Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Verpleegzorg

Meer mensen werkzaam in de verpleegzorg

Ruim 186.000 verpleegkundigen telde Nederland in 2017. 7 procent meer dan in 2014. Alle zorgsectoren behalve de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg kende een stijging, blijkt op basis van lopend onderzoek van het CBS. Een ander belangrijk punt uit het onderzoek is de bovengemiddeld hoge werkdruk onder verpleegkundigen. Vooral in instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal verpleegkundigen toe, met ongeveer 7700. De ziekenhuizen kenden een groei van 3000

Aanbod woningen voor ouderen nog te beperkt

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van minder traditionele woonvormen en de financiering hiervan. Of het nu gaat om het aangaan van die uitdaging of het benutten van de mogelijkheden: bij het (zelfstandig) wonen van ouderen is anticiperen het sleutelwoord. “In

Minutenregistratie verdwijnt straks

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan komend jaar hun interne processen aanpassen om af te komen van de minutenregistratie in de wijkverpleging. Binnen één jaar moeten aanbieders die dat nu nog niet doen gaan werken met een andere manier van het registreren van de zorg die verleend is. Deze nieuwe registratiestandaard is veel minder arbeidsintensief. Dat staat in een brief van minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer.

Mensen met EMB hebben recht op eigen regie en ontplooiing

Mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn in alles afhankelijk van anderen. De zorg voor deze groep is daardoor tijdsintensief en uiterst complex. Omdat de kwaliteit van leven voor mensen met EMB gelijk staat aan de kwaliteit van zorg, is het essentieel dat er ruimte en tijd is voor eigen regie en ontplooiing. Mia Nijland, coördinator van het platform EMG, vertelt dat de zorg voor mensen met EMB heel breed

Nog meer kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg

In Nederland komen er steeds meer ouderen bij, die over het algemeen ook allemaal ouder worden; dit wordt de dubbele vergrijzing genoemd. Het is belangrijk dat hier op geanticipeerd wordt. Een groot deel hiervan blijft langer thuis wonen, maar de rest zal naar een verpleeghuis gaan. De verpleeghuiszorg is in Nederland goed op orde, toch kunnen meer aandacht voor het individu en kennisoverdracht naar de wijk ervoor zorgen dat ouderen

De personeelskwestie in de zorg

Na een aantal jaren van krimp is weer sprake van een stijgende werkgelegenheid in de zorg. Naar verwachting stijgt het aantal banen in de zorg tot 1,1 miljoen, een toename van 1,5 procent. Dat is mooi, maar stelt ons tegelijkertijd voor de vraag hoe we de vacatures gaan invullen. Want er is ook sprake van een personeelstekort. Mechelien van der Aalst is arbeidsmarktadviseur en onderzoeker van de factsheet zorg namens

Oude gewoontes doorbreken met de Beter Laten Lijst

Het dagelijks verwisselen van verband, het fixeren van een onrustige patiënt, of het reinigen van wonden middels baden: het zijn ogenschijnlijk onschuldige handelingen die ontelbare keren zijn toegepast door vrijwel iedere verpleegkundige. Toch staan deze handelingen voorop de Beter Laten Lijst, een compilatie van 66 overbodige, ineffectieve of soms zelfs gevaarlijke verpleegkundige handelingen. Ze schrok er zelf ook een beetje van. “Het werden er maar liefst 66,” vertelt verplegingswetenschapper Hester

‘Betere ouderenzorg door mens centraal te stellen’

De situatie in de ouderenzorg is schrijnend. Hoewel er flink wordt bezuinigd en het verzorgingstehuis is afgeschaft, neemt het aantal ouderen aanzienlijk toe. Daarnaast dreigt in de verpleeghuizen een tekort aan het vinden en behouden van goed personeel. Een context die vraagt om voortdurende kwaliteitsverbetering en innovaties. Dat weet ook Bianca Buurman, bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg bij de Hogeschool van Amsterdam en hoogleraar Acute Ouderenzorg bij het AMC. Volgens haar

Lekker eten van primair belang in de zorg

In de zorg wordt eten nog te vaak als kostenpost gezien en niet als investering in gezondheid en welzijn. Eten is een secundair proces, terwijl het net als het bieden van zorg tot de primaire processen zou moeten behoren. Voor de bewoners van zorginstellingen is de warme maaltijd vaak het hoogtepunt van de dag. Alleen daarom al verdient eten een prominente plaats krijgen in de dienstverlening. Dat zegt Peter Klosse,