Een bijzondere vorm van verhoogde bloeddruk in de longslagaders is CTEPH. De oorzaak is direct aan te wijzen en de ziekte is soms te genezen door een operatie.

CTEPH operatie

CTEPH is de afkorting van Chronische Trombo-Embolische Pulmonale Hypertensie. Bij pulmonale hypertensie is de bloeddruk in de longslagaders verhoogd.

Anders dan andere vormen van pulmonale hypertensie is CTEPH soms te genezen met een operatie. CTEPH ontstaat als gevolg van een trombo embolie of longembolie.

Operatie mogelijk

Of een operatie mogelijk is hangt af van de plaats en het aantal oude stolsels in de longslagaders. Ook de conditie van de patiënt en eventuele andere ziektes spelen een rol.
Het PH-team moet inschatten of via een operatie de klachten zullen afnemen. Na een geslaagde operatie zijn de meeste patiënten genezen.

Moeilijke operatie

Longarts Repke Snijder van het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein:

Het is een technisch zeer moeilijke operatie en niet zonder risico’s. Belangrijk voor een succesvolle operatie is ruime ervaring van het hele team, waar een lange leercurve aan voorafgaat. Als een operatie niet mogelijk is, kunnen patiënten vaak met medicijnen worden geholpen. Een longtransplantatie voor deze aandoening komt relatief zelden voor.

Ballondilatatie

In het St. Antonius wordt binnenkort gestart met een nieuwe behandeling van CTEPH.

Dr. Snijder: “Dit is ballondilatatie. Het houdt in dat we met een ballonnetje de vaten gaan verwijden. Deze techniek wordt in Aziatische landen al jaren gebruikt, maar is voor Nederland uniek. Het is redelijk hoopgevend en zal uitsluitend ingezet worden bij patiënten die niet te opereren zijn in verband met bijkomende problemen. Want anders blijft een operatie nog steeds de beste oplossing.”

In het St. Antonius wordt binnenkort gestart met een nieuwe behandeling van CTEPH.

Dr. Snijder: “Dit is ballondilatatie. Het houdt in dat we met een ballonnetje de vaten gaan verwijden. Deze techniek wordt in Aziatische landen al jaren gebruikt, maar is voor Nederland uniek. Het is redelijk hoopgevend en zal uitsluitend ingezet worden bij patiënten die niet te opereren zijn in verband met bijkomende problemen. Want anders blijft een operatie nog steeds de beste oplossing.