Blijf op de hoogte

De specialisten rondom coronair lijden

Iemand met coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) komt in het ziekenhuis met veel verschillende mensen in aanraking. Cardioloog dr. Vincent Hagens bespreekt welke specialisten en disciplines een rol spelen bij de diagnose en behandeling van CHZ.

Met welke specialisten en disciplines komt iemand met Coronaire Hartziekte of coronair lijden in aanraking?

“Omdat het niet sec om een hartziekte, maar om een chronische vaatziekte gaat, kan de patiënt met nogal veel verschillende disciplines in aanraking komen. Bloedvaten lopen immers overal en het is maar net waar het probleem zich voordoet. Meestal wordt gedacht aan de cardioloog, maar als de ziekte ‘vaatlijden’ begint in de benen, komt hij of zij bij de vaatchirurg terecht. Of als het in de hersenen plaatsvindt en een TIA (Transient Ischemic Attack, een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen) of CVA (Cerebro Vasculair Accident of beroerte) veroorzaakt, is de neuroloog erbij betrokken. Maar als het om een hartinfarct gaat, dan is de cardioloog de eerste specialist. Dus bij het klassieke beeld van pijn op de borst is de cardioloog de specialist van dienst. Maar het komt voor dat iemand in het ziekenhuis komt met een vernauwing in een slagader van het been en met een stent naar huis gaat, terwijl er dan nog niet is gesproken over cholesterol en aanpassing van de leefstijl. Gelukkig komt daar nu meer aandacht voor.”

Wie is wie op de afdeling?

“Allereerst de specialist, cardioloog, die de diagnose stelt en waarmee de patiënt het eerste gesprek voert. Begeleiding op de afdeling wordt daarna meestal gedaan door een gespecialiseerd vaatverpleegkundige, die bijvoorbeeld ook mensen met hoog cholesterol begeleidt. Als mensen al een event, dus een hartinfarct of andere acute gebeurtenis, hebben doorgemaakt, komen ze ook in aanraking met mensen voor de revalidatie of soms specialisten in hartfalen. Maar het begint altijd met de specialist.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.