Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Samenwerking kinderopvang

Belang van het kind voorop

Op tal van plekken worden initiatieven genomen om tot meer samenwerking te komen tussen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdzorg. Een van de belangrijkste doelstellingen is het doortrekken van leer- en ontwikkellijnen voor kinderen. Een kind van 3 jaar is immers nog steeds hetzelfde kind wanneer het 4 jaar wordt. Goede samenwerking Er is daarom een goede samenwerking nodig rondom het kind. De belangrijke spelers in de eerste, vormende, jaren van

“Er wordt onvoldoende naar kinderen geluisterd”

Voor 90 procent van de Nederlandse kinderen is het vanzelfsprekend dat zij dagelijks gebruik kunnen maken van het recht op onderdak, zorg en onderwijs. Bij de 10 procent die overblijft, is wel sprake van schending van deze en andere kinderrechten. Wat zijn belangrijke verbeterpunten? Kinderrechten in Kinderrechtenverdrag Er wordt nog onvoldoende naar kinderen geluisterd, vindt Noortje Beukeboom (20) van het jongerenbestuur van het Jeugd Welzijns Beraad (JWB). Medebestuurder Luka Mrak

Kinderopvang in Nederland staat onder druk

In een kwart van de Nederlandse gemeenten is sprake van een demografische krimp en daalt door de vergrijzing de behoefte aan kinderopvang, terwijl op andere plaatsen de vraag door verbeterde economische omstandigheden juist toeneemt. Tegelijk stellen ouders steeds hogere eisen aan de flexibiliteit van gastouders, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Verbreding van aanbod Daarnaast neemt de noodzaak tot verbreding van het aanbod toe en groeit de behoefte aan samenwerking tussen kinderopvang,