Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Jeugdzorg

Het verschil maken in het complexe speelveld van de jeugdzorg

Sinds 1 mei is Nelleke Groenewegen de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Jeugdinterventies (SJI). In het complexe speelveld van de jeugdzorg in alle facetten, kunnen de ideeën van Groenewegen en SJI een belangrijk verschil gaan maken. Groenewegen is al lang werkzaam in de jeugdzorg. Haar kennis en ervaring kunnen een steentje bijdragen aan verbetering van de jeugdzorg. Hoe ziet uw pad in de jeugdzorg eruit? “In een notendop: als jonge pleegouder

Vergroten van zelfstandigheid met oog voor talent

In Nederland wonen ongeveer 3,8 miljoen kinderen en jongeren. Met verreweg de meesten van hen gaat het doorgaans goed. Maar er zijn ook kinderen die extra begeleiding op hun ontwikkelpad nodig hebben. Of het nu gaat om gedrag of sociaal emotionele ontwikkeling, kinderen uit kwetsbare gezinnen, maar ook met een beperking of specifieke diagnose. KluppluZ kan met hun aanpak deze kinderen de extra ondersteuning bieden die ze nodig hebben, zonder

Bijna 1 op de 10 jongeren ontvangt jeugdzorg

Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland er 428.000 jeugdzorg kregen in 2018. Dat komt neer op bijna 1 op de 10 jongeren. Naar verluidt krijgen vooral jongeren uit de gemeenten in Limburg en het noordoosten van ons land vaak jeugdzorg. Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt, stijgt sinds 2015. In dat jaar kregen 380.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Vorig

Jongeren met jeugdzorg gedaald

De groep jongeren die jeugdzorg ontvangt is voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet niet verder gestegen. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Jeugdzorg eerste helft 2018 Sinds 2015 ligt de verantwoording voor de jeugdzorg bij de gemeenten. Jeugdzorg is de overkoepelende term voor

‘Met je eigen wortels groei je het mooist’

In Nederland leven ruim 118.000 kinderen in een onveilige gezinssituatie. Zij worden onder meer blootgesteld aan huiselijk geweld of ernstige verwaarlozing. De gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen zijn vaak desastreus, en hun ontwikkelingsachterstand kan bij daaropvolgende generaties vergelijkbare problemen geven. Mariska van Esveld is manager van het Integraal Ambulant Team en vertelt hoe de negatieve spiraal kan worden doorbroken. Wat zijn veelvoorkomende oorzaken van onveilige gezinssituaties? “Vaak

Doelen nieuwe jeugdwet nog niet gerealiseerd

Ieder kind heeft rechten. Recht op een gezond leven, op familie, veiligheid en meer. Deze rechten komen voort uit wereldwijde afspraken en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Nederland doet het over het algemeen goed op dit gebied: in 2013 concludeerde Unicef in een rapport dat Nederlandse kinderen het gelukkigst waren in vergelijking met 28 andere rijke landen. In de praktijk gaat het echter niet met alle

Samen gezinnen en scholen versterken

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet onderwijs een team van professionals hebben die zowel de kinderen als scholen ondersteunen. Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, buurtteam jeugd en gezin, en Ank Jeurissen, directeur Samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht, leggen uit. Wat houdt de kernpartneraanpak precies

IOG kan gezinsdrama’s voorkomen

Sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015 wordt complexe zorg ingekocht door de gemeenten. Zo kort mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en zo licht mogelijk, was het credo. Het gevolg: een groeiend aantal kinderen/gezinnen dat niet de benodigde zorg kreeg. Anke Valent, manager expertisecentrum Zodiak, stelt dat gemeenten kansen laten liggen om (multi)probleemgezinnen effectief te begeleiden: ‘Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) kan gezinsdrama’s voorkomen.’ Wat is IOG? “IOG richt

3,3% ontvangt jeugdhulp na seksueel geweld

Uit een gezamenlijk onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna Nationaal Rapporteur) en het CBS blijkt dat tussen de 2,5 en 4,1 procent van de jongeren die jeugdhulp ontvangen deze hulp krijgen na het meemaken van seksueel geweld. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een omvangrijke monitor van de Nationaal Rapporteur, Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen, die vandaag is gepubliceerd. Landelijke info over aanleiding

De verbintenis tussen straf en zorg

Wanneer jongeren voor de eerste keer in aanraking komen met politie, is het heel belangrijk om na te gaan waarom een jongere de fout in is gegaan en of er een achterliggende hulpvraag is. Is dat het geval, dan dient de hulpverlening te worden ingeschakeld om de jongere bij te staan. Een goede verbinding tussen straf en zorg is daarom essentieel, vertellen Janet ten Hoope, directeur- bestuurder van Halt, en