Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Zorginnovaties

Afweersysteem voorspellen door middel van big data

Genetische aanleg heeft een belangrijke invloed op de regulatie van de afweerrespons. Maar niet-genetische factoren, zoals de samenstelling van ons microbioom, spelen ook een belangrijk rol. Door deze genetische en niet-genetische informatie in een computermodel te stoppen, konden onderzoekers van het Radboudumc en UMCG voorspellen of proefpersonen een adequate afweerreactie ontwikkelen tegen bepaalde infecties. De resultaten van dit onderzoek verschenen op 21 mei in Nature Immunology. De werking van het

Zelf de regie over gezondheidsdata

De komst van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) moet de burger meer zelfregie over zijn of haar medische data geven. Bovendien maken deze PGO’s het gemakkelijk om informatie via verschillende systemen uit te wisselen. Wat zijn de voordelen, en welke mogelijke valkuilen zijn er? Minister Bruno Bruins (VWS) stipte in een interview met de Volkskrant van 19 maart een onderwerp aan dat al lange tijd gevoelig ligt. Patiënten hebben te weinig inzicht

‘Goede integratie zorg en ICT van levensbelang’

Er zijn maar weinig gebieden waar net zo veel informatie-uitwisseling plaatsvindt als in de zorg. Niet alleen tussen instellingen, maar ook met patiënten. Het is dan ook van groot belang dat persoonsgegevens beveiligd worden en relevante kennis omtrent veilig gebruik voldoende aanwezig is. Het is een uitdaging waar tot op heden nog vaak mee geworsteld wordt. Afgelopen najaar werden er in totaal 2787 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP),

Continu leren in de moderne zorgsector

De werkdruk voor professionals in de zorg ligt hoog. Veranderingen in financiering betekenen soms dat organisaties meer met minder moeten doen. Tegelijkertijd streeft de sector naar het omarmen van innovatie en continuïteit van zorg waarbij verschillende zorgprofessionals en instellingen samen een goed doorlopende behandeling aanbieden. Dat vraagt om innovatieve werknemers die kritisch en mensgericht, maar ook in technologische oplossingen kunnen denken. Dit soort zorgprofessionals ontstaan niet vanzelf. Om vernieuwende zorg

Innovatie in de revalidatiezorg sleutel voor kwaliteit

Iemand die te maken heeft met een lichamelijke of cognitieve beperking veroorzaakt door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening, kan baat hebben bij een revalidatiebehandeling. Om patiënten binnen de revalidatiezorg altijd de beste zorg te kunnen bieden, wordt veel ingezet op innovatie. “Revalidatie richt zich op herstel of behoud van zelfredzaamheid, eigen regie en maatschappelijke deelname, inclusief arbeid”, vertelt Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde aan het UMC Utrecht. Denk bij herstel

Op een goede manier innovatie stimuleren

Binnen de zorg is constant innoveren essentieel. De innovatie wordt gedreven door voortschrijdende inzichten wat betreft de effectiviteit van behandelingen, aldus Ernst Bohlmeijer, hoogleraar Mental Health Promotion aan de Universiteit Twente. Zorginstellingen kunnen dus niet om innovatie heen. Toch wordt dit niet altijd op de best mogelijke manier gestimuleerd en kan het voor organisaties lastig zijn hier tijd en energie aan te besteden. Omdat de samenleving zich blijft evolueren, is

Nader tot elkaar door digitalisering

Digitalisering opent een nieuwe wereld voor de pathologie, nooit eerder kon men zo snel digitale beelden delen. Het leidt tot een vruchtbare samenwerking tussen andere disciplines, zoals radiologie. “Maar de échte digitalisering, die begint nu pas.” Vooravond van de digitalisering “We staan aan de vooravond van de digitalisering van pathologie in Nederland,” vertelt Katrien Grünberg, hoofd van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). Ze klinkt opgewekt. “Dit gaat de hele

Samenwerken in het belang van de patiënt

Netwerken, innovaties en een goede afstemming van het zorgaanbod zijn essentieel om een optimale organisatie van zorg en welzijn te kunnen realiseren. Dat zegt Marlou de Kuiper, opleidingsmanager van de master ‘Innovatie in Zorg en Welzijn’ aan de Hogeschool Utrecht. Wat is het belang van zorginnovaties? “Vernieuwingen zijn nodig om de zogenoemde triple aim te bereiken. Dit betekent dat niet één, maar drie doelen tegelijkertijd nagestreefd worden. In de eerste

‘Gelukkigste man ter wereld door klikprothese’

Sinds september 2017 werken het Erasmus MC, Rijndam Revalidatie en Rijndam Orthopedietechniek samen aan een innovatieve behandeling voor mensen met een beenamputatie. Deze geavanceerde techniek, waarbij een klikprothese aan het afgezette bot wordt verbonden, maakt dat een kokerprothese niet langer meer nodig is. Een verandering die niet alleen de mobiliteit en het zitcomfort verbetert, maar ook de algehele kwaliteit van leven. Nog altijd wordt voor de meeste beenprothesen gebruik gemaakt

Van electronic nose tot smart inhaler

Door de vooruitgang van het zorgsysteem en de ontwikkeling van nieuwe medicatie is astma tegenwoordig beter onder controle te krijgen dan vroeger. Toch stijgt het aantal astmapatiënten nog steeds. De groep mensen met Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) – de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem – is de afgelopen jaren eveneens gegroeid. Kijkend naar alle technologische innovaties rondom deze ziekten, is Niels Chavannes, hoogleraar eHealthtoepassingen bij het LUMC, echter