Patiënten met artrose aan de heup, knie of beiden die e-Exercise volgen gaan ongeveer evenveel vooruit als patiënten die reguliere fysiotherapie volgen, terwijl ze veel minder vaak bij de fysiotherapeut komen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en Hogeschool Utrecht-onderzoeker Corelien Kloek.

Binnen e-Exercise worden reguliere fysiotherapiebehandelingen gecombineerd met een web-applicatie waarmee de patiënt thuis toegang heeft tot beweegopdrachten, oefeningen en informatie.

Lagere kosten

Uit het onderzoek van Kloek blijkt dat patiënten met e-Exercise in vergelijkbare mate vooruitgaan in fysiek functioneren, pijn, vermoeidheid, zelf-effectiviteit en kwaliteit van leven, als mensen die reguliere fysiotherapiesessies volgen. De kosten van de interventie e-Exercise vielen significant lager uit dan die van reguliere fysiotherapie. Dit komt doordat het behandelgemiddelde bij e-Exercise op 5 sessies lag en bij reguliere fysiotherapie op 12. e-Exercise bleek voor de maatschappij echter niet significant kosteneffectiever dan reguliere fysiotherapie.

Stimulans om aan de slag te gaan

Patiënten die meededen aan het onderzoek hebben gemiddeld 10 van de 12 online modules gevolgd en gaven aan dat e-Exercise stimuleerde om thuis actief met de informatie en opdrachten aan de slag te gaan. Het gebruik van e-Exercise door fysiotherapeuten na afloop van het onderzoek viel tegen en behoeft nog aandacht. Zo gaven fysiotherapeuten aan behoefte te hebben aan een platform dat inzetbaar is voor meerdere doelgroepen, maar ook aan businessmodellen die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken.

Reumatische aandoeningen: artrose goed behandelbaar ReumaZorg Nederland

Lees ook: reumatische aandoeningen: artrose goed behandelbaar

Onderzoek

Binnen het e-Exercise project is door onderzoekers van het onderzoeksinstituut Nivel en Tilburg University (Tranzo) onderzocht of de integratie van een web-applicatie binnen reguliere fysiotherapie, ook wel blended care, een potentiële oplossing is. Tijdens het e-Exercise project is in samenwerking met patiënten, fysiotherapeuten en experts de interventie e-Exercise ontwikkeld. Na een pilot-fase is e-Exercise in 143 praktijken onderzocht op (kosten-)effectiviteit in vergelijking met reguliere face-to-face therapie. De 208 patiënten die mee hebben gedaan zijn door de onderzoekers 12 maanden gevolgd.

Artrose toenemend probleem

Artrose is een chronische aandoening die zich kenmerkt door pijn en stijfheid in de gewrichten. Fysiotherapie, bestaande uit voorlichting, oefeningen en beweegopdrachten, is effectief in het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verminderen van pijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Gezien het toenemende aantal mensen met artrose, is er behoefte aan interventies die die enerzijds stimuleren dat mensen in hun eigen omgeving actief met hun aandoening aan de slag gaan, en anderzijds ook nog eens goedkoper zijn.

Bron: Nivel