Er bestaat een enorm gat tussen het aantal mensen dat met een verslaving kampt en de mensen die daadwerkelijk hulp zoeken. Dat heeft veelal met schaamte te maken volgens Derk Versteegh, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van Changes GGZ. Daarnaast wordt de verslaving vaak door de omgeving (familie/partner) in stand gehouden, door de negatieve consequenties te verzachten voor de verslaafde. “Verslaving komt binnen alle lagen van de bevolking voor, maar mensen denken vaak nog aan de zwerver onder de brug.”

Wanneer heb je verslavingshulp nodig?

“Je kunt al van verslaving spreken wanneer je een paar keer per week alcohol drinkt en de controle verliest zodra je begint, met alle gevolgen van dien. Mensen met een verslaving blijven dit gedrag herhalen, vaak tegen beter weten in en ondanks de negatieve consequenties die ze ervaren. Het begint op te vallen dat afspraken niet meer worden nagekomen of continu verzet worden, relaties beginnen af te brokkelen, op het werk vallen de prestaties steeds meer tegen en iemand krijgt last van moodswings. Een verslaving kan soms lang aanhouden en dan is het lastig om de verslavingspatronen zelfstandig te doorbreken. Specialistische zorg is dan noodzakelijk.”

Waardoor loop je het risico verslaafd te raken?

“Verslaving is voor een groot deel genetisch bepaald en kan tot uiting komen door negatieve ervaringen. Dit kan van alles zijn, van een traumatische gebeurtenis tot het verliezen van werk. In de meeste gevallen zijn het gebeurtenissen waarbij emoties zoals verdriet, angst of boosheid een rol spelen. De verslaving heeft dan een verdovende functie. Het grote nadeel hiervan is dat emoties zoals blijdschap ook verdoofd worden. Mensen kunnen het gevoel hebben dat verslavende middelen nodig zijn om zich te kunnen ontspannen. Heeft het gebruiken een functie van verdoving, dan loop je een risico om verslaafd te raken.”

Wat raad je mensen aan die met de gedachte spelen verslaafd te zijn?

“Ik raad ze aan om hulp te zoeken waarbij niet alleen de verslaving wordt behandeld, maar ook de functie daarvan. Dit is namelijk essentieel voor duurzaam herstel. Wellicht heeft iemand alcohol nodig om de angst om zichzelf te zijn te dempen. Als de behandelaar dan verder kijkt dan de verslaving en de oorzaak van die angst verhelpt, heb je geen alcohol meer nodig om jezelf te durven zijn. Ook ik ben ooit na een hoop zelfreflectie en introspectie erachter gekomen wat bij mij de onderliggende oorzaak was van mijn verslaving. Veel instellingen gaan daar helaas niet op in en dat bewoog me om na mijn behandeling Changes GGZ op te richten.”

Hoe werkt jullie aanpak precies?

“Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag besproken en worden de klachten in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt er een behandeladvies gegeven; dit kan een ambulante of klinische behandeling zijn. Changes GGZ werkt vanuit een positieve instelling, alle medewerkers geloven dat duurzaam herstel mogelijk is. In de behandeling worden de positieve eigenschappen en kwaliteiten van de cliënt bekrachtigd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de functie van de verslaving. Wellicht heeft de verslaving in het verleden geholpen (bijvoorbeeld om geen emoties te voelen), maar nu heeft het een negatieve invloed op het functioneren. In de behandeling leert men emoties toe te laten en om hier op een gezonde manier mee om te gaan. Het uiteindelijke doel is een betere kwaliteit van leven.”