Zorg Algemeen

7 negatieve gezondheidseffecten van smartphonegebruik

Al geruime tijd is de smartphone onderdeel geworden van ons bestaan. Als jij het zelf niet bent, hoef je maar om je heen te kijken en er is wel iemand die er een vasthoudt. Op basis van recente cijfers komt naar voren dat 83% van de personen boven de 13 jaar een smartphone bezitten. De multifunctionele gadget is tegenwoordig onze eerste bron voor nieuws, weer en vermaak. Daarnaast wordt vrijwel

De productiviteit verhogen met één dag per maand

De gedachte achter gezondheidsprogramma’s voor bedrijven is zorgen voor omstandigheden waaronder werknemers zolang mogelijk kunnen functioneren. Voor het bedrijf levert dit als bonus kostenbesparing op door verminderde absentie en de kosten van ziekteverzekering. Maar uit een studie van de University of California en Washington University blijkt dat ze ook de productiviteit verhogen. Gezondheidsprogramma’s en productiviteit De onderzoekers bestudeerden drie jaar lang medische en productiviteitsdata van de werknemers van een industriële

Antibiotica beïnvloeden uitslag van testen op lymeziekte

Voor het eerst heeft het RIVM samen met het Diakonessenhuis Utrecht aangetoond dat het verschil in de uitkomst van serologische testen voor de ziekte van Lyme van het zenuwstelsel sterk geassocieerd is met eerder antibioticagebruik voor de ziekte van Lyme. In een retrospectieve studie (een studie waarbij gebruik gemaakt wordt van reeds aanwezige patiëntgegevens en bloedmonsters) keken onderzoekers naar antistoffen in het bloed. Antistoffen zijn eiwitten die het afweersysteem van

Slimme robotondersteuning voor revalidatiepatiënten

Patiënten die herstellen van een ruggengraatverwonding of een hersenbloeding lopen beter als ze trainen met een nieuwe en intelligente manier van robotondersteuning. Wetenschappers van de TU Delft publiceren, samen met Zwitserse collega’s, hun bevindingen op woensdag 19 juli in Science Translational Medicine. Intelligente robotondersteuning Over de zwaartekracht denk je normaal niet zo veel na. Tijdens het lopen goed met deze kracht omgaan, wordt echter een hele uitdaging als je herstelt

Aandacht voor pijn

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen volwassenen dagelijks pijn. Chronische pijn heeft voor deze patiënten een forse impact op hun dagelijks functioneren, hun welzijn en de directe omgeving. De zorgconsumptie van deze patiënten is hoog en economisch kostbaar. Hoogste tijd om pijn letterlijk en figuurlijk te bestrijden. Pijn in de acute fase Pijn begint altijd in de acute fase en is zelfs noodzakelijk: het beschermt ons tegen gevaar en

Chronische pijn aangepakt in Health Deal

Voor chronische pijn is onlangs een zorgstandaard opgesteld. Voor de implementatie van de zorgstandaard is de Health Deal Chronische Pijn ontwikkeld. Doel: betere pijnzorg met de patiënt centraal. Prof. dr. Michiel Reneman (UMCG) en zorgondernemer drs. ing. Hans Niendieker vertellen welke aspecten daarbij komen kijken. In welk stadium bevindt de zorg voor chronische pijn in Nederland zich momenteel? Reneman: “De afgelopen jaren is een belangrijk fundament voor de toekomst gelegd.

Lichte daling in tevredenheid over thuiszorg

Het gemiddelde cijfer voor thuiszorg (de categorie die tevredenheid over verpleging en verzorging thuis weergeeft) op ZorgkaartNederland ligt in 2017 iets lager dan in eerdere jaren. Vooral problemen met afspraken en wisselend personeel zorgen voor lagere cijfers. Om te kijken naar de tevredenheid over de thuiszorg in de afgelopen jaren, hebben we de gemiddelde cijfers op ZorgkaartNederland onderzocht. Dit zijn de gemiddelden vanaf 2015: Jaar Afspraken Deskundigheid Herkennen verandering Kwaliteit

Betere afstemming jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transities in het onderwijs én in de jeugdzorg: dat impliceert dat op het snijvlak van deze grootheden niet alles direct van een leien dakje loopt. Dat is dan ook het geval: kinderen die op school en thuis extra ondersteuning nodig hebben, komen nog te vaak in de knel te zitten. Aanhaken regulier onderwijs Ze kunnen onvoldoende aanhaken in het reguliere onderwijs en worden (te) laat doorverwezen naar het speciaal onderwijs

Griepprik vermindert het totale aantal zieken niet

Griepvaccinatie voorkomt griepvirusinfecties maar heeft geen invloed op het totale aantal mensen met griepachtige verschijnselen. Dat is de conclusie van een onderzoek dat het RIVM, in samenwerking met het Spaarne Gasthuis en het Streeklab Kennermerland uitvoerde. Het onderzoek was gericht op griepachtige verschijnselen onder gezonde thuiswonende mensen van 60 jaar en ouder. Griep in cijfers (2011-2013) Het onderzoek is uitgevoerd in twee griepseizoenen tussen 2011 en 2013. Respectievelijk 2100 en

De verpleegkundige overdracht is in beweging

Het standaardiseren van de verpleegkundige overdracht wordt door 90% van de respondenten belangrijk gevonden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder ruim 340 respondenten, uitgevoerd door Nictiz en V&VN in de eerste twee kwartalen van 2017. Er is echter veel onbekendheid met standaardisatie in de dagelijkse zorgpraktijk, 46% van de verpleegkundigen en verzorgenden geeft aan zeker te weten dat in het dossier met gestandaardiseerde gegevens wordt gewerkt.