De ziekte van Crohn is één van de vele chronische aandoeningen waarvan de oorzaak van de ziekte niet te verklaren is aan de hand van één specifiek gen. Tot nu toe zijn er circa 170 genetische variaties gevonden die het risico van iemand vergroten. Vanuit de kennis die beschikbaar is, wordt gedacht dat de aanwezigheid van deze genetische variaties bepaalt of iemand Crohn krijgt, en hoe ernstig de ziekte vorm zal gaan aannemen. Uit nieuw onderzoek van Britse wetenschappers gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics blijkt dit niet het geval te zijn. Zij laten duidelijk een onafhankelijkheid zien tussen de verschillende genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Crohn en de ernst van het ziekteverloop.

Vier genetische variaties gevonden

De wetenschappers bekeken van meer dan 2.700 personen met Crohn de gehele genetische samenstelling. De ernst van de ziekte bij deze personen varieerde van mild tot zeer agressief. Na een vergelijking van het DNA-materiaal kwamen ze uit bij vier genetische variaties, die de ernst van de ziekte beïnvloeden. Nadat deze vier variaties werden afgezet tegen de al bekende genetische risicovariaties, bleek dat deze al bekende variaties niet van invloed waren.

Volgens onderzoeker Ken Smith wijzen de resultaten erop dat al het werk wat gericht is op het achterhalen van de oorzaak van de ziekte, niet van toepassing is op verder onderzoek naar het ziekteverloop. Zodra bij iemand de diagnose is vastgesteld, betekent dit dat andere behandeltrajecten ingezet moeten worden.

Overzicht van de gevonden genetische variaties

  • Eén van de genetische variaties die het team ontdekte, zat in het gen genaamd FOXO3. Dit gen is betrokken bij het vrijkomen van het eiwit TNFα. Dit type eiwitten komt via immuun-cellen in het bloed vrij op het moment dat het lichaam een infectie detecteert. In het geval van Crohn waarbij het lichaam de eigen immuun-cellen aanvalt, is hier ook sprake van
  • Een andere variatie lag dichtbij het gen IGFBP1, welke erom bekend staat een rol te spelen bij de werking van het immuunsysteem
  • De derde variatie lag in het MHC-gebied. Dit gebied is verantwoordelijk voor het bepalen hoe de immuun-cellen reageren op doorgedrongen bacteriën/virussen. Dit gebied is al eerder ontdekt, maar nu is ook duidelijk dat het op een andere manier het verloop van Crohn beïnvloedt. In een mildere variant van de ziekte zorgt het voor een zwakkere reactie van het immuunsysteem
  • De laatste variatie bleek in het gen XACT te zitten. Over dit gen is weinig bekend. Bij volwassenen lijkt het vooral actief te zijn in cellen die zich in de darmen bevinden. Het orgaan dat het te verduren heeft bij Crohn

“Deze ontdekking heeft ons op een nieuw spoor gebracht en biedt mogelijkheden voor nieuwe behandelingsmethoden, die hopelijk de klachten van Crohn kunnen verlichten”, zegt onderzoeker Lee.

Bron: University of Cambridge