Mensen die ongeveer één ei per dag eten, lopen vermoedelijk minder risico op een hersenbloeding of overlijden als gevolg van een hart- of vaatziekte. Dit blijkt uit een publicatie van de School of Public Health van Peking University Health Science Center.

Grote onderzoekspopulatie

De auteurs analyseerden gegevens uit de China Kadoorie Biobank, een doorlopend bevolkingsonderzoek naar de oorzaken van chronische ziekten onder de Chinese populatie. Hierbij bestudeerde het team informatie van 416.213 volwassen deelnemers, die in de periode tussen 2004 en 2008 werden aangemeld. Alle deelnemers waren vrij van kanker, diabetes en hart- en vaatziekten.

Onderzoek van 9 jaar

Bij de aanmelding vertelden de deelnemers hoe vaak ze eieren aten. 13,1% gaf aan bijna dagelijks een eitje te eten (gemiddeld 0,76 eieren per dag). Een andere groep van 9,1% meldde zelden of nooit eieren te eten (gemiddeld 0,29 eieren per dag).

Gedurende een follow-up-periode van bijna 9 jaar werden alle gezondheidsdiagnoses en sterfgevallen geregistreerd. In die periode ontvingen 83.977 deelnemers een diagnose van een hart- of vaatziekte. 9985 mensen overleden als gevolg van zo’n ziekte. Ook werden 5103 aandoeningen van de kransslagaders geregistreerd.

Verlaagd risico op hart- en vaatziekten

Uit een analyse van de onderzoekers bleek dat mensen die ongeveer één ei per dag aten 26% minder risico liepen op een hersenbloeding, in vergelijking met de groep die zelden eieren consumeerde. Bovendien was de kans op overlijden als gevolg van zo’n beroerte 28% lager. Het risico op sterven door een hart- of vaatziekte was 18% minder. Bijna dagelijks eieren eten leidde ook tot een 12% lager risico op ischemische hartklachten, een aandoening die meestal wordt veroorzaakt door vernauwingen van de kransslagaders.

“Uit het onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen een matig niveau van eiconsumptie van maximaal één ei per dag en een verlaagde kans op cardiovasculaire gebeurtenissen”, verklaren de auteurs van het onderzoek.