Volgens professor Mel Greaves van het Institute of Cancer Research in Londen wordt kinderleukemie mede veroorzaakt door een gebrek aan infecties opgelopen tijdens de jeugd. De theorieën en bewijzen van Greaves zijn onderdeel van een publicatie in het tijdschrift Nature Reviews Cancer. Hij verzamelde informatie van experts in celbiologie, immunologie, genetica, kinderleukemie en epidemiologie.

Acute lymfatische leukemie

Greaves richtte zijn dertig jaar durende onderzoek vooral op acute lymfatische leukemie (ALL). Jarenlang werd verondersteld dat ALL wordt veroorzaakt door genetische afwijkingen of gevaarlijke straling. Maar volgens Greaves liggen meerdere factoren aan de ziekte ten grondslag. Zo heeft minimaal een op de twintig kinderen genetische mutaties in het lichaam, die het risico op kanker verhogen. Deze mutaties kunnen inactief blijven als het immuunsysteem van de kinderen naar behoren functioneert.

Om het immuunsysteem goed te laten werken, is het noodzakelijk dat baby’s vanaf hun geboorte worden blootgesteld aan bacteriën en virussen. Kinderen met een zwakke weerstand (door een gebrek aan blootstelling), kunnen later een tweede genetische mutatie ontwikkelen die het risico op kanker verhoogt.

Gebrek aan infecties

Volgens Greaves wordt zijn argument ondersteund door het feit dat steeds meer kinderen uit welgestelde bevolkingsgroepen ALL krijgen. Wereldwijd stijgt het aantal diagnoses met 1% per jaar. Hij legt uit dat dit te maken heeft met de moderne levensstijl waar kinderen aan worden blootgesteld. “We denken dat de grootste oorzaak ligt bij infectiepatronen die karakteristiek zijn voor ontwikkelde samenlevingen. Paradoxaal genoeg denken we niet dat infecties zelf het probleem zijn, maar juist een gebrek eraan tijdens de jeugd.”

Volgens hem is dezelfde theorie van toepassing op verschillende andere ziekten, waaronder diverse soorten allergieën, diabetes type 1, multiple sclerose en Hodgkin-lymfoom. Hij wijst erop dat de ziektepercentages lager zijn in de armste landen en hoger in welvarende landen.

Deskundigen, waaronder Greaves, benadrukken dat ouders niet verantwoordelijk zijn voor de kanker van hun kinderen. Ze leggen uit dat een genetische mutatie nog steeds een kwestie van toeval is. De experts hopen vooral op de ontwikkeling van een vaccin dat kinderleukemie kan voorkomen.