Goed nieuws voor koffieliefhebbers. Wetenschappers van the University of Southampton veronderstellen dat een gemiddelde koffieconsumptie het risico op chronische ziekten significant verlaagt. De resultaten van hun studie zijn recent gepubliceerd in The BMJ.

Koffie en gezondheidseffecten

Er zijn veel onderzoeken geweest naar de gezondheidseffecten van koffie. Hiervan had het merendeel een positieve uitkomst. Zo waren er wetenschappers die veronderstelden dat koffie het risico op een vervroegde dood bij vrouwen met diabetes verlaagt. Een andere studie toonde aan dat de drank het risico op hartfalen en beroertes doet afnemen. Ook ontdekten onderzoekers dat het drinken van koffie het risico op een vervroegde dood bij HIV- en hepatitis C-patiënten halveert.

Gemiddelde koffieconsumptie goed voor gezondheid

Recent hebben wetenschappers hier een studie aan toegevoegd. Ze bestudeerden 201 meta-analyses van bestaande observerende onderzoeken en 17 meta-analyses van klinische experimenten.

Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat een gemiddelde koffieconsumptie meer goed dan slecht doet. Dit werd beschouwd als 4 à 5 koppen per dag, ofwel 400 milligram cafeïne. Meer specifiek vonden de onderzoekers een verband tussen koffieconsumptie en een verlaagd risico op cardiovasculaire ziekten, kanker, niet-alcoholische leververvetting, levercirrose en diabetes. Ook bleek de drank samen te gaan met een lagere kans om vervroegd te overlijden.

3 à 4 koppen

De wetenschappers stellen dan ook dat een gemiddelde koffieconsumptie over het algemeen veilig lijkt. Hierbij bleken 3 à 4 koppen per dag de meeste voordelen op te leveren.

Dagelijks 3 koppen ging samen met 19 procent minder risico op een coronaire hartziekte en 30 procent minder kans om te overlijden als gevolg van een beroerte. Daarnaast was een hoge koffieconsumptie verbonden aan 18 procent minder risico op kanker in vergelijking met een lage inname.

Het grootste effect werd echter gezien bij levercirrose. Elke koffieconsumptie zorgde voor 39 procent minder risico op deze ziekte vergeleken met geen inname.

Causaal verband

Hoewel de positieve effecten van koffie overduidelijk lijken te zijn, stellen de onderzoekers dat de meeste studies een lage kwaliteit hebben en slechts observerend zijn. Ze benadrukken dan ook dat er meer onderzoek nodig is om na te gaan in hoeverre de gevonden verbanden causaal zijn.