Er zijn verschillende behandelingen voor de aanpak van coronair vaatlijden. Cardioloog dr. Erik Lipsic van het UMCG te Groningen vertelt over het verblijf in het ziekenhuis en wat de patiënt na de behandeling kan verwachten.

Wat kan een patiënt verwachten na een operatieve behandeling tegen coronair vaatlijden?

“Als het gaat om een bypassoperatie, dan verblijft de patiënt meestal één dag op de intensive care en daarna nog zeven tot tien dagen in het ziekenhuis. De revalidatie daarna is afhankelijk van leeftijd en conditie van de patiënt, dat varieert van enkele weken tot maanden. De prognose is goed, al blijft het belangrijk dat de patiënt secundaire preventie in acht neemt om de risicofactoren te doen afnemen. Bij een dotterbehandeling of plaatsen van een stent is de hersteltijd veel korter, omdat het gaat om een minimaal invasieve ingreep. Deze procedure wordt bijna altijd in een dagbehandeling gedaan.”

Hoe wordt getest of de operatie is geslaagd?

“Na het dotteren of het plaatsen van een stent checken we altijd nog tijdens de procedure of het vat goed doorstroomd. Dat gebeurt met een röntgenopname. Bij een bypassoperatie wordt gemeten of de bloeddoorstroming voldoende of goed is. Het is niet zo dat voor ontslag nogmaals wordt getest. Alleen tijdens de ingreep zelf.”

Wat zijn daarna de vervolgstappen?

“Na een dotterbehandeling of plaatsen van een stent kunnen patiënten snel naar huis. Het gaat hier bijna altijd om een dagopname. Bij een bypassoperatie is dat uiteraard anders, maar dat is dan ook een zware ingreep.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.