Het einde van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) heeft veel uitdagingen met zich meegebracht. Doelgroepen die voorheen in 24-uurszorgconcepten terecht konden zijn nu genoodzaakt langer thuis te blijven wonen. Verzorgingshuizen gaan dicht, de kostenpuzzel is geen gemakkelijke (WMO, WLZ, ZVW, etc) en eenzaamheid ligt op de loer. Voor De Drie Notenboomen – ontwikkelaar van zorgformules – reden genoeg om De ZorgButler te lanceren.

Zorg om de hoek

Met deze nieuwe woonvorm wil de Goudse formuleontwikkelaar, bekend van De Thomashuizen en Herbergier, een veilig en betaalbaar thuis bieden aan zelfstandige ouderen met een lichte tot matige zorgvraag. Mensen die zichzelf nog prima weten te redden, maar de nodige hulp wel kunnen gebruiken. “Denk aan mensen die thuiszorg krijgen, maar behoefte hebben aan wat meer gezelschap”, zo zegt Rina de Groot namens De Drie Notenboomen. “In De ZorgButler willen we zelfstandigheid stimuleren én behouden. Maar we willen onze bewoners vooral laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.”

Elkaar ontmoeten

In Rotterdam gaan begin 2017 drie vestigingen van De ZorgButler van start in een flat van negen verdiepingen. Elke locatie telt drie etages en bestaat uit rond de 40 appartementen. Op elke verdieping is een gemeenschappelijke huiskamer waar volop ruimte is om elkaar te ontmoeten en waar men samen kan koken of een kaartje kan leggen. Aan het roer staat een zorgondernemer, een BIG-geregistreerde verpleegkundige die garant staat voor het warme nest-gevoel, een unieke sfeer op elke verdieping en zorg op maat.

Ondernemerschap als troef

“Het ondernemerschap is letterlijk gekopieerd uit onze andere formules”, aldus De Groot. “Geen overbodige managementlagen, maar één vast aanspreekpunt voor alle bewoners. Diegene is ook gelijk de persoon die met zijn team de zorg organiseert en faciliteert. De lijnen zijn kort, de ondernemer is 24/7 bereikbaar en doet dit werk vanuit een diepe wens het eens helemaal ánders te doen. Zorg zoals je het voor jezelf zou willen. Zo gewoon mogelijk.”