Ouderenzorg

Helft 85-plussers voelt zich gezond, ook in tehuis

De ervaren gezondheid van zelfstandig wonende ouderen neemt af met de leeftijd. Onder tehuisbewoners neemt het gevoel van gezondheid juist toe. 85-plussers in verpleeg- en verzorgingshuizen voelen zich zelfs even vaak gezond als zelfstandig wonende 85-plussers, hoewel zij meer aandoeningen hebben en fysiek minder kunnen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van de Gezondheidsenquête en het Onderzoek ouderen in instellingen. Verzorgings- en verpleeghuis In 2016 woonden 116

Hoeveel tanden hebben ouderen?

De sociaaleconomische situatie waarin kinderen opgroeien heeft een duidelijke invloed op het resterende aantal tanden op latere leeftijd en daarmee op de kwaliteit van leven, zo blijkt uit onderzoek van een internationale groep van onderzoekers. Goede leefomstandigheden voor jeugdigen en een voortdurende aandacht voor goede mondgezondheid zijn daarom van groot belang, zo stellen ze in het blad Community Dentistry and Oral Epidemiology. Tandziekten Tandziekten zijn wereldwijd de meest voorkomende chronische

Veilig deelnemen aan het verkeer

De vergrijzing in Nederland heeft ook gevolgen op de weg. Ouderen willen mobiel blijven: een groeiende groep behoudt het rijbewijs en blijft de auto en fiets gebruiken. Statistieken tonen aan dat het aantal oudere voetgangers, fi etsers en automobilisten dat betrokken is bij verkeersongevallen toeneemt. Een deel van hen ondervindt problemen in het verkeer vanwege verminderde functiestoornissen, zoals zicht of gehoor. Verlengen van rijbewijs “De zintuigen worden nu eenmaal minder

Leefsituatie ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Voor de meest kwetsbaren en oudsten in de samenleving zijn er al eeuwenlang tehuizen waar deze mensen onderdak, eten en verzorging kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn dat de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er verandert de laatste jaren echter veel in deze sector. Veel verzorgingshuizen worden gesloten en de resterende gaan samen met verpleeghuizen. Daarnaast is het beleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mede hierdoor worden tegenwoordig

Naar een beter imago van werken in de ouderenzorg

De hele dag mensen wassen, een laag salaris en weinig baanzekerheid – werken in de ouderenzorg heeft geen goed imago. Nu de overheid meer geld voor de verpleeghuiszorg heeft uitgetrokken en de regie steeds meer van het management naar de praktijkmedewerker gaat, lijkt dit beeld echter voorzichtig te kantelen. Geen correct beeld “Te weinig mensen kiezen momenteel voor een opleiding in de ouderenzorg. Ik vermoed dat de slechte reputatie van

Wachtlijsten bij verpleeghuizen zijn te lang

Slechts 19% van de verpleeghuizen biedt plek binnen de landelijke norm van 6 weken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Bij 47% van de verpleeghuizen duurt het langer, waarbij een half jaar geen uitzondering is. De rest van de verpleeghuizen kan geen goede inschatting maken van de wachttijd. 101 verpleeghuizen De Consumentenbond deed een mystery-onderzoek. Hierbij werden 101 verpleeghuizen gebeld met de vraag hoe lang de wachttijd is

Zelfstandig en toch samen: groepswonen

Wonen in groepsverband stijgt in populariteit. Voor ouderen kan een woongroep een aantrekkelijk alternatief voor het verzorgingshuis zijn. In Den Haag bestaat groepswonen al sinds de jaren tachtig. Oorspronkelijk bedoeld voor ouderen, zijn de woongroepen in de loop der jaren uitgegroeid tot uiteenlopend, met een eigen karakter. Dit vertelt wethouder Zorg Karsten Klein van de gemeente Den Haag. De gemeente is actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van groepswonen.

Hoe kunnen ouderen langer thuis blijven wonen?

Ouderen langer thuis laten wonen wordt door landelijke en regionale overheden gestimuleerd. Wat is er nodig om dit mogelijk te maken en hoe kan deze doelgroep beter betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen? Thuis wonen bij dementie Volgens Joost van Hoof, gepromoveerd op langer thuis wonen van mensen met dementie en nu verbonden aan het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie, moet er bij mensen met dementie gekeken worden of

Ouderen bewegen te weinig

Ouderen bewegen te weinig, zo blijkt uit onderzoek onder het Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds. Maar liefst 2 op de 3 ouderen voldoen niet aan de zogenaamde ‘fitnorm’. Dit betekent dat zij minder dan 1 uur per week intensieve lichamelijke activiteiten verrichten waarbij de hartslag en ademhaling versnelt. Dat terwijl bewegen en sport op latere leeftijd zorgen voor een betere lichamelijke en fysieke gesteldheid. Een greep uit de onderzoeksresultaten 1

Beïnvloedt de ouder-kindrelatie het risico op Alzheimer?

De kwaliteit van de relatie met je volwassen kinderen kan het risico op Alzheimer beïnvloeden. Hier wijzen de resultaten van een nieuw Brits onderzoek naar dementie op. Onderzoek naar sociale relaties en Alzheimer Om het verband tussen sociale relaties en het risico op dementie te bepalen, bestudeerden de onderzoekers data van meer dan 10.000 mannen en vrouwen. Deze participanten waren allen 50 jaar of ouder en werden dementievrij verklaard bij