftijdsgenoten zonder gezondheidsklachten gevraagd een aantal taken uit te voeren op de computer. De deelnemers werden getoetst

Wat passend onderwijs voor leraren betekent

De nieuwe regelgeving rondom passend onderwijs vraagt om een herinrichting van de zorginfrastructuur, zowel binnen het speciaal onderwijs als in het reguliere onderwijs. Verandering passend onderwijs Guuske Ledoux is projectleider Evaluatie Passend Onderwijs en wetenschappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut, een van de zeven onderzoeksbureaus die de ontwikkelingen in het passend onderwijs evalueert. “Wij zien dat er – ook drie jaar na dato – nog veel moet gebeuren om de

Slechte slapers doen vaker aan cyberpesten

Jongeren die slecht slapen zijn online vaker agressief. Dat melden onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Dat een slechte slaapkwaliteit allerlei negatieve effecten heeft voor ons mentaal en fysiek functioneren, bleek al, maar nu lijkt slecht slapen ook gelinkt te zijn aan cyberpesten. “Adolescenten die slecht slapen, worden vaker kwaad. Die boosheid lijken ze online af te reageren door te cyberpesten,” legt onderzoekster Sara Erreygers uit. Slecht