Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Huisarts

MRI scan als ondersteuning voor de huisarts

Een MRI scan speelt een belangrijke rol in de poortwachtersfunctie van de huisarts. Ook bij de diagnostiek van ernstige ziekten zoals prostaatkanker. Che Hsin Falkenström, (algemeen directeur MRI Centrum) en radioloog Erik Veldhuizen geven een toelichting. “We kunnen de rol van de MRI-scan in de eerste lijn niet genoeg benadrukken”, aldus Falkenström. “En toch, als we met huisartsen of patiënten praten, denken velen nog altijd dat een MRI-onderzoek niet wordt

Nieuwe variant griepvirus ontdekt

In Nederland is in een huisartsenpraktijk een bijzonder griepvirus gevonden; een nieuwe variant van influenza A(H1N2). De patiënt was niet ernstig ziek en is weer hersteld. De huisarts nam een neus- en keelmonster af voor de griepsurveillance van NIVEL Zorgregistraties – peilstations. Er zijn geen andere patiënten met dit virus gevonden. Reassortant virus Het nieuwe griepvirus bestaat uit onderdelen van twee huidig circulerende griepvirussen. Waarschijnlijk is iemand besmet geraakt met

Hoge werkdruk huisartsen leidt tot haastwerk

De kwaliteit van de huisartsenzorg staat onder druk door de alsmaar toenemende werkdruk bij huisartsen. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom uit onderzoek onder ruim 1600 huisartsen in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging. “Huisartsen geven zelf aan dat te hoge werkdruk leidt tot haastwerk en kans op het maken van fouten”, waarschuwt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. “Dat vraagt om maatregelen.” Tweederde ervaart hoge werkdruk De LHV liet onderzoeksbureau Newcom uitzoeken hoe hoog

Alcoholmisbruik door patiënten nauwelijks geregistreerd door huisartsen

Huisartsen registreren alcoholmisbruik door patiënten niet of nauwelijks. “Dit heeft onder andere te maken met het feit dat alcoholmisbruik bij patiënten vaak niet door de huisarts wordt herkend”, zegt promovenda Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht (UM). Uit haar onderzoek naar het registratiegedrag van huisartsen blijkt dat naar schatting minder dan 1% van de patiënten die kampen met een stoornis in het gebruik van alcohol uiteindelijk terug te vinden is

Huisartsen leggen bijwerkingen niet op dezelfde manier vast

Uit recent onderzoek van het NIVEL blijkt dat huisartsen verschillend omgaan met het registreren van bijwerkingen. Meer eenduidig registreren kan mogelijk bijdragen aan de patiëntveiligheid. Bijwerkingen van geneesmiddelen Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen gemiddeld 7 per 1000 patiënten op het spreekuur krijgen in verband met bijwerkingen van geneesmiddelen. Dit zijn vaker vrouwen, ouderen en patiënten die meerdere medicijnen gebruiken. Huisartsen verschillen sterk in hoe zij omgaan met de registratie

Artsen en patiënten verdeeld over geluidsopnamen

Het opnemen van consulten door patiënten: een hulpmiddel voor de patiënt of ongemakkelijke sta-in-de-weg voor de arts? Sinds voormalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016 in een brief aan de Tweede Kamer liet weten dat gesprekken tussen arts en patiënt zonder toestemming van de arts mogen worden opgenomen, laaide de discussie op. Welk primair doel dient het opnemen van consulten en hoe kan voorkomen worden dat

Heb ik een winterdepressie?

Elk jaar begint op het noordelijk halfrond, waar ook Nederland deel van uitmaakt, op 1 december de meteorologische winter. De start van een koude en donkere periode die vaak gepaard gaat met somberheid. Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben niet alleen in het begin van de winter, maar ook in het vroege voorjaar en najaar (herfstdepressie) te maken met depressieve klachten. Voor ongeveer 450.000 van hen valt er te spreken