Ouderenzorg

Routines aan de kant voor betere zorg

Nederland heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Ten eerste wordt de groep ouderen groter, met momenteel 3,1 miljoen Nederlanders van 65 jaar of ouder. Ten tweede komt de gemiddelde leeftijd steeds hoger te liggen. In de groep 65-plussers is bijna een kwart ouder dan 80 jaar. Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag. Snelle, adequate diagnose De verwachting van het CBS is dat 38 procent

Lekker eten van primair belang in de zorg

In de zorg wordt eten nog te vaak als kostenpost gezien en niet als investering in gezondheid en welzijn. Eten is een secundair proces, terwijl het net als het bieden van zorg tot de primaire processen zou moeten behoren. Voor de bewoners van zorginstellingen is de warme maaltijd vaak het hoogtepunt van de dag. Alleen daarom al verdient eten een prominente plaats krijgen in de dienstverlening. Dat zegt Peter Klosse,

Eenzaamheid bij ouderen, een kwalijk probleem

Ruim een miljoen oudere Nederlanders mist verbondenheid en dreigt vergeten te worden. Dit heeft negatieve gevolgen op het fysiek en geestelijk welbevinden. Hoe kan de overheid participatie en zelfredzaamheid bevorderen? En wat kunnen mensen zelf doen om het tij te keren? Gezondheidsrisico’s bij eenzaamheid Eenzaamheid leidt, wanneer het lang aanhoudt, tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving en het gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid

Verder kijken dan het medisch perspectief

In de ouderenzorg verliest de benadering waarbij het puur om de medische achtergrond van mensen draait aan terrein. Veel zorginstellingen gaan over op een aanpak waarbij ze zich richten op de mens als geheel. Daarbij draait het niet langer om wat het beste voor iemand is vanuit gezondheidsperspectief, maar om meegaan in de beleving en wensen van ouderen. Positieve gezondheid Een benadering die in de ouderenzorg steeds vaker wordt toegepast

Ouderenzorg in Nederland, groei en kansen

Hoewel steeds meer studenten kiezen voor een opleiding verpleegkunde, lukt het Nederlandse hogescholen bijna niet om studenten enthousiast te krijgen voor een baan in de ouderenzorg. En dat is een probleem, omdat Nederlanders steeds ouder worden, is straks meer en langer zorg nodig. Jacqueline Joppe, vicevoorzitter van het bestuur van ActiZ herkent dit probleem, maar ziet ook dat het al langer speelt. Zelf deed zij hbo-v in 2002, en ook

Meebewegen met de vraag naar zorg

De arbeidsmarkt in de ouderenzorg staat onder druk. Tekorten aan personeel leiden tot verhoogde werkdruk en gebrek aan capaciteit, terwijl kwalitatief goed personeel een onmisbare schakel is in het vernieuwen van zorg. Willem Grool, directeur van Highcare, ziet mogelijkheden om de tekorten tegen te gaan. Wat speelt er op de arbeidsmarkt in de ouderenzorg? “De zorgvraag en de gevraagde kwalificaties van personeel veranderen. Mensen worden ouder, de zorg wordt complexer.

Eigen regie in de ouderenzorg: de tv aan, of uit?

De schattingen lopen uiteen, maar deskundigen stellen dat de komende vijf jaar zo’n 100.000 vacatures in de zorg zullen ontstaan. Ook de ouderenzorg krijgt met dit arbeidsmarktvraagstuk te maken. In deze zorgtak voltrekken zich momenteel wezenlijke veranderingen, die niet alleen kunnen leiden tot betere zorg, maar ook tot meer werkplezier en voldoening bij verpleegkundigen. De zorgbehoeftige schoonmoeder van Jaap van der Mei keek altijd graag naar het tv-programma De slimste

De tijd dringt voor de ouderenzorg

De arbeidsmarkt in de ouderenzorg staat onder druk. Door de vergrijzing en het Tweede Kamerbesluit om de kwaliteit in de verpleeghuiszorg te verbeteren dreigt de komende jaren een tekort van 125.000 medewerkers. Met een gemeenschappelijk offensief gaan partners in de zorg de uitdaging aan. Samenwerking op tal van terreinen is geboden. In de ouderenzorg werken vandaag de dag 375.000 mensen. Het werk speelt zich voor het grootste gedeelte af in

Personeelstekort te lijf

Verschillende takken van de gezondheidszorg kampen met een tekort aan goed personeel, of dat probleem ligt nadrukkelijk op de loer. Om van het probleem een uitdaging te maken, worden verschillende initiatieven genomen. Op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld, maar ook als het gaat om zorginnovaties. Het vak ‘verpleegkunde’ kampt met een imagoprobleem en dat geldt voor ouderenzorg in het bijzonder. Veel aankomende verpleegkundigen zien met name de technische handelingen in

Onderwijs en praktijk komen samen in ouderenzorg

Voor hogescholen is het lastig studenten enthousiast te krijgen voor de ouderenzorg. Hierdoor dreigt een tekort aan verpleegkundigen in die sector, vertellen Robertha Langenberg (directeur Academie Health Care) en Gerda Brummel (docent Academie Health Care en praktijkverpleegkundige Geert Grootepraktijk Zwolle) van Viaa. Waarom kiezen studenten nog te weinig voor de ouderenzorg? Langenberg: “Veel verpleegkundestudenten zien vooral werk in het ziekenhuis voor zich en hebben daar een geromantiseerd beeld bij. De