Volwassenen met een ernstige vorm van constitutioneel eczeem zijn mogelijk gevoeliger voor cardiovasculaire aandoeningen. Dat meldt een onderzoeksteam van de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Het zou gaan om een hoger risico op hart- en vaataandoeningen die niet per se een dodelijk gevolg hebben. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ.

Professor Sinead Langan: “We hebben ontdekt dat ernstig eczeem gelinkt is aan een verhoogd risico op CVA, hartfalen en verschillende hartklachten. Wat betreft de hartklachten ligt het verhoogde risico tussen de 30-40%. Voor deze groep patiënten zijn onze onderzoeksresultaten waardevolle informatie.”

Risico op beroerte en hartaandoeningen

Niet eerder werden er voor een dergelijk onderzoek zoveel medische dossiers geanalyseerd. In totaal ging het om bijna 2 miljoen patiëntendossiers. Uit de resultaten bleek dat ernstig eczeem verband houdt met:

  • een verhoogd risico van 20% op beroerte
  • een 70% hoger risico op hartfalen
  • 40–50% meer risico op cardiovasculaire ziekten als angina pectoris (pijn op de borst), myocardinfarct en boezemfibrilleren

De verhoogde risico’s gelden allen in vergelijking met patiënten die geen eczeem hebben.

Ernstig of niet-ernstig eczeem

In het geval van niet-ernstig eczeem is het risico op cardiovasculaire aandoeningen 10-20% hoger in vergelijking met patiënten zonder de huidaandoening. De onderzoekers benadrukken wel dat het absolute risico laag is. Zo zou in het tijdsbestek van een jaar, 25 van elke 10.000 eczeempatiënten te maken krijgen met hartfalen in vergelijking met 21 van elke 10.000 patiënten zonder eczeem.

Het team concludeert ook dat patiënten waarvan de eczeem aanwezig was tijdens de gehele onderzoeksperiode een algeheel groter risico lopen. Naast patiënten met ernstig eczeem geldt dit risico voor patiënten die immunosuppressieve medicatie gebruiken, behandeld worden met fototherapie of bij de dermatoloog lopen.

Interventies

Langan beseft heel goed dat er meer onderzoek nodig is om deze resultaten te bevestigen. “Hoewel de resultaten nog geen causaal verband leggen, is het na extensief onderzoek zaak om preventieve interventies te ontwikkelen die cardiovasculaire ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen vaststellen”, vertelt ze.

1,5 miljoen eczeempatiënten

Naar schatting zijn er 1,5 miljoen Nederlanders met constitutioneel eczeem. De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van de huidziekte is een atopische aanleg. Iemand heeft meer kans op een atopische aanleg, wanneer er bij een of beide ouders sprake is van astma, hooikoorts, constitutioneel eczeem of een combinatie van deze atopische ziekten.