Vaak hebben mensen met glutenovergevoeligheid last van darmklachten die niet toe te schrijven zijn aan een specifieke aandoening/ziekte. Eerder onderzoek suggereerde dat de klachten vooral psychisch van aard zouden zijn.
Nu blijkt uit nieuw onderzoek voor het eerst dat er wel degelijk een lichamelijke reactie optreedt bij deze groep mensen.

Nog geen diagnostiek

Mensen met overgevoelige darmen hebben last van symptomen zoals een opgeblazen gevoel, buikkrampen en vermoeidheid. Omdat deze klachten geen reactie zijn op een genetische afwijking zoals bij patiënten met coeliakie of een tarwe-allergie, is het voor artsen moeilijk om een diagnose te stellen en behandeling in te zetten. Bij een tarwe-allergie is er sprake van een allergische reactie op gluten die bijvoorbeeld jeuk of ademhalingsproblemen geven. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek hoopt hoofdonderzoeker Armin Alaedini dan ook dat er een bloedtest ontwikkeld wordt die een dergelijke diagnose kan uitwijzen.

Beschadiging dunne darm

In totaal zijn monsters van 80 personen met glutenovergevoeligheid vergeleken met die van 40 coeliakiepatiënten en 40 personen zonder klachten. Bij de groep met glutenovergevoeligheid zijn sporen van beschadiging in het darmkanaal gevonden, die geen overeenkomsten hadden met die van patiënten met coeliakie. Door de beschadiging komen er micro-organismen en voedselresten vanuit de darmen terecht in het bloed. Deze leveren uiteindelijk klachten op. De micro-organismen die in de darmen leven zijn nodig voor de spijsvertering.

Ook de plek van de beschadiging is in een ander gedeelte van de darm. De resultaten wijzen erop dat bij een glutenovergevoeligheid het middengedeelte van de dunne darm beschadigd is; terwijl het bij coeliakie doorgaans het bovenste gedeelte betreft.

Glutenovergevoeligheid: een serieuze aandoening

Alaedini en collega’s weerleggen met de nieuwe bevindingen de conclusies van eerdere onderzoeken, waarbij werd gesuggereerd dat glutenovergevoeligheid voornamelijk tussen de oren zit. Er is nog geen verklaring voor hoe de lichamelijke reactie in zijn werking gaat bij inname van gluten. Dit is wel duidelijk het geval bij coeliakie-patiënten waarbij gluten de darmvlokken aantasten. Met dit onderzoek komt er wellicht meer erkenning voor de ernst van deze aandoening.

Bron: Gut Online.