Als kinderen niet bij hun biologische ouders kunnen opgroeien, kan een pleeggezin uitkomst bieden, vertelt Renée Middel (53 jaar), directeur bij Parlan Jeugdhulp, en zelf opgegroeid in pleeggezin. “Als het niet meer in het belang van een kind is om bij zijn ouders te wonen, dan is de eerste optie een andere gezinsachtige omgeving.”

Welke meerwaarde kan een pleeggezin bieden?

“Ieder kind heeft het recht om op een plek te wonen waar hij mag zijn wie hij is. Waar hij veel ruimte en steun krijgt om zijn talenten te ontwikkelen, zich goed voelt en waar hij contact kan hebben met familie en vrienden en niet bang hoeft te zijn. Er zijn echter veel kinderen die het niet zo getroffen hebben in het leven en niet kunnen profiteren van sensitieve vaardige opvoeders. Als dit het geval is, kan een pleeggezin het kind de veilige ondersteuning bieden dat het niet bij de biologische ouders kan vinden.”

Wat moeten mensen weten als ze pleegouders willen worden?

“Dat pleegzorg twee kanten van de medaille kent. Het is een afspiegeling van de samenleving en het leven. Hierdoor kent het prachtige momenten van zingeving, voldoening, plezier en geluk, maar ook momenten van pijn, verdriet en onmacht. Pleegouders moeten met beide kanten om kunnen gaan. Daarnaast moeten pleegouders beseffen dat een pleegkind nooit hun kind wordt; de biologische ouders blijven te allen tijde de ouders. Ook als deze kampen met beperkingen, verslavingen of psychiatrische stoornissen. Dit kan lastig zijn voor mensen die pleegouder willen worden.”

U bent zelf opgegroeid in een pleeggezin, wat heeft u dit gebracht?

“Opgroeien in een pleeggezin maakte mij ‘rijker’. Ik heb veel geleerd van de gezellige reuring rond ons pleeggezin. Iedereen was altijd welkom en regelmatig zat de tafel vol mensen die meeaten, zoals familie van mijn pleegzussen. Doordat pleegzorg mij met de paplepel is ingegoten, ken ik de complexe situaties met verschillende gezinssystemen, meerdere belangen, tegenstrijdige gevoelens en meervoudige partijdigheid goed. Dit helpt mij bij het vormgeven van onze dienstverlening waarbinnen wij het belang van de kinderen altijd voorop stellen. Zo zoeken wij bijvoorbeeld pleegouders op school of in de buurt zodat een kind in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wortelen.”