“In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan een hartziekte. Vanwege betere behandeling van acute hartziekten, waar vroeger veel mensen aan overleden, zal het aantal chronische hartpatiënten de komende jaren toenemen. De chronische hartpatiënt wordt ouder en krijgt tevens te maken met andere chronische gebreken, zoals longlijden, een beroerte, suikerziekte of artrose. Het gaat vaak niet meer om genezen, maar veeleer om het voorkómen van complicaties die afbreuk doen aan de kwaliteit van leven.

Om dat mogelijk te maken moet de zorg anders worden ingericht. Zoals door het opzetten van regionale ketenzorg samen met ziekenhuizen, huisartsen, ambulances en verpleegkundigen, die de complete cirkel van de 1e tot de 3e lijn omvatten. Door een betere communicatie tussen verschillende zorgverleners wordt optimale zorg op maat geleverd aan de individuele hartpatiënt.

Zorg wordt naar de toekomst echter niet alleen in zorgketens van opeenvolgende zorgprofessionals geleverd, maar in toenemende mate georganiseerd in een zorgnetwerk rondom de patiënt. Deze netwerkgeneeskunde neemt de behoefte van de patiënt als uitgangspunt waarbij verschillende spelers in het netwerk op verschillende momenten van toegevoegde waarde zijn voor de patiënt. De patiënt voert regie over zijn gezondheid met hulp van zorgprofessionals.

Een goedwerkende onderliggende digitale infrastructuur is een voorwaarde voor efficiënte samenwerking in ketenzorg en netwerken. Dit vraagt om een goedwerkend landelijk informatiesysteem dat de patiënt in staat stelt persoonlijke gezondheidsinformatie te verzamelen en te beheren. De patiënt kan zorgprofessionals toevoegen aan zijn digitale netwerk en toegang geven tot zijn dossier.

De omvang van comorbiditeit bij de Nederlandse hartpatiënten vraagt om hervormingen in de organisatie van de gezondheidszorg. In de praktijk zijn er al verscheidene initiatieven op gang gekomen. E-health en anderhalve lijnszorg spelen bij deze ontwikkelingen een uiterst belangrijke rol.”

Gastbijdrage van Barbara Mulder, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).