Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Veehouderij

Gezonde dieren, gezonde mensen

Sinds de ontdekking van het eerste antibioticum bijna negentig jaar geleden, heeft het geneesmiddel een groot effect gehad op de gezondheid en levensverwachting van mens en dier. Het gebruik ervan om infecties mee te behandelen is anno 2018 haast niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Tot ongeveer tien jaar geleden gold dat ook voor de Nederlandse veehouderij, waar antibiotica preventief aan diervoeder werden toegevoegd om de dieren

Samenwerken in strijd tegen antibioticaresistentie

Overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij en de humane medische zorg draagt bij aan de toenemende verspreiding van antibioticaresistentie, waardoor directe en indirecte risico’s voor de volksgezondheid zijn ontstaan. De epidemische Q-koorts (2005-2010) is een voorbeeld dat sommige dierziekten een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de (menselijke) gezondheid. Volgens schattingen zou antibioticaresistentie verantwoordelijk kunnen zijn voor jaarlijks tien miljoen doden in 2050 en zou het de wereldeconomie $100 biljoen

‘Preventie heeft de toekomst’

Vanwege het risico op resistentievorming gebruikt de Nederlandse veeteelt zo min mogelijk antibiotica. Om dieren toch gezond te laten opgroeien, moeten veehouders op zoek naar de balans tussen ziektepreventie en -bestrijding, stelt Herman Prüst, Technical and Marketing Manager Swine bij HIPRA Benelux. Hoe houden veehouders hun dieren gezond zonder antibiotica? “In theorie kom je een heel eind met de juiste combinatie van hygiëne, vakmanschap en voedingsmaatregelen. Anders gezegd: dieren in

Misconcepties over het dierenwelzijn in de melkveehouderij

De melkveehouderij ligt in het publieke debat regelmatig onder vuur. Zo zouden de boeren niet goed voor hun dieren zorgen en worden melkkoeien onder erbarmelijke omstandigheden gestald. Volgens Jehannes Bottema en Rudmer Hilverda van Spinders Dairy Housing Concepts is dit imago niet op waarheid berust. Hoe is het met het dierenwelzijn in de Nederlandse melkveehouderij gesteld? Hilverda: “Ik denk dat de Nederlandse melkveehouderij sterk vooroploopt op het gebied van dierenwelzijn.