Weduwen en weduwnaars lopen in het eerste half jaar dat hun partner is komen te overlijden een hoger risico op sterfte door een “gebroken hart”. Dit melden onderzoekers van de Rice University Texas. Ze leveren nieuw bewijs dat het zogenaamde broken heart syndrome echt bestaat.

Voor het eerst is het verband bekeken tussen het verlies van een geliefde, verhoogde ontstekingswaarden in het hart en hartritmevariabiliteit. Laatstgenoemde zegt iets over de conditie van het lichaam. Het geeft een indicatie van de hoeveelheid lichaamsstress. Is dit teveel, dan is de hartritmevariabiliteit laag.

Sterfterisico door hartproblemen

Om het verband te achterhalen werden 32 gezonde personen medisch onderzocht. Zij hadden gemiddeld 89 dagen voor aanvang van het onderzoek hun partner verloren. Er werd bloed afgenomen, een hartfilmpje gemaakt en een vragenlijst ingevuld. Alle gegevens werden vergeleken met een controlegroep van 33 personen in dezelfde leeftijdscategorie die geen partner hadden verloren.

Uiteindelijk bleken weduwen en weduwnaars een hoger gehalte ontstekingsbevorderende cytokinen in het bloed te hebben. Cytokinen spelen een rol in de afweer van ziekten. Daarnaast was de hartritmevariabiliteit bijna 50% lager en leken ze meer depressieve symptomen te hebben.

Hoofdonderzoeker Chris Fagundes vertelt dat het sterfterisico voor weduwen en weduwnaars 41% hoger lag dan dat voor personen uit de controlegroep. Het zou dan gaan om de overlijdenskans binnen de eerste 6 maanden nadat zij hun partner hebben verloren. 53% van dit verhoogde risico zou te maken hebben met hartproblemen.

Broken heart syndrome

Het verlies van een geliefde en het risico op hartproblemen komt voor de onderzoekers niet als een verrassing. Als er wordt gesproken over het broken heart syndrome, in medische termen takotsubo-cardiomyopathie, ontstaat er een acute ernstige stressreactie. Deze beïnvloedt ook het hart, waarvan de linkerventrikel verzwakt en minder goed bloed door het lichaam kan pompen. Waarom dit precies gebeurt is nog niet duidelijk, maar het heeft mogelijk te maken met een plotse stijging van de hormoonspiegel (het aantal hormonen in het bloed).

Steun via lotgenotengroep

Volgens de onderzoekers bieden de resultaten meer inzicht in de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van verdriet. Daarnaast hopen ze dat er meer aandacht komt voor interventies waarbinnen weduwen/weduwnaars ondersteund worden. Het zou bijvoorbeeld al helpen om voor het overlijden van een partner steun te ontvangen van een lotgenotengroep.