Bacterie

Lichte stijging aantal tuberculose-patiënten in 2015

Na jarenlange daling is in 2015 het aantal tuberculosepatiënten in Nederland met 6 procent toegenomen. Er zijn vorig jaar 867 tbc-patiënten gemeld. Dat zijn 53 patiënten meer dan in 2014. De voornaamste oorzaak is de toegenomen instroom van asielzoekers uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Daarnaast zijn er iets meer autochtone Nederlanders met tbc. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wat is

Salmonellabacterie werkt ingenieus

Wetenschappers van de Imperial College London (ICL) hebben ontdekt hoe salmonella het immuunsysteem voor de gek weet te houden, waardoor je ziek wordt. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Cell Host & Microbe. Salmonella weet het immuunsysteem te omzeilen Het onderzoeksteam van ICL laat zien dat salmonellabacteriën voorkomen dat het immuunsysteem ze registreren als ‘slecht’. De bacteriën worden weliswaar opgenomen door de immuun-cellen, maar zodra ze erin zitten laten

Wereldreizigers importeren vaak multiresistente darmbacteriën

Mensen die op reis gaan naar verre bestemmingen importeren vaak multiresistente darmbacteriën. Het gaat daarbij om zogenoemde ESBL-producerende bacteriën. Dit zijn bacteriën die niet gevoelig zijn voor de gebruikelijke antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+ en Ease Travel Clinic & Health Support, het Erasmus MC en Travel Clinic Havenziekenhuis in Rotterdam en het AMC en Tropencentrum AMC in Amsterdam: de COMBAT-studie. De onderzoekers werkten ook samen met

Bacteriën monitoren ziekte van Crohn

De bacteriesamenstelling in de ontlasting van patiënten met de ziekte van Crohn blijkt een voorspeller te zijn van ziekteactiviteit. Dat schrijven onderzoekers van het Maastricht UMC+ in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports. De huidige standaard voor het monitoren van patiënten met de chronische darmaandoening is het regelmatig uitvoeren van een endoscopie. Deze techniek is echter duur, invasief en niet geheel vrij van mogelijke complicaties. Het meten van het microbiële leven

Beter voorspellen hoe infectieziekten zich verspreiden

Beter kunnen voorspellen hoe epidemieën zich verspreiden, om daarmee infectieziekten zo goed mogelijk te bestrijden: dat is waar prof. Jacco Wallinga van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan werkt. Epidemieën van infectieziekten teisteren de mensheid al sinds haar bestaan: van relatief onschuldige ziekten als de waterpokken tot een levensgevaarlijke ziekte als ebola, en van de pest in vroegere tijden tot het zikavirus nu. Wallinga onderzoekt hoe infectieziekten zich verspreiden.

Onze genen beïnvloeden bacteriën in de darm

Onze darmen zitten vol bacteriën, die doorgaans nuttig werk doen. Die bacteriën verzamelen we uit onze omgeving, maar nu blijkt dat onze genen meebepalen welke bacteriën er mogen komen wonen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van onder andere het Radboudumc en Maastricht UMC+ dat geleid is door genetici van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Het is op 3 oktober gepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics. Uit onderzoek bij

Op weg naar een betere bescherming tegen kinkhoest

De huidige vaccins tegen kinkhoest bieden weliswaar een goede en veilige bescherming tegen ernstige ziekte op de korte termijn, maar voorkomen niet dat op de langere termijn infecties met de kinkhoestbacterie kunnen ontstaan. Om ook langdurig goede bescherming te waarborgen is meer kennis over de werking van de huidige vaccins nodig. Het internationale onderzoeksproject PERISCOPE krijgt 28 miljoen euro Europese subsidie, waarvan 7 miljoen van de Bill & Melinda Gates

Evenwicht microbiota bepaalt gezondheid

Het menselijk lichaam wordt bevolkt door een rijke populatie aan micro-organismen, microbiota, die vele nuttige functies vervullen. Als wij gezond zijn, is het evenwicht tussen die micro-organismen en onszelf optimaal. Is dit evenwicht verstoord, dan kunnen wij ziek worden. Tot nu toe was het antwoord op zo’n verstoring vaak de toediening van antibiotica. Deze medicijnen doden echter zowel de bacteriën die ons ziek maken als de goede bacteriën. Mogelijkheden herstel

Patiëntenverhaal vleesetende bacterie

Begin 2015 liep Alianke van de Wal een infectie met een Streptokokken-A bacterie op. De bacterie ontpopte zich tot een vleesetende bacterie en maakte acuut opereren noodzakelijk. Met de wond die zij eraan overhield, kwam zij terecht bij een brandwondencentrum. Onbekende oorzaak van de vleesetende bacterie Necrotiserende Fasciitis is een infectie door bacteriën, bij Alianke een infectie door de Streptokokken-A bacterie. In de volksmond is dit beter bekend als vleesetende bacterie.