Wonen in een omgeving met veel lawaai kan meer dan alleen vervelend zijn voor je gemoedstoestand. De kans op een beroerte, hartaanval of andere cardiovasculaire aandoeningen is sterker aanwezig volgens onderzoekers van de Massachusetts General Hospital.

Verhoogde hersenactiviteit en meer ontstekingen

Om tot hun bevindingen te komen voerde een team onder leiding van Azar Radfar onderzoek uit bij 499 gezonde proefpersonen. Ze bekeken op FMRI-scans de hersenen en bloedvaten van de deelnemers, waarna de activiteit van de amygdala en de hoeveelheid ontstekingen werden vastgesteld. De amygdala is een hersengebied dat betrokken is bij het aansturen en verwerken van verschillende emoties.

Deze informatie werd gekoppeld aan de thuisadressen van de deelnemers om schattingen van de geluidsniveaus van hun buurten te verkrijgen. In buurten met de meeste herrie hadden mensen hogere niveaus van activiteit in hun amygdala en meer ontsteking in hun aderen. Het onderzoeksteam volgde vervolgens de deelnemers gemiddeld 3,7 jaar om te zien of deze symptomen van stress zouden leiden tot hartproblemen.

Chronische ruis gelinkt aan hartproblemen

De uiteindelijke analyse toonde aan dat mensen die werden blootgesteld aan chronische ruis meer dan drievoudig risico hadden op hartaandoeningen, in vergelijking met mensen met een lagere blootstelling aan lawaai. Dat risico bleef aanzienlijk zelfs nadat er rekening werd gehouden met andere risicofactoren, zoals luchtverontreiniging, hoog cholesterol, roken en diabetes.

Duidelijk mechanisme

Radfar: “Deze link tussen lawaai en hart- en vaatziekten is niet voor het eerst onderzocht. Wat we nu echter duidelijk laten zien, is het mechanisme dat ruis koppelt aan bedreigende cardiovasculaire problemen.”

Chronische ruis van verkeer en luchthavens lijkt de amygdala te activeren, een hersengebied dat kritisch betrokken is bij stressregulatie. Ruis wordt ook geassocieerd met een verhoogde ontsteking van de slagaders, wat een risicofactor is voor een hartproblemen. Hoewel er geen direct verband werd gevonden, concluderen de onderzoekers dat de amygdala het risico op hartproblemen verhoogt door de afgifte van hormonen te activeren en op die wijze bloedvatontstekingen te voeden.

De studiebevindingen zijn preliminair en worden 11 november gepresenteerd tijdens de American Heart Association (Chicago).