Blijf op de hoogte

Ouder worden met von Willebrand

Dr. Saskia Schols is internist-hematoloog in het specialistisch hemofilie behandelcentrum Nijmegen-Eindhoven-Maastricht, locatie Radboud UMC. Zij vertelt waarom het juist voor oudere patiënten met Von Willebrand belangrijk is om een behandelcentrum te betrekken bij hun medische ingreep.

“Bij ouder wordende Von Willebrand-patiënten stijgt de Von Willebrand factor (vwf) in het bloed. Echter geeft dit geen garantie op een vermindering van de bloedingsneiging van de patiënt. Er wordt momenteel nog veel onderzoek gedaan hoe deze verhoging van vwf in het bloed precies tot stand komt.” Als het bloed van een oudere patiënt wordt getest, kan er een vwf waarde in het bloed gevonden worden die vergelijkbaar is met de waarde die bij niet-patiënten wordt gemeten. “Het behandelcentrum gaat bij het opstellen van een operatieplan altijd uit van de laagst gemeten waarde ooit. Daarom is het ook zo belangrijk dat een patiënt zich laat registreren bij een specialistisch behandelcentrum. Ook als hij in het dagelijks leven geen last ondervindt van de ziekte, is die registratie van toegevoegde waarde. Wij kunnen op basis van die gegevens voorkomen dat er heftige bloedingscomplicaties ontstaan bij een chirurgische of tandheelkundige ingreep.”

Ouderdomsaandoeningen

Er is (nog) geen bewijs dat het hebben van de ziekte van Von Willebrand het risico op bepaalde ouderdomsaandoeningen verhoogt. Wel is het belangrijk dat mensen zich realiseren dat de aandoening ze niet beschermt tegen ouderdomsaandoeningen als vernauwingen in de kransslagader. “Als een Von Willebrand-patiënt te maken heeft met overgewicht en diabetes, moet hij hetzelfde behandeltraject in als een patiënt zonder de ziekte. We zijn wel meer terughoudend als het aankomt op ingrijpende operaties waarbij de kans op bloedingen wordt vergroot, zoals bij een dotterprocedure met stentplaatsing. In zo’n geval is het belangrijk af te wegen: wat is het maximale wat deze patiënt aankan en wat is het antistollingsplan na de procedure? Deze beslissing nemen we in nauwe samenwerking met de operateur en de patiënt.”

Hoe ouder mensen worden, hoe meer zij te maken krijgen met verschillende aandoeningen. “Communicatie in multidisciplinair verband is heel belangrijk. Zeker bij oudere patiënten hebben wij heel nauw contact met de cardioloog en orthopeed. Op die manier kunnen we een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor Von Willebrand-patiënten behouden en de beste medische beslissingen maken.” Daarom is het belangrijk dat alle patiënten langsgaan bij een behandelcentrum zodat er reeds data over hun bloedwaardes is aangelegd. Alleen dan kunnen artsen een compleet beeld krijgen en adequaat reageren.

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.

C-ANPROM/NL//0413

Gerelateerde artikelen

Voor iedereen is ijzerrijke voeding van belang, toch is het zo dat patiënten met een stollingsstoornis extra moeten letten op de hoeveelheid ijzer dat ze binnenkrijgen. Met namen bij patiënten…

Von willebrand
Podcast bloedingsneiging

In deze podcast spreken dr. Marjon Cnossen en verpleegkundig specialist Carolien van der Velden-van ’t Hoff vanuit het Erasmus MC over patiënten met een bloedingsneiging.  Deze podcast bespreekt hoe belangrijk…

In deze podcast spreken prof. dr. Eikenboom en Manon Degenaar van de Nederlandse Vereniging voor Hemofiliepatiënten vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum over de nieuwe Von Willebrand richtlijnen. De podcast…

In deze podcast spreekt Maarten le Fèvre van Deci Medical Partners met verpleegkundig specialist Marlène Beijlevelt uit het Amsterdam Universitair Medisch Centrum over mondzorg problematiek bij Von Willebrand patiënten. Mondzorg…

In deze podcast spreken verpleegkundig consulent Sasja Andeweg en verpleegkundig specialist Greta Mulders uit het Erasmus Medisch Centrum over diagnostiek bij de ziekte van Von Willebrand. De podcast gaat in…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.