Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH)

Vroege diagnose PAH door screening

Patiënten met een verhoogd risico op pulmonale arteriële hypertensie zouden ieder jaar gescreend moeten worden. Een vroegtijdige diagnose van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) kan leiden tot een betere kwaliteit van leven voor deze patiënten, hoewel genezing nog altijd niet mogelijk is. Screening van PAH In de zorg voor mensen met weinig voorkomende ziekten, zoals PAH, wordt veel onderzoek gedaan op basis van expert opinion: dat wat de experts roepen is

Diverse aandoeningen verhogen risico op PAH

Door HIV, CTEPH en een longembolie hebben mensen vergrote kans op PAH Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) komt het meest voor bij oudere patiënten met een probleem aan de linkerkant van het hart. Pulmonale hypertensie, verhoogde druk in de longslagader, kan verschillende oorzaken hebben. Hartproblemen Wanneer de linkerhartkamer minder goed pompt, bijvoorbeeld na een hartinfarct of door een slecht werkende hartklep, stijgt de druk in de rechterkant van het hart. Bij

Behandeling van pulmonale arteriële hypertensie

Levensverlengende medicijnen en longtransplantatie bieden uitkomst Pulmonale arteriële hypertensie is een ongeneeslijke ziekte. Toch is het door middel van verschillende behandelmethoden mogelijk om de levensduur te verlengen. Dr. Karin Boomars, longarts in het Erasmuc MC te Rotterdam, geeft uitleg over de verschillende behandelmethoden. Genezing in de zin van ‘herstellen’ is op dit moment niet mogelijk voor patiënten met pulmonale hypertensie. Waar is de therapie op gericht? “Genezing van PAH (één

Behandelen PAH van levensbelang

Zeldzame ziekte met korte levensduur PAH is een relatief zeldzame ziekte en zorgt er voor dat, met name kinderen, een korte levensverwachting hebben. Overheveling van de kosten zorgt ervoor dat de levensverwachting nog verder omlaag gaat. Werkgroep PAH Dr. Repke Snijder is secretaris van de nationale werkgroep PAH, waarin de specialisten zitten uit de centra die patiënten met pulmonale hypertensie behandelen. “De werkgroep is multidisciplinair: longartsen, cardiologen, kinderartsen en vasculair

Vinger aan de pols voor PAH-patiënten

De distributie van geneesmiddelen voor PAH-patiënten stond ter discussie. Voorzichtigheid is geboden.  Patiënten met Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH) bevinden zich momenteel in een benarde positie. Dit jaar verschenen geneesmiddelen voor deze patiënten op een lijst van de overheid, waarmee werd aangegeven dat de medicijnen zou worden ‘overgeheveld’. Dat zou betekenen dat ze niet door het reguliere GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) zouden worden vergoed, maar dat het ziekenhuis volledig verantwoordelijk zou worden voor

Het risico van PAH bij systemische sclerose

Tien procent van de systemische sclerose-patiënten krijgt Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH). Waarom die andere negentig procent niet? Reumatoloog Madelon Vonk van het Radboudumc legt uit waarin het verschil precies schuilt. Wat is het verband tussen systemische sclerose en PAH? Systemische auto-immuunziekten is mijn specialisme binnen de reumatologie. Bij deze auto-immuunziekte richt het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam. Ik richt me met name op systemische sclerose, een aandoening waarbij door