Een directe borstreconstructie na een borstamputatie helpt voorkomen dat patiënten kampen met mentale problemen. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Toronto. Onderzoeker Toni Zhong zegt hierover het volgende: “Patiënten ervaren minder psychosociale problemen en hebben minder negatieve gevoelens over hun lichaam.”

Borstamputatie bij een derde vrouwen

Bij ongeveer 1 op de drie vrouwen die de diagnose borstkanker krijgen, is de beste behandeling een volledige verwijdering van de borst (borstamputatie). Afhankelijk van de situatie van een patiënt kan deze in aanmerking komen voor een directe borstreconstructie. Voor patiënten die bijvoorbeeld nog radiotherapie moeten ondergaan is het minder wenselijk, omdat bestraling het resultaat beïnvloedt.

Mentale problemen door uitgestelde reconstructie

De onderzoekers volgden 106 borstkankerpatiënten, die een operatie moesten ondergaan, met aansluitend een borstreconstructie. Bij 30 patiënten werd een directe borstreconstructie uitgevoerd. Voor de overige 76 duurde het gemiddeld 3 jaar voordat zij een reconstructie kregen. Uit een vragenlijst die de patiënten voorgelegd kregen bleek dat 26% negatieve gevoelens ervoer en 9% te kampen had met symptomen van depressie, voordat zij een borstamputatie ondergingen. Voor beide groepen gold dat patiënten na een borstreconstructie minder negatieve gevoelens ervoeren. Toen de wetenschappers echter keken naar de groep die een uitgestelde borstreconstructie kregen, bleken zij meer mentale problemen te ervaren. Dit waren o.a. een negatief zelfbeeld van het lichaam, gevoelens van somberheid en angst, een verminderd seksueel welzijn en een mindere kwaliteit van leven.

Als patiënten uiteindelijk een reconstructie hadden gekregen, bleek er na 6 maanden geen verschil meer te zijn tussen de twee groepen. Zowel in het negatieve beeld over het lichaam als het verminderde seksuele welzijn.

Baat bij directe reconstructie

Volgens Zhong zouden patiënten die na een borstamputatie in aanmerking komen voor een directe borstreconstructie, zo snel mogelijk geopereerd moeten worden. Dit voorkomt dat patiënten een deuk oplopen in hun zelfbeeld.

Bron: Plastic and Reconstructive Surgery