Zorg Algemeen

Hoe het leven in één klap kan veranderen

In Nederland zijn er per jaar 100.000 slachtoffers van seksueel geweld. Hiervan is 80 procent vrouw. Het meemaken van seksueel geweld is een zeer aangrijpende gebeurtenis en kan grote sporen achterlaten op het leven van het slachtoffer. Om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken, dient snel en adequaat gehandeld worden na het meemaken van seksueel geweld. Dit is in veel gevallen echter makkelijker gezegd dan gedaan. Er heerst namelijk

Veilige communicatie in de zorg

Om in de zorg verder te digitaliseren, is er behoefte aan betrouwbare gegevens en een veilige manier van communiceren met de patiënt. Dit begint bij een betrouwbaar inlogproces. Dit jaar zijn een aantal zorgorganisaties gestart met een nieuw systeem voor inloggen, registreren en verbinden op een hoger betrouwbaarheidsniveau. Sjef van de Leur, arts klinische chemie bij Isala, een van de betrokken instellingen, vertelt. Waarom is een verbeterde digitale communicatie bij

‘Overdaad aan registratie gaat ten koste van de zorg’

Kwaliteitsregistraties hebben hun doel voor zorginstellingen al ruimschoots bewezen, maar wordt dat doel niet tegelijkertijd voorbijgeschoten? Waar ligt de grens tussen registreren om de kwaliteit van zorg te verbeteren en registreren om het registreren? Dit vraagt Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, zich af. “We moeten het gesprek aangaan over verdere standaardisering.” Waar worden kwaliteitsregistraties voor ingezet in de geestelijke gezondheidszorg? “Grofweg zijn er twee clusters te onderscheiden: de kant

Verpleegkundigen kunnen eigen regie van patiënten beter ondersteunen

Het ondersteunen van ‘zelfmanagement’ door patiënten geldt als de kern van de professie van verpleegkundigen. Maar hoe doe je dat? Susanne van Hooft, zelf verpleegkundige, concludeert op basis van haar promotieonderzoek dat het er vooral om gaat patiënten te helpen bij het krijgen van regie over het leven met een aandoening. Dat vraagt om een andere basishouding van verpleegkundigen. Hoe ondersteun je zelfmanagement? In het beroepsprofiel van verpleegkundigen wordt het

Hoe belangrijk is gender in de gezondheidszorg?

In onze samenleving is er steeds meer aandacht voor het belang van genderneutraliteit. Een aandachtspunt waarin de zorg toch net even anders mee om moet worden gegaan. Daar is het juist enorm belangrijk dat er een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Gender Agreement Enkele sleutelfiguren in de zorg tekenden 5 oktober jl. de ‘gender agreement’ tijdens het congres Gender & Gezondheid, waarin zij verklaren dat ze zich

Stijging ziekenhuisfusies leidt tot lagere patiënttevredenheid

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een rapportcijfer van maar liefst een half punt lager dan voor de fusie. Dit terwijl het aantal ziekenhuisfusies de afgelopen jaren enorm is gestegen. Dit blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland in samenwerking van IG&H Consulting & Interim. Uit de analyse blijkt verder dat gespecialiseerde instellingen over het algemeen beter presteren dan

Diagnostiek voorbij de grenzen van het lab

Middels ontwikkelingen binnen de diagnostiek zijn we steeds beter in staat ziekten vast te stellen of uit te sluiten. De laatste jaren wordt steeds meer gestuurd op directere vormen van diagnostiek, zoals de mogelijkheid voor huisartsen om zelf onderzoeken uit te voeren. Zo bestaan al verschillende testen waar de huisarts en zelfs de patiënt gebruik van kunnen maken. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, moet in kaart gebracht

Fijnstof goed in beeld?

Fijnstof geeft grote uitdagingen aan zeer uiteenlopende industrieën. Momen-teel is er veel media-aandacht voor de fijnstofproblematiek rondom varkens-, geiten- en kippenstallen. Daarnaast zijn er verschillende andere soorten bedrijven die van doen hebben met deze problematiek. Verschillende beroepsgroepen worden geconfronteerd met fijnstof, waaronder de metaal-, hout- en steenindustrie. Een van de moeilijke kanten van fijnstof is dat het lastig is er een goed beeld van te vormen. Om te beginnen letterlijk:

Wijkverpleging in overwegend positief daglicht

Zowel cliënten en mantelzorgers als zorgprofessionals zijn overwegend positief over de huidige wijkverpleging. Wel signaleren de betrokken zorgprofessionals steeds meer cliënten met complexe zorgvragen en meer overbelaste mantelzorgers. Ook de samenwerking tussen wijkverpleging en gemeenten, sociale wijkteams en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is nog een aandachtspunt. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Langer thuis redden Cliënten vinden wijkverpleging belangrijk om zich langer zelf thuis te kunnen redden. Zij waarderen

De ernst van een auto te water

Een auto die te water raakt is een veelvoorkomend ongeluk in het Nederlandse verkeer. Per jaar belanden zo’n 750 personenauto’s in (on)diep water, waarbij ongeveer vijftig tot zestig Nederlanders komen te overlijden. Ongevallen met een auto te water lopen vaak ernstiger af dan andere ongevallen, laat onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zien. Dat blijkt uit het hoge aandeel doden en ziekenhuisgewonden. In het waterrijke Nederland zijn deze