Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Psychiatrie

Terugval in angststoornis komt vaak voor

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen ooit een angststoornis. Angststoornissen kunnen zo beperkend zijn dat mensen niet meer kunnen werken, aan huis gekluisterd zijn of sociaal geïsoleerd raken. Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten, ook als ze daar cognitief-gedragstherapeutische begeleiding bij krijgen. Dit zijn de resultaten

Informele mentor alternatief voor uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing is vaak het laatste redmiddel bij jongen met complexe problemen. Professionals hebben daarom een nieuwe benadering ontwikkeld die is onderzocht door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij ontdekten dat een informele mentor als steunfiguur een goed alternatief is voor uithuisplaatsing van jongeren. Het onderzoek wordt in september gepubliceerd in een speciale uitgave van de British Journal of Social

Positieve psychologie sterk in opkomst

De traditionele psychiatrie draait om het wegnemen van klachten en het leren leven met een psychische aandoening. De positieve psychologie gaat een stap verder: hoe kan iemand niet alleen ‘leren leven met’, maar de koe bij de horens vatten en zich verder persoonlijk ontwikkelen ondanks zijn of haar aandoening? Helemaal nieuw is de toepassing van positieve psychologie niet. Halverwege de vorige eeuw had de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow het ook

Psychische aandoeningen bij jongens en meisjes

Waar je bij een lichamelijke aandoening de vinger vaak direct op de zere plek kunt leggen, is dat bij een psychische aandoening veel lastiger. Want waar de aanhoudende pijn, emoties of het gedrag van een kind vandaan komt is in veel gevallen een raadsel. Wel zijn er verschillende factoren die de psychische gezondheid van een kind beïnvloeden. De waardering van de eigen psychische gezondheid is subjectief. Maar volgens de jeugdgezondheidszorg

Verband tussen slaap en agressie in de Forensische Psychiatrie

Patiënten in de Forensische Psychiatrie hebben vaker dan gemiddeld slaapproblemen. Die kunnen een rol spelen bij het ontstaan van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Dit concludeert Jeanine Kamphuis van de Rijksuniversiteit Groningen in haar promotie-onderzoek. Zij onderzocht patiënten en deed gedragsexperimenten met ratten. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt: na een te korte nacht ineens uit je slof schieten. Slaaptekort of een slechte slaapkwaliteit kunnen ons gedrag beïnvloeden. ‘Toch was er

Borderline: vallen en weer opstaan

Een leven met borderline, hoe ziet dat eruit? Monique doet een boekje open over de impact van haar ziekte: “Naast dat je een enorme strijd hebt met jezelf, heb je er ook eentje met de wereld.” Wat waren je eerste klachten? “Mijn eerste klachten begonnen op de basisschool. In groep 3 kreeg ik mijn eerste depressietherapie, en werd ik gediagnosticeerd met autisme. Ik was altijd heel bang voor leeftijdsgenoten en

De angststoornis: nummer 3 aandoening met grootste ziektelast

Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met een angststoornis. De impact van de stoornis is enorm op het functioneren van de patiënt en de directe personen in de omgeving. Door onderschatting zoeken mensen met een angststoornis vaak te laat hulp, terwijl in een vroeg stadium de angst die ze hebben nog goed beheersbaar is. Wat is een angststoornis? Angst is een normaal menselijk verschijnsel. In situaties waarin het

Een goede overgang van 18- naar 18+ vereist samenwerking

Zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en steeds meer zelf beslissen zijn zaken waarmee jongeren te maken krijgen zodra ze achttien worden en als volwassen worden beschouwd. Niet voor alle jongeren gaat deze overgang met hetzelfde gemak. Gemiddeld heeft circa 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar enige vorm van ondersteuning of hulp nodig. Deze groep is kwetsbaar doordat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben.

Leeftijdsspecifieke aanpak problematiek jongvolwassenen

“Jongvolwassenen die door psychische stoornissen dreigen vast te lopen, hebben extra ondersteuning nodig. Om ervoor te zorgen dat zij zich staande houden in de maatschappij is het zaak dat ze inzicht krijgen in het psychisch functioneren en begeleiding krijgen naar zelfstandigheid en structuur.” Aan het woord is zorgmanager Ineke van der Wolff die toelicht hoe vanuit RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland een bijdrage geleverd wordt om deze jongvolwassenen kansen te bieden.

Korte intensieve behandeling bij (angst)stoornis

Niet iedereen met psychische problemen is geholpen met een reguliere behandeling in de vorm van wekelijkse individuele sessies of groepstherapie. Sommige patiënten hebben mogelijk meer baat bij een kort intensief behandeltraject door een team van hulpverleners. Bij Overwaal, centrum voor angststoornissen van Pro Persona, behandelen en/of onderzoeken Dr. Gert-Jan Hendriks, Dr. Mirjam Kampman en Prof. dr. Agnes van Minnen, patiënten die een dergelijk versneld traject volgen.       Korte