Zorg Algemeen

Nederlanders laten zich vaker testen op soa’s

Het aantal mensen dat zich laat testen op een soa neemt toe. Zowel bij de centra seksuele gezondheid als bij de huisarts. Bij ruim 18 procent van de testen wordt ook daadwerkelijk een soa gevonden. Chlamydia komt het vaakst voor. De meeste soa-tests worden uitgevoerd in Amsterdam. In 2017 hebben ruim 150.000 mensen een soa-test laten doen bij de centra seksuele gezondheid, 5 procent meer dan in het jaar ervoor.

Hoogste ziekteverzuim sinds 2007

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest. Het ziekteverzuimpercentage was 4,9. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 49 zijn verzuimd wegens ziekte. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De laatste keer dat er evenveel werd verzuimd als begin dit jaar was in het eerste kwartaal van 2007. Het laagste ziekteverzuim, 3,5 procent, werd sindsdien gemeten

Niet meer van hetzelfde

Innoveren in de zorg draait niet alleen om technologie, maar ook om manieren van organiseren en werken. Zelforganisatie is daarbij een veel gekozen vernieuwing. Wat innovatie en zelforganisatie delen, is de roep om professionaliteit die door de professional(s) zelf gedragen wordt. Stevige professionals die hun vak actief ter hand nemen. ‘Agency’, zou ik dat noemen, ‘actiegericht eigenaarschap’. Laatst kreeg ik een doortimmerd leerplan voorgelegd dat deze ontwikkelingen moest ondersteunen. Het

Ondersteuningsbehoefte van jonge moeders zeer uiteenlopend

“Ineens draait alles om”. Het rapport van het lectoraat IMD van Hogeschool Utrecht draagt een treffend citaat als titel. Het is afkomstig van een van de 34 (zeer) jonge moeders (tot 23 jaar) die de onderzoekers interviewden. Voor onderzoeker Sabrina Keinemans dekt de uitspraak de lading perfect. “Het leven van jonge moeders staat vaak op zijn kop als ze ontdekken dat ze zwanger zijn. Afhankelijk van de situatie waar ze

Betere zorg begint met een goed gesprek

De verhouding dokter-patiënt is revolutionair en naar mijn mening ten goede veranderd. De klassieke dokter nam de patiënt bij de hand en zei: “Dit is goed voor je.” De patiënt volgde de dokter blind. Maar kan die dokter wel in alle facetten weten wat goed voor iemand is? Medisch inhoudelijke kennis heeft hij of zij zeker. Maar uitstippelen welk onderzoek of welke behandeling echt past bij de patiënt vraagt meer

Steeds meer jonge kinderen met brandwonden bij de huisarts

In 2015 zagen huisartsen en huisartsenposten 92.000 mensen met een brandwond. Relatief zijn dit vaker kinderen van 0 tot en met 4 jaar, uit meer stedelijke gebieden en mensen uit gebieden met relatief lagere inkomens. Het Nivel bracht deze cijfers voor het eerst in kaart, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. 0 tot 4-jarigen oververtegenwoordigd Sommige bevolkingsgroepen lopen meer risico op brandwonden. Zo hebben kinderen tussen 0 en

Alleen behandelen als patiënt daar baat bij heeft

Voor de behandeling van longkanker bestaan diverse therapieën: chemotherapie, radiotherapie, targeted therapy en immunotherapie. Momenteel zijn voor immunotherapie twee geneesmiddelen geregistreerd in Nederland. Om niet onnodig medicijnen te geven aan patiënten, wordt eerst nagegaan hoe groot de kans op respons is. Jan von der Thüsen, patholoog in het Erasmus MC, legt uit hoe dat wordt vastgesteld. “De twee geneesmiddelen voor immunotherapie grijpen in op een interactie die plaatsvindt tussen de

Negatieve gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten

Veel jongeren in Nederland hebben te maken met zieke naasten, zoals een zieke ouder, broer of zus, of vriend. Onder hen is een groep die deze zorg combineert met het volgen van een studie. Er is weinig bekend over deze groep studenten, wie zij zijn en welke gevolgen de combinatie van studie en mantelzorg kan hebben. Het factsheet “Gezondheid- en studieuitkomsten bij mantelzorgende studenten” dat vandaag verschijnt besteedt aandacht aan

‘Moleculaire diagnostiek staat dichtbij de kliniek’

“Dankzij de patiëntrapporten met DNA-mutaties leer je anders denken over kanker, ga je kanker beter snappen. Moleculaire diagnostiek is geen hobbyisme van onderzoekers, maar steeds meer onderdeel van ons denken en staat dicht bij de praktijk in de kliniek.” Aan het woord is Paul Hamberg, internist-oncoloog Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hamberg en zijn collega’s behandelen een flinke groep patiënten die deelneemt aan de CPCT-02 studie. Hamberg: “Vooraf benadruk ik altijd

Late gevolgen van kanker: niet te onderschatten

In het najaar van 2017 deed de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) onderzoek naar de late gevolgen van kanker onder (ex-)kankerpatiënten via doneerjeervaring.nl. Dat leverde een aantal opvallende resultaten op. We spraken erover met de projectleiders Mirjam Velting en Vivian Engelen. Mirjam Velting is programmamanager ‘Kwaliteit van leven’ bij Borstkankervereniging Nederland en is als zodanig al enige jaren bezig met de late gevolgen van borstkanker. Logisch eigenlijk dat ze werd