Zorg Algemeen

Ouderen maken inhaalslag op sociale media

Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter. De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017. Algemene toename van gebruik In 2016 was bijna 80 procent van de 12-plussers actief op sociale netwerken, in

Het belang van de familievertrouwenspersoon

Familievertrouwenspersonen kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning van familie en mantelzorgers van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen. Niet alleen wijzen ze de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ook bieden ze ondersteuning in het contact met de hulpverlener of behandelaar en kunnen ze familie en mantelzorgers in contact brengen met lotgenoten. Het is dan ook belangrijk dat familievertrouwenspersonen steun krijgen vanuit de gemeente, vinden Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker bij

Hitteplan geactiveerd in Midden en Zuid Nederland

Op 19 juni 2017 is het hitteplan geactiveerd voor de provincies Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. KNMI heeft code geel afgekondigd voor deze provincies. Het RIVM roept op om regionale hittplannen te activeren en extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen te beperken. Het hitteplan Het hitteplan moet vooral problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken. Deze

Stigmatisering op de werkvloer

Onderzoek toont aan dat stigmatisering van mensen met een psychische aandoening een barrière vormt voor hun arbeidsparticipatie. Hoe urgent dit probleem is, blijkt uit de cijfers: veertig procent van de Nederlandse bevolking heeft een psychische aandoening of heeft die ooit gehad. 3 redenen waarom stigma’s kansen op de arbeidsmarkt belemmeren Er zijn drie redenen waarom het stigma op psychische aandoeningen de kansen op de arbeidsmarkt kan belemmeren, vertelt Evelien Brouwers,

Bijna 1 op de 10 vrouwen rookt weleens tijdens de zwangerschap

Negen procent van de moeders met een kind van 0-4 jaar heeft tijdens de zwangerschap weleens gerookt. Dit betreft vaker jonge moeders (18-24 jaar), moeders met een lage of middelbare opleiding en moeders die zonder partner wonen. Bijna vijf procent van de moeders heeft alcohol gedronken toen zij wisten dat ze zwanger waren, dit was in de meeste gevallen (87 procent) niet meer dan een paar slokjes. Het gebruik van

“Wij maken de Google Maps van het lichamelijk weefsel”

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) zijn er onlangs in geslaagd om met behulp van massaspectometrie imaging (MSI) dynamische veranderingen in de stofwisseling in beeld te brengen. Zij deden dat aan de hand van de omzetting van aminozuren in de lever. Het is voor het eerst dat wetenschappers de dynamiek van biochemische processen in lichamelijk weefsel op deze manier in kaart hebben gebracht. De bevindingen van het onderzoeksteam, aangevoerd door

Leven met zeldzame kinderziekten in onzekerheid

Er is veel aandacht voor kinderen met veelvoorkomende ziekten als diabetes of kanker. Publiciteitsacties in overvloed en onderzoekers zijn constant bezig met onderzoeken naar deze ziekten. Over zeldzamere kinderziekten is daarentegen weinig bekend en onderzoek gebeurt nog maar op kleine schaal. Toch zijn er in Nederland ongeveer 250.000 mensen met een zeldzame aandoening. In Europa stellen we dat een ziekte zeldzaam is als hij bij minder dan één op de

65+ en behoefte aan meer beweging? Neem een hond!

Een kleinschalig onderzoek toont aan dat een hond ervoor kan zorgen dat senioren hun fitnessdoelen halen. Gedurende drie weken werden de lichamelijke inspanningen van 86 Britse ouderen gevolgd. De helft hiervan was in het bezit van een hond, de andere helft niet. De hondeneigenaren liepen elke dag gemiddeld 22 minuten langer dan de 65+’ers zonder hond. Omgerekend komt dit neer op een verschil van 2760 stappen. Aanbevolen lichamelijke inspanning De

Serialisatie geneesmiddelen: veiligheid in Europa

Wie in Nederland naar de apotheek gaat, zal zich niet afvragen of het medicijn dat hij daar krijgt geen vervalsing is. Daar is ook geen enkele reden voor: de medicatieveiligheid in Nederland is uitstekend geregeld, zegt Pleuni Franssen, beleidsmedewerker bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP, beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers). Desalniettemin werkt zij hard aan de invoering van de zogenoemde Falsified Medicine Directive, een Europese richtlijn

Creatieve laatbloeiers leven langer dan vroegrijpe wonderkinderen

Wolfgang Amadeus Mozart begon al op zijn vijfde met componeren en optreden. Het wonderkind werd niet oud: Mozart stierf op 35-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing staat dit geval niet op zichzelf: in wetenschappelijk tijdschrift Aging concluderen zij dat componisten en schrijvers die op jonge leeftijd hun eerste creatieve werk publiceerden, een aanmerkelijk lagere levensverwachting hebben. Bijna drie jaar verschil De onderzoekers analyseerden de levensverwachting