Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Symptomen van PAH

Verschillende vormen van Pulmonale Hypertensie

Pulmonale Hypertensie (PH) is een verhoogde druk (>25mm Hg) in de longslagader. Dr. Marco Post, cardioloog, is hierin gespecialiseerd en maakt deel uit van het PH-team van het St. Antonius Ziekenhuis en van het UMC Utrecht.  In deze hoedanigheid ziet dr. Post dagelijks patiënten met PH waarbij verschillende oorzaken te herkennen zijn. Vaak is PH een uiting van een onderliggende ziekte. Daarom is het zo belangrijk om het onderliggende probleem

Onderliggende oorzaken van PAH

Bij de ernstige en zeldzame longaandoening pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een tijdige diagnose van levensbelang. Voor veel patiënten is dit echter niet vanzelfsprekend. De klachten die met PAH gepaard gaan, komen namelijk overeen met bekendere hart- en longaandoeningen die voor zorgspecialisten soms meer voor de hand liggen. Bovendien is de hypertensie vaak een gevolg van een onderliggende ziekte, waardoor het stellen van een juiste en volledige diagnose een gecompliceerde

PAH: een longslagader als een dichtgeknepen tuinslang

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is met zo’n duizend Nederlandse patiënten een zeldzame, maar progressieve en potentieel dodelijke ziekte, waarbij vernauwde bloedvaten richting de longen zorgen voor een overbelasting van het hart. De aandoening begint met kortademigheid bij inspanning, maar kan leiden tot een stadium waarin zelfs een traptrede een bijna onoverkomelijk obstakel vormt. Door de relatieve zeldzaamheid en symptomen die overeenkomen met bekendere long- en hartaandoeningen, zien veel artsen een

Leven met Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH)

In augustus 2015 kreeg Daphne de Launay (38) de diagnose Pulmonale Arteriële Hypertensie (PAH). PAH betekent een verhoging van de bloeddruk in de longvaten, wat leidt tot fataal hartfalen. Dankzij een relatief snelle diagnose en agressieve behandeling is de ernstige en zeldzame ziekte nu redelijk onder controle. Welke klachten traden op? Het begon met flauwvallen, soms meerdere keren per week. Daphne de Launay had zes jaar eerder borstkanker doorgemaakt en

Zeldzame longziekten nader bekeken

Longziekten, zeldzaam of niet, hebben vaak een grote impact. Iedereen heeft wel eens een infectie aan de luchtwegen. Verkoudheid, kriebel in de keel, of een griep. Herkenbare klachten van tijdelijke aard. Dat wordt anders als er sprake is van een chronische en/of zeldzame longziekte. Longziekten hebben bijna altijd een indringende beperking op de patiënt. Benauwdheid en kortademigheid, al dan niet bij inspanning, zijn symptomen die de kwaliteit van leven voor

PAH: toch positief blijven

Familiaire PAH positief benaderen Twee jaar geleden werd bij Ellis Ribbens pulmonale arteriële hypertensie (PAH) vastgesteld. Er is sprake van een familiaire vorm: ook Ellis’ zusje had de ziekte en overleed daar twintig jaar geleden aan. Hoewel er nog steeds geen geneesmiddel is voor PAH, heeft de tijd wel iets opgeleverd. PAH in de familie Door het overlijden van haar zusje was Ellis wel op haar hoede en bekend met

Symptomen van PAH vaak niet herkend

Artsen herken PAH-symptomen vaak pas laat PAH-patiënten hebben vaak last van vermoeidheid en kortademigheid. Dit zijn algemene klachten van Pulmonale arteriële hypertensie. (PAH) Niet verwonderlijk dat pulmonale arteriële hypertensie vaak over het hoofd wordt gezien. PAH vaak laat behandeld Dat pulmonale arteriële hypertensie langere tijd onbehandeld blijft, lijkt misschien vreemd, maar komt toch nog regelmatig voor. Het duurt vaak lang voordat een patiënt met deze aandoening bij de juiste specialist

Diverse aandoeningen verhogen risico op PAH

Door HIV, CTEPH en een longembolie hebben mensen vergrote kans op PAH Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) komt het meest voor bij oudere patiënten met een probleem aan de linkerkant van het hart. Pulmonale hypertensie, verhoogde druk in de longslagader, kan verschillende oorzaken hebben. Hartproblemen Wanneer de linkerhartkamer minder goed pompt, bijvoorbeeld na een hartinfarct of door een slecht werkende hartklep, stijgt de druk in de rechterkant van het hart. Bij