Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Huisarts

Alcoholmisbruik door patiënten nauwelijks geregistreerd door huisartsen

Huisartsen registreren alcoholmisbruik door patiënten niet of nauwelijks. “Dit heeft onder andere te maken met het feit dat alcoholmisbruik bij patiënten vaak niet door de huisarts wordt herkend”, zegt promovenda Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht (UM). Uit haar onderzoek naar het registratiegedrag van huisartsen blijkt dat naar schatting minder dan 1% van de patiënten die kampen met een stoornis in het gebruik van alcohol uiteindelijk terug te vinden is

Huisartsen leggen bijwerkingen niet op dezelfde manier vast

Uit recent onderzoek van het NIVEL blijkt dat huisartsen verschillend omgaan met het registreren van bijwerkingen. Meer eenduidig registreren kan mogelijk bijdragen aan de patiëntveiligheid. Bijwerkingen van geneesmiddelen Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen gemiddeld 7 per 1000 patiënten op het spreekuur krijgen in verband met bijwerkingen van geneesmiddelen. Dit zijn vaker vrouwen, ouderen en patiënten die meerdere medicijnen gebruiken. Huisartsen verschillen sterk in hoe zij omgaan met de registratie

Artsen en patiënten verdeeld over geluidsopnamen

Het opnemen van consulten door patiënten: een hulpmiddel voor de patiënt of ongemakkelijke sta-in-de-weg voor de arts? Sinds voormalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016 in een brief aan de Tweede Kamer liet weten dat gesprekken tussen arts en patiënt zonder toestemming van de arts mogen worden opgenomen, laaide de discussie op. Welk primair doel dient het opnemen van consulten en hoe kan voorkomen worden dat

Heb ik een winterdepressie?

Elk jaar begint op het noordelijk halfrond, waar ook Nederland deel van uitmaakt, op 1 december de meteorologische winter. De start van een koude en donkere periode die vaak gepaard gaat met somberheid. Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders hebben niet alleen in het begin van de winter, maar ook in het vroege voorjaar en najaar (herfstdepressie) te maken met depressieve klachten. Voor ongeveer 450.000 van hen valt er te spreken